Uw pensioeninkomen

U ontvangt elke maand een pensioenuitkering van ons. Uw ouderdomspensioen is (een deel van) uw inkomen nu u met pensioen bent.


De hoogte van uw maandelijkse ouderdomspensioen

Op uw specificatie – uitkering ziet u hoeveel ouderdomspensioen u elke maand netto op uw bankrekening krijgt van ons. Het vakantiegeld is al verwerkt in uw maandelijkse ouderdomspensioen. U krijgt uw specificatie in de maand waarin wij uw ouderdomspensioen voor het eerst aan u overmaken. Daarna krijgt u elk jaar in januari een nieuwe specificatie. Als er daarna iets wijzigt in de hoogte van uw maandelijkse ouderdomspensioen dan krijgt u in die maand een nieuwe specificatie met de bruto en netto pensioenbedragen.


Andere pensioeninkomsten

Naast het ouderdomspensioen dat u van ons krijgt, krijgt u waarschijnlijk ook een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Tot slot kunt u ook ouderdomspensioen ontvangen dat u bij andere fondsen heeft opgebouwd.