Nabestaandenpensioen

Als u overlijdt, stopt het ouderdomspensioen dat u maandelijks van ons krijgt. Standaard is er in onze huidige regeling niets geregeld voor uw nabestaanden. Uw partner krijgt alléén een nabestaandenpensioen als u:

  • vóór 1998 werkte in de horeca of catering en 25 jaar of ouder was en/of;
  • een deel van uw ouderdomspensioen heeft omgezet in nabestaandenpensioen toen u met pensioen ging.

 

U heeft nabestaandenpensioen

Koos u bij pensionering voor nabestaandenpensioen of is een deel van uw ouderdomspensioen automatisch omgezet in nabestaandenpensioen of heeft u in het verleden nabestaandenpensioen bij ons opgebouwd? Dan krijgen uw partner en/of kinderen vanaf uw overlijden nabestaanden- en /of wezenpensioen. Het nabestaandenpensioen voor uw partner stopt als uw partner overlijdt. De hoogte van het nabestaandenpensioen bedraagt 35% of 70% (afhankelijk waar u voor gekozen heeft) van uw ouderdomspensioen.

Het wezenpensioen voor uw kinderen stopt als zij 18 jaar worden. Voltijd studerende kinderen kunnen tot hun 27e jaar wezenpensioen krijgen. De hoogte van het wezenpensioen is gekoppeld aan het nabestaandenpensioen voor uw partner.

In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u de hoogte van het nabestaandenpensioen. U vindt uw UPO in het onderdeel “Archief/documenten” in uw persoonlijke omgeving van deze portal. Log in met uw DigiD en bekijk direct uw UPO.

 

U heeft geen nabestaandenpensioen

Heeft u niet gekozen voor nabestaandenpensioen of heeft u dit in het verleden niet opgebouwd? Dan krijgt uw partner vanaf uw overlijden geen nabestaandenpensioen van ons. U kunt deze keuze ook niet meer veranderen. U kunt via een verzekeraar de mogelijkheden voor een levensverzekering onderzoeken.