Belasting en uw ouderdomspensioen

U betaalt loonbelasting en premies voor  volksverzekeringen (=loonheffing) over uw pensioen. Daarnaast houden we bij maandelijkse uitkeringen ook premie voor de Zorgverzekering in. De overheid ziet uw pensioen namelijk als inkomen. We houden de belasting automatisch voor u in. U ontvangt dus uw netto pensioen op uw bankrekening.


Hoeveel belasting betaalt u?

De belastingregels kunnen elk jaar veranderen. Hierdoor kan de hoogte van uw maandelijkse netto pensioen ook veranderen. Daarom ontvangt u in de maand dat u uw eerste keer pensioen krijgt en daarna elk jaar in januari een opgave met de bruto en netto en pensioenbedragen. Daarop ziet u precies hoeveel belasting u betaalt over uw pensioen. Als er iets verandert, krijgt u een nieuwe opgave.Naheffing bij inkomen boven € 21.043

Zijn uw ouderdomspensioen en AOW samen hoger dan € 21.043 (2021)? Dan kan het zijn dat u meer belasting moet betalen dan wij voor u inhouden. De Belastingdienst verrekent dit achteraf met een naheffing. Wilt u dit niet? Dan kunt u bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.