Beeldmerk

Beeldmerk

Het beeldmerk van Pensioenfonds Horeca & Catering is een geregistreerd beeldmerk en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gebruikt ®.