Aanpassing pensioenopbouw

Minder pensioenopbouw vanaf 2021
Vanaf 1 januari 2021 bouw je minder pensioen op als je werkt in de horeca of catering. Jouw opbouw wordt 1,51% per jaar. De afgelopen jaren was dit 1,701%. Er verandert niets aan het pensioen dat je al hebt opgebouwd en ook niet aan de pensioenuitkeringen. Op deze pagina lees je waarom er door de sociale partners is besloten om het opbouwpercentage aan te passen. 
 

Waarom wordt het opbouwpercentage verlaagd?

Pensioen is duur geworden door de lage rente. Om deze reden moet voor eenzelfde pensioenuitkering in de toekomst meer premie worden betaald. Of de jaarlijkse opbouw moet worden verlaagd. Omdat de horeca- en cateringsector het zeer zwaar heeft door de coronacrisis is verhogen van de premie niet wenselijk. Daarom is gekozen om de jaarlijkse opbouw te verlagen.

 

Wie bepaalt dat het opbouwpercentage wordt verlaagd?

Sociale partners (de werkgevers- en werknemersorganisaties) maken afspraken over arbeidsvoorwaarden en ook over pensioen. In die afspraken was al opgenomen wat er zou moeten gebeuren als pensioen te duur zou worden voor de afgesproken premie en afgesproken opbouw. De premie blijft ongewijzigd (16,8%) en de opbouw wordt verlaagd van 1,701% naar 1,51% per jaar. Deze afspraak geldt tot sociale partners een nieuwe pensioenovereenkomst overeenkomen op basis van het nieuwe pensioenstelsel. Sociale partners hebben de ambitie om dit per 2023 te realiseren.

 

Wat betekent de verlaging van het opbouwpercentage voor mij?

Wat je al hebt opgebouwd aan pensioen blijft onveranderd. Werk je nog in de horeca of catering? Dan bouw je vanaf januari 2021 minder pensioen op voor de pensioenpremie die je werkgever en jij maandelijks opzij zetten. Hoe ouder je bent, hoe kleiner dat verschil zal zijn. Dit komt omdat het aantal jaren dat je minder pensioen opbouwt dan kleiner is dan voor een jonger iemand.

Wij beseffen dat het nog steeds spannende tijden zijn voor iedereen die werkt in de sectoren horeca en catering en wensen je veel sterkte toe!

 

De verlaging van het opbouwpercentage geldt ook voor de aanvullende regelingen

Naast het ouderdomspensioen dat je automatisch in onze basispensioenregeling via je werkgever bij ons opbouwt, heeft jouw werkgever een collectieve aanvullende pensioenregeling bij ons afgesloten. Zo bouw je extra ouderdomspensioen op. Ook de opbouw van dit extra ouderdomspensioen wordt vanaf januari 2021 verlaagd van 1,701% naar 1,51% per jaar.