Bescherming persoonsgegevens

Pensioenfonds Horeca & Catering verzamelt gegevens van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en diens (ex-)partners en kinderen voor zover die recht hebben op een wezenpensioen en van werkgevers. Wij gaan zorgvuldig om met gegevens. Wij zorgen dat we niet meer gegevens verzamelen dan nodig is en dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Wij zijn open en duidelijk over wat we doen en maken het eenvoudig om gegevens in te zien en aan te passen. Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens vind je in ons privacy statement.