Wij kunnen uw pensioen aanpassen

Geld wordt minder waard door prijsstijgingen. Dit heet ‘inflatie’. Daardoor kunt u over tien jaar met honderd euro minder kopen dan nu. Ook uw opgebouwde pensioen wordt hierdoor minder waard. Daarom proberen wij de pensioenen te verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Dit heet ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Deze verhoging financieren wij uit de rendementen op onze beleggingen. Maar als onze financiële situatie slecht is, kunnen wij uw pensioen ook verlagen.

Wij proberen uw pensioen te verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Deze verhoging financieren wij dan uit de rendementen op onze beleggingen. 

  • Wij proberen vanaf 2016 uw pensioen gemiddeld te verhogen met 50% van de stijging van de prijzen. De prijzen stijgen dan meer dan de pensioenen. Wij kunnen uw pensioen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Als dat niet het geval is, dan kunnen wij uw pensioen niet of minder verhogen. Dit is een ‘voorwaardelijke verhoging’. U heeft er niet automatisch recht op. Verhogingen in het verleden geven geen recht op verhogingen in de toekomst. 
  • Als onze financiële situatie heel goed is, dan kunnen wij uw pensioen verhogen met 100% van de prijsstijging in een jaar. Uw pensioen blijft dan waardevast.  
  • Als we de pensioenen hebben verhoogd met 100% van de prijsstijging in een jaar en onze financiële situatie is nog steeds heel goed, dan kijken we ook of we een ‘inhaalverhoging’ kunnen geven. Dit betekent dat wij kijken of we alsnog een verhoging kunnen geven voor jaren (vanaf 2016) waarin wij de pensioenen niet of niet helemaal konden verhogen tot 50% van de stijging van de prijzen. 

De verhogingen over de afgelopen jaren vindt u in de kolom ’voorwaardelijke verhoging’.

 

Wij konden uw pensioen tot 2017 ook nog op een andere manier verhogen

Van 2007 tot 2017 konden wij uw pensioen nog op een andere manier verhogen. Werkte u in die periode in de horeca of catering en bouwde u bij ons pensioen op, dan betaalde u pensioenpremie. Met een vast deel van de pensioenpremie verhoogden wij uw pensioen elk jaar per 31 december van dat jaar. Het bestuur bekeek per jaar hoeveel uw pensioen verhoogd kon worden. De verhogingen over de afgelopen jaren vindt u in de kolom ’Verhoging uit een (vast) deel van de premie’. Vanaf 1 januari 2017 is de verhoging van uw pensioen uit een vast deel van de premie vervallen.


Verhogingen in de afgelopen jaren

Alle verhogingen van de afgelopen jaren en de stijging van de prijzen ziet u in de onderstaande tabel.

Jaar

Voorwaardelijke verhoging

pensioen*

Stijging van de prijzen**

2020

0,00%

1,00%

2019

0,00%

1,60%

2018

0,20%

1,50%

2017

0,10%

1,50%

2016

0,00%

0,00%

2015

0,10%

0,40%

2014

0,50%

1,00%

2013

0,75%

2,50%

2012

0,00%

2,50%

2011

0,00%

2,30%


* Tot 1 juli 2015 bekeken wij hoeveel wij de pensioenen konden verhogen uit de beleggingsresultaten per 1 januari van het jaar erop volgend. Vanaf 1 juli 2015 verhogen wij de pensioenen op basis van de regels onder het kopje ‘Wij kunnen uw pensioen verhogen’. De voorwaardelijke verhoging wordt in het betreffende jaar vastgesteld en per 1 januari van het daarop volgende jaar verleend.
** Tot en met 2014 is de prijsstijging opgenomen volgens de consumentenprijsindex van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Met ingang van 1 juli 2015 is de prijsstijging opgenomen volgens de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens afgeleid’ van september van het voorgaande jaar ten opzichte van september van het daaraan voorafgaande jaar.


Wij kunnen uw pensioen verlagen

De hoogte van uw pensioen staat niet vast en kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. Wij hebben te maken met onder meer de volgende zaken:

  • Mensen worden gemiddeld ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder.
  • De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.

De afgelopen 10 jaar hebben geen verlagingen plaatsgevonden.