Veelgestelde vragen

Jaaropgave

 • Waarom krijg ik een jaaropgave?

  U krijgt van ons een jaaropgave omdat u vorig jaar een uitkering van ons hebt gekregen. Wij hebben twee soorten uitkeringen. U krijgt een levenslange pensioenuitkering óf u hebt een eenmalige uitkering gekregen. Hebt u een eenmalige uitkering gekregen? Dan hebt u uw pensioen bij ons afgekocht. Bij Pensioenfonds Horeca & Catering heeft u dan geen recht meer op pensioen.. U heeft de gegevens van uw jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte. De gegevens die op uw jaaropgave staan, sturen wij ook naar de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt ervoor dat deze gegevens in uw vooringevulde aangifte staan. U hebt uw jaaropgave dus alleen nodig om te controleren of alles klopt. Dat is wel zo makkelijk. 

   

 • Wanneer kan ik mijn jaaropgave verwachten?

  U ontvangt uw jaaropgave in januari. U kunt uw jaaropgave online bekijken op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd. Login in met uw DigiD om uw jaaropgave te bekijken. De gegevens op uw jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Wilt u een eerdere jaaropgave bekijken? Deze kunt u online terugvinden in uw persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd.

 • Hoe kan ik mijn jaaropgave printen?

  Als u uw jaaropgave direct van het scherm probeert te printen, dan kan dat. Ontbreken de bedragen  op uw print, dan is er nog een eenvoudige manier om uw jaaropgave toch te printen. Onder de tabel met de cijfers van uw jaaropgave staat een link Bekijk uw jaaropgave. Als u op deze link drukt, dan wordt uw jaaropgave gedownload als Adobe Acrobat bestand (PDF). Dit bestand kunt u eenvoudig printen. U kunt uw jaaropgave ook altijd vinden in uw Archief/ Documenten onder het kopje Uitkeringen en vandaaruit openen en printen.

   

 • Wat is het verschil tussen een jaaropgave en een Uniform pensioenoverzicht voor pensioengerechtigden?

  Een jaaropgave laat zien wat u over het afgelopen jaar aan pensioen hebt ontvangen. Op het pensioenoverzicht pensioengerechtigden staat hoeveel pensioen u in de toekomst nog krijgt en vindt u informatie over de hoogte van het nabestaandenpensioen dat u eventueel hebt opgebouwd.

   

 • Waarvoor heb ik een jaaropgave nodig?

  U hebt een jaaropgave nodig als u aangifte inkomstenbelasting gaat doen. De gegevens die op uw jaaropgave staan, sturen wij ook naar de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt ervoor dat deze gegevens in uw vooringevulde aangifte staan. U hebt uw jaaropgave dus alleen nodig om te controleren of alles klopt. Dat is wel zo makkelijk.

 • Ik heb mijn jaaropgave op een verkeerd adres gekregen. Wat moet ik doen?

  Wij krijgen uw adres door van de gemeente. Hebt u zich al ingeschreven op uw nieuwe adres? Dan hoeft u niets te doen, wij krijgen deze gegevens dan automatisch door via de gemeente. Bent u verhuisd naar het buitenland, dan krijgen wij deze gegevens niet automatisch door. Geef uw nieuwe adres dan direct aan ons door via onze website. Wij zorgen er dan voor dat uw goede adres in onze administratie komt te staan.

   

 • Kan ik een kopie van mijn jaaropgave opvragen?

  Wij verstrekken geen kopie van uw jaaropgave. Bewaar uw jaaropgave dus goed. U kunt uw jaaropgave altijd online bekijken op uw persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd. U kunt uw jaaropgave opslaan op uw eigen computer en (laten) uitprinten.

   

 • De bedragen op de jaaropgave van 2019 en 2020 verschillen van elkaar. Klopt dat?

  Ja, de Belastingdienst wijzigt jaarlijks de hoogte van de in te houden loonheffing en inkomensafhankelijke zorgpremie. Ook een wijziging in de hoogte van uw bruto pensioen leidt tot een afwijkend bedrag. 

   

 • Waar vind ik mijn factor A?

  De factor A staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uw UPO vindt u in uw persoonlijke omgeving onder 'Archief/documenten' onder 'Zelf aan de slag'. De factor A staat op de laatste pagina van het UPO. Voor de belastingaangifte heeft u de factor A over het jaar ervoor nodig. Voor de belastingaangifte over 2020 (die u doet begin 2021) is dus de factor A over het jaar 2019 nodig. Deze staat op de UPO die u in 2020 ontving. U heeft alleen een Factor A als u in dat jaar gewerkt heeft. Was u het hele jaar al gepensioneerd, dan heeft u geen Factor A.

  De factor A geef aan hoeveel uw pensioen is gestegen in een bepaald jaar
  Dit is de pensioenaangroei. De factor A heeft u nodig voor het berekenen van de fiscale jaarruimte of reserveringsruimte. De jaarruimte geeft aan in hoeverre u ‘aantoonbaar’ een pensioentekort, ook wel pensioengat genaamd, heeft en de Belastingdienst u fiscaal voordeel geeft bij het opbouwen van aanvullend pensioen.

   

 • Ik woon in het buitenland. Op mijn jaaropgave wordt een heffingen voor ZVW ingehouden. Waarom?

  Wij krijgen maandelijks van het Zorginstituut Nederland informatie over de inhoudingen die wij moeten doen bij deelnemers die in het buitenland wonen en een periodieke uitkering van ons ontvangen. Mogelijk bent u in het land waar u woont ook verzekerd voor ziektekosten (ZVW-Zorgverzekeringswet). Voor meer informatie adviseren wij u om contact op te nemen met het Zorginstituut Nederland :

  Zorginstituut Nederland
  Eekholt 4
  1112 XH  Diemen
  0031 10 428 95 51
  www.zorginstituutnederland.nl

   

Heb je een vraag over Jaaropgave en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Mijn pensioenuitkering

 • Past Pensioenfonds Horeca & Catering loonheffingskorting toe op mijn pensioenuitkering?

  Iedereen in Nederland heeft recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting. U mag de loonheffingskorting elk jaar maar op één inkomen/uitkering toepassen. Krijgt u bijvoorbeeld AOW van de overheid (SVB) én pensioen van Pensioenfonds Horeca & Catering, dan kiest u of u de korting laat toepassen op de AOW of op het pensioen van Pensioenfonds Horeca & Catering. Standaard wordt de loonheffingskorting door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) toegepast op uw AOW-uitkering. Vandaar dat wij de loonheffingskorting niet toepassen op uw pensioenuitkering.

  Wilt u loonheffingskorting toepassen op uw pensioenuitkering?

  Vul dan het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ in en stuur ons deze toe. Wij passen dan de loonheffingskorting toe op uw pensioenuitkering. Geef ook aan de SVB door dat zij de loonheffingskorting niet meer moeten toepassen. U mag de loonheffingskorting namelijk maar op één inkomen/uitkering laten toepassen.

  Tip: pas de korting toe op de hoogste uitkering (of inkomen)

  Als u AOW ontvangt, houdt de SVB bij het uitbetalen van uw AOW al rekening met de loonheffingskorting. Is het pensioen dat u van Pensioenfonds Horeca & Catering krijgt, hoger dan de AOW? Dan is het wellicht beter dat u de loonheffingskorting laat toepassen op uw pensioenuitkering in plaats van op de AOW. Dit geldt ook als u nog een salaris ontvangt.

   

 • Waar vind ik mijn uitkeringsspecificatie?

  Een uitkeringsspecificatie is een overzicht van de bruto-netto berekening van de uitkering die u van ons ontvangt en is dus een soort salarisstrook. Uw uitkeringsspecificatie staat online voor u klaar. U ontvangt alleen een nieuwe uitkeringsspecificatie als uw uitkering wijzigt. Log in op uw persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl met uw DigiD. Klik op uw persoonlijke homepage op het plaatje met daarop ‘Even aandacht voor uw pensioenuitkering’. U gaat dan direct naar uw uitkeringsspecificaties. U kunt uw uitkeringsspecificaties ook altijd vinden in uw Archief/ Documenten onder het kopje Uitkeringen. Daar kunt u ze bekijken en printen.

   

 • Waarom krijg ik een uitkeringsspecificatie?

  U krijgt een uitkeringsspecificatie omdat u een eenmalige uitkering van ons ontvangt (u heeft uw pensioen bij ons afgekocht) of u krijgt een maandelijkse pensioenuitkering van ons. Op uw uitkeringsspecificatie ziet u wat u bruto krijgt, welke bedragen er worden ingehouden en wat u uiteindelijk netto ontvangt.

   

 • Wat is een uitkeringsspecificatie?

  Een uitkeringsspecificatie is een overzicht van de bruto-netto berekening van de uitkering die u van ons ontvangt en is dus een soort salarisstrook. 

   

 • Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?

  Uw pensioenuitkering wordt maandelijks rond de 23-ste overgemaakt. Valt de 23-e in het weekend? Dan maken wij je pensioenuitkering op de vrijdag voor de 23e van die maand over. U kunt de specifieke data hier bekijken.

   

 • Krijg ik maandelijks een uitkeringsspecificatie?

  Bij de eerste betaling van uw pensioenuitkering krijgt u van ons bericht over uw uitkeringsspecificatie. U kunt deze online bekijken in uw persoonlijke omgeving bij ons op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd. Wij informeren u verder alleen als er een wijziging is in de hoogte van uw uitkering. Dan ontvangt u van ons bericht over uw nieuwe uitkeringsspecificatie. U ontvangt elk jaar in januari een nieuwe uitkeringsspecificatie vanwege veranderingen in belastingpercentages. U kunt altijd al uw uitkeringsspecificaties online bekijken op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd

   

 • Mijn pensioenuitkering was onjuist en ik krijg een nabetaling. Wat houdt dat in?

  Als blijkt dat het pensioen dat wij maandelijks aan u uitkeren te laag was en uw uitkering verhoogd wordt, dan betekent dit dat je u te weinig pensioen van ons heeft ontvangen. Dit kan komen doordat we bijvoorbeeld nagekomen pensioenboekingen hebben ontvangen of doordat er een andere correctie heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan het voorkomen dat u een eenmalige nabetaling ontvangt en/of dat uw maandelijkse uitkering verhoogd wordt. U ontvangt hier van ons informatie over en ook wat uw nieuwe pensioenuitkering wordt. Deze kunt u teruglezen in uw nieuwe uitkeringsspecificatie.  

  Let op: Een nabetaling kan de hoogte van een uitkering of toeslag van de overheid beïnvloeden. Deze uitkering of toeslag kan daardoor verlaagd worden. Als blijkt dat u teveel uitkering of toeslag heeft ontvangen, dan kan de overheid het teveel ontvangen bedrag terugvorderen. Bekijk ook de veelgestelde vraag over de gevolgen voor uw toeslag of de veelgestelde vraag over de gevolgen voor uw belastingaangifte. Kijk daarvoor op www.svb.nl, www.belastingdienst.nl of op www.toeslagen.nl. Of neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank of de Belastingdienst.

   

 • Mijn pensioenuitkering was onjuist en ik moet het teveel ontvangen pensioen terugbetalen. Wat houdt dat in?

  Als blijkt dat het pensioen dat wij maandelijks aan u uitkeren te hoog was en uw uitkering verlaagd wordt, dan betekent dit dat u teveel pensioen van ons heeft ontvangen. Het pensioen dat u ten onrechte teveel heeft ontvangen, kunnen wij bij u terugvorderen. Wij maken hierover afspraken met u over de wijze van terugbetalen en de termijn(en) waarin u het teveel ontvangen pensioen kunt terugbetalen.

   

 • Waarom ontvang ik netto een ander bedrag vergeleken met vorig jaar?

  U ontvangt een ander nettobedrag aan pensioen omdat per 1 januari 2021:

  • De tabellen voor de loonbelasting in 2021 zijn aangepast door de Belastingdienst;
  • De bijdrage ZVW (Zorgverzekeringswet) is verhoogd naar 5,75% in 2021 (5,45% in 2020). De drempel voor deze zorgverzekeringsbijdrage is verhoogd naar € 58.311 (bedrag 2021). In 2020 was deze drempel € 57.232.

   

 • Hoe wijzig ik het rekeningnummer waarop mijn pensioenuitkering gestort wordt?

  Als u een Nederlands rekeningnummer/ IBAN heeft, dan kunt u dit online aanpassen. Dit doet u in uw Peroonlijk Profiel. Klik op het potloodje achter uw IBAN / rekeningnummer en geef uw nieuwe IBAN door.

  Let op: De tenaamstelling van dit rekeningnummer moet gelijk zijn aan uw eigen naam en/of die van uw partner (een en/of rekening). U kunt alleen uw uitkering laten storten op een betaalrekening, niet op een spaarrekening.

   

 • Waarom betaal ik een bijdrage ZVW?

  Iedereen in Nederland betaalt premie voor de Zorgverzekering. Deze premie bestaat uit 2 delen. Een nominale premie (deze betaalt u iedere maand aan uw zorgverzekeraar) én een inkomensafhankelijke premie. Deze premie betaalt u over uw pensioen en is 5,75% voor 2021. Dit was in 2020 5,45%.

   

 • Ik ben met pensioen. Waarom wordt er geen loonheffingskorting toegepast?

  Loonheffingskorting kunt u maar bij één instantie krijgen. De loonheffingskorting wordt automatisch toegepast op uw AOW. 

   

 • Krijg ik ook een jaaropgave van mijn pensioenuitkering?

  Ja, elk jaar in januari ontvangt u van ons een jaaropgave. U kunt deze online bekijken op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd en log in met uw DigiD. 

   

 • Wat betekent een nabetaling voor mijn belastingaangifte?

  Heeft u te weinig pensioen ontvangen en krijgt u van ons daarvoor een nabetaling? Een nabetaling kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte, het geldt namelijk als inkomen. Bij een grote nabetaling kan het zijn dat u belasting moet bijbetalen. Houdt hier rekening mee, zo voorkomt u teleurstelling of financiële problemen als u een belastingaanslag ontvangt.

  Met de ‘middelingsregeling’ van de Belastingdienst kunt u uw inkomen over 3 jaar middelen. U kunt een beroep doen op die regeling door een hoger inkomen in een jaar voor de belastingaangifte te verdelen over 3 aaneengesloten jaren. Het belastbare inkomen in een jaar wordt dan mogelijk lager. En daardoor valt uw inkomen mogelijk in een lager belastingtarief. Er geldt wel een ondergrens. Voor meer informatie neem contact op met de Belastingdienst.

   

 • Wat zijn de gevolgen van een nabetaling voor mijn huurtoeslag, zorgtoeslag of andere uitkeringen?

  Heeft u te weinig pensioen ontvangen en krijgt u van ons daarvoor een nabetaling? Een nabetaling kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, zorgtoeslag of andere uitkeringen of tegemoetkomingen die u ontvangt. Neem contact op met uw uitkeringsinstantie(s) om te zien welke gevolgen dit zijn.

  Als uw inkomen inclusief nabetaling dat jaar te hoog is, verliest u uw recht op zorgtoeslag. Zet in dat geval de zorgtoeslag direct stop. Zo voorkomt u dat u die het volgende jaar terug moet betalen. Voor de huurtoeslag kunt u de Belastingdienst vragen de nabetaling als ‘bijzonder inkomen’ te zien. Dit moet u zelf aanvragen door een formulier in te vullen. Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Voor meer informatie neemt u contact op met de Belastingdienst.

   

Heb je een vraag over Mijn pensioenuitkering en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Belasting en pensioen

 • Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?

  Als u van ons een ouderdomspensioen krijgt, kunt u zoveel bijverdienen als u wilt. Voor een SOHOR-uitkering, SUCON-uitkering of een vroegpensioen is er wel een grens. Hoe hoog die is, verschilt per persoon. Vraag dit na bij onze klantenservice. 

  Moet ik belasting betalen over mijn pensioen?

  Ja, ook na uw pensioen betaalt u nog steeds belasting. U betaalt na uw AOW-leeftijd wel minder belasting. Dat komt omdat u alleen nog belasting betaalt voor:

  • de Algemene Nabestaandenwet (Anw);
  • de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw).

  Deze belasting houden wij automatisch in op uw pensioen. Dat hoeft u dus niet zelf te regelen.

 • Moet ik belasting betalen over mijn pensioen?

  Ja, ook na uw pensioen betaalt u nog steeds belasting. U betaalt na uw AOW-leeftijd wel minder belasting. Dat komt omdat u alleen nog belasting betaalt voor:

  • de Algemene Nabestaandenwet (Anw);
  • de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw).

  Deze belasting houden wij automatisch in op uw pensioen. Dat hoeft u dus niet zelf te regelen.

Heb je een vraag over Belasting en pensioen en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Pensioenoverzicht

 • Waarom ontvang ik twee Uniform Pensioenoverzichten (UPO's) 2020?

  U kunt twee Uniform Pensioenoverzichten ontvangen als u in 2019 in de horeca of catering hebt gewerkt en ook al gepensioneerd bent. Dan ontvangt u twee pensioenoverzichten, namelijk over het pensioen dat u al krijgt èn over het pensioen dat u met uw werk in 2019 nog bij ons opbouwde. U bouwt tot 68 jaar pensioen bij ons op, als u in de horeca of catering werkt.

   

 • Ik heb een e-mail van het pensioenfonds ontvangen, maar ik heb aangegeven alleen post te willen ontvangen. Hoe kan dit?

  Heeft u gekozen voor het ontvangen van berichten via MijnOverheid? Dan ontvangt u onze berichten niet meer per post. Wilt u geen digitale post meer van ons ontvangen? Maak dan een aanpassing in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Dit doet u als volgt:

  •        Log in op MijnOverheid met uw DigiD

  •        Ga naar de Berichtenbox

  •        Klik op ‘Instellingen’

  •        Klik onder het kopje ‘Organisaties Berichtenbox’ op ‘Pensioenfondsen’

  •        Verwijder het vinkje bij Pensioenfonds Horeca & Catering

  Voordat u besluit u uit te schrijven van digitale post, vragen wij u of u hier goed ver na wilt denken. Wij vragen onze deelnemers actief om hun e-mailadres. Via digitale post kunnen wij u sneller informeren over nieuwe berichten of als uw actie nodig is. Bovendien besparen we met digitale post op de kosten, zodat er meer geld overblijft voor uw pensioen.

   

 • Waarom zie ik nu drie verschillende bedragen (scenario's) als ik inlog op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u drie bedragen te zien in een nieuw onderdeel ‘Wat als het tegen zit?’. Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u een toekomstverwachting te zien voor over 10 jaar, ook al is uw pensioen nog niet ingegaan.

  Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u je tot nu toe hebt opgebouwd.

  Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van uw pensioen over 10 jaar in verschillende situaties.

  De drie bedragen zijn gebaseerd op een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario. Zo krijgt u inzicht in de koopkracht en risico’s van uw toekomstige pensioen over 10 jaar. Het bedrag dat je u op mijnpensioenoverzicht ziet is het totaal pensioen dat u heeft opgebouwd bij verschillende pensioenfondsen en -verzekeraars (inclusief uw AOW) in een netto maandbedrag. U ziet op mijnpensioenoverzicht niet terug hoeveel u maandelijks netto per afzonderlijk pensioenfonds of -verzekeraar krijgt. Het bedrag dat u daar ziet is één totaalbedrag.

   

 • Wat houden de drie verschillende bedragen (scenario's) in die ik zie op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht om u een goede inschatting te geven van het pensioen dat u over 10 jaar krijgt. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’ op mijnpensioenoverzicht.nl.

  • Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen (netto per maand inclusief uw AOW en berekend over 10 jaar) waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.
  • Bij de rechter pijl ziet u het bedrag (netto per maand inclusief uw AOW en berekend over 10 jaar) waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
  • Bij de linker pijl ziet u het bedrag (netto per maand inclusief uw AOW en berekend over 10 jaar) waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

   

 • De drie bedragen bovenaan op het plaatje met de pijlen zijn lager dan het pensioen dat ik nu ontvang. Hoe kan dat?

  Het middelste bedrag dat u ziet op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u gebruiken om na te gaan of het pensioen dat u over 10 jaar kunt verwachten voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Bij de berekening van de bedragen houden we ook rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Als de prijzen stijgen en uw pensioen niet, kunt u met uw pensioen minder kopen.

  Als het bedrag in het midden lager is dan u nu ontvangt, betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen. Daardoor daalt de koopkracht van uw pensioen. U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde pensioen. De overheid heeft ervoor gekozen om de gevolgen van inflatie op deze manier te laten zien. U weet hoeveel u met uw pensioen op dit moment kunt kopen. U kunt zich met het bedrag bovenaan voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.

   

 • Ik ontvang al een pensioen en nog geen AOW. Waarom zie ik op mijnpensioenoverzicht.nl het pensioen dat ik kan verwachten als ik het tegelijk laat ingaan met mijn AOW?

  U ziet tot u AOW ontvangt op mijnpensioenoverzicht.nl uw pensioen alsof u uw pensioen laat ingaan op uw AOW-leeftijd. Ongeacht of u al een pensioen ontvangt of niet. Vanaf het moment dat u AOW ontvangt, ziet u uw verwachte pensioen over 10 jaar. Mijnpensioenoverzicht.nl kan op deze manier alle bedragen optellen en tonen als één bedrag.

   

 • Ik ontvang nog geen pensioen maar ben al wel de AOW-leeftijd gepasseerd. Waarom zie ik op mijnpensioenoverzicht.nl het pensioen dat ik kan verwachten als ik het tegelijk laat ingaan met mijn AOW?

  U ziet tot u AOW ontvangt op mijnpensioenoverzicht.nl uw pensioen alsof u uw pensioen laat ingaan op uw AOW-leeftijd. Ongeacht of u dan al een pensioen ontvangt of niet. Vanaf het moment dat u AOW ontvangt, ziet u uw verwachte pensioen over 10 jaar. Mijnpensioenoverzicht.nl kan op deze manier alle bedragen optellen en tonen als één bedrag.

   

Heb je een vraag over Pensioenoverzicht en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Nabestaandenpensioen

Heb je een vraag over Nabestaandenpensioen en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Pensioen in het buitenland

 • Moet ik een 'Bewijs van in leven zijn' invullen om mijn uitkering te behouden?

  U hoeft ons alleen maar een ‘Bewijs van in leven zijn’ op te sturen als u in het buitenland woont. Als u in Nederland woont, dan krijgen wij namelijk automatisch via uw gemeente door of u nog leeft. Dan hoeft u ons geen “Bewijs van in leven zijn” te sturen. Bent u geremigreerd, dan krijgen we uw gegevens niet automatisch door van de gemeente.

  Woont u in het buitenland, dan krijgen wij niet automatisch door waar u woont en of u nog leeft. Dan vragen wij u elk jaar om het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ te ondertekenen en naar ons op te sturen, zodat wij uw pensioen kunnen blijven uitkeren. U kunt een 'Bewijs van in leven zijn' formulier hier downloaden.

  Let op: We maken ook gebruik van gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u in de afgelopen 12 maanden een ‘Bewijs van in leven zijn’ naar de SVB hebt gestuurd en deze bekend is in BRP, dan vragen we u niet meer om een “Bewijs van in leven zijn” formulier aan ons door te geven. Uw uitkering loopt dan gewoon door. U ontvangt hierover geen apart bericht van ons.

  Let op: Lukt het op dit moment vanwege Coronamaatregelen niet om een “Bewijs van in leven zijn” formulier te laten ondertekenen? Laat dit ons dan weten, zodat wij uw uitkering niet stopzetten en u meer tijd heeft om het “Bewijs van in leven zijn” formulier te laten ondertekenen. Ontvangen wij geen formulier van u terug en laat u ons niet weten dat het u niet lukt om het formulier te laten ondertekenen, dan stoppen we wel de betaling van uw uitkering.

 • Kan ik mijn pensioen in het buitenland krijgen?

  Ja, dat kan. U moet ons wel een adreswijziging sturen, zodat u op tijd een aanvraagformulier ontvangt op uw buitenlandse adres. En u moet ons elk jaar een bewijs sturen dat u nog leeft. Als u ons een 'Bewijs van in leven zijn' formulier moet sturen, dan kun u deze hier downloaden.

Heb je een vraag over Pensioen in het buitenland en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Waarde van mijn pensioen

Heb je een vraag over Waarde van mijn pensioen en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Wijzigingen

 • Welke wijzigingen moet ik doorgeven aan de gemeente?

  U geeft onderstaande wijzigingen door aan de gemeente. U hoeft ons hierover niet te informeren, wij ontvangen deze gegevens automatisch van uw gemeente: 

  • U gaat scheiden of beëindigt uw geregistreerd partnerschap. 
  • Uw partner is overleden. 
  • U gaat verhuizen binnen Nederland. 
 • Welke wijzigingen moet ik aan jullie doorgeven?

  U moet onderstaande wijzigingen schriftelijk en ondertekend aan ons doorgeven: 

  • U heeft een nieuw rekeningnummer. 
  • U heeft een ander correspondentieadres dan woonadres. 
  • U woont in het buitenland en gaat verhuizen. 
  • U woont in Nederland en gaat verhuizen naar het buitenland. 

  U kunt uw ondertekende brief sturen naar: 

  Pensioenfonds Horeca & Catering 
  Postbus 7308 
  2701 AH Zoetermeer 

 • Hoe geef ik wijzigingen door?

  Wijzigingen geeft u schriftelijk aan ons door. U kunt uw ondertekende brief sturen naar: 

  Pensioenfonds Horeca & Catering 
  Postbus 7308 
  2701 AH Zoetermeer 

  Lees hier welke wijzigingen u aan ons moet doorgeven.

Heb je een vraag over Wijzigingen en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Inloggen

 • Wat is DigiD?

  DigiD is de afkorting van ‘Digitale Identiteit’. Via uw DigiD weten we zeker dat we echt met u te maken hebben. Veel overheidsinstellingen gebruiken het ook. Vergelijk het inloggen met uw DigiD met het laten zien van uw paspoort of rijbewijs. Als u bij ons inlogt met uw DigiD, dan weten we zeker dat we met u te maken hebben en kunnen wiju uw persoonlijke pensioeninformatie laten zien.

  Heeft u nog geen DigiD of is uw DigiD verlopen? Vraag DigiD aan via www.DigiD.nl. Binnen 5 dagen ontvangt u een activeringscode per post. U leest op www.DigiD.nl meer over het aanvragen en activeren. Woont u in het buitenland en heeft u de Nederlandse identiteit? Geen probleem! Ook dan kunt u DigiD aanvragen.

   

 • Waarom moet ik inloggen met DigiD?

  We informeren u het liefst digitaal over uw pensioen. Wel zo makkelijk! Geen onnodige post meer thuis. U vindt alle belangrijke informatie over uw pensioen bij ons in uw digitale dossier. Natuurlijk moet al deze persoonlijke informatie goed beveiligd zijn. Daarom vragen we u om in te loggen met uw DigiD. In uw Peroonlijk Dossier kunt u altijd uw persoonlijke pensioengegevens bekijken. Ook is het belangrijk dat u uw e-mailadres aan ons doorgeeft. We mailen u namelijk als er belangrijke informatie over uw pensioen is. Of als u iets moet doen. Op die manier mist u niets én ziet u in één oogopslag de belangrijkste zaken.

  DigiD aanvragen en activeren

  DigiD is de afkorting van ‘Digitale Identiteit’. Via uw DigiD weten we zeker dat we echt met u te maken hebben. Veel overheidsinstellingen gebruiken het ook. Vergelijk het inloggen met uw DigiD met het laten zien van uw paspoort of rijbewijs.

  Heeft u nog geen DigiD of is uw DigiD verlopen? Vraag DigiD aan via www.DigiD.nl. Binnen 5 dagen ontvangt u een activeringscode per post. U leest op www.DigiD.nl meer over het aanvragen en activeren. Woont u in het buitenland en heeft u de Nederlandse identiteit? Geen probleem! Ook dan kunt u DigiD aanvragen.

   

 • Wat is eIDAS /EU-login?

  eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Gevolg hiervan is het grensoverschrijdend gebruik van Europees erkende inlogmiddelen. Dit kan alleen met een betrouwbare online identiteitscheck aan de voordeur. U kunt dus met uw eigen nationale inlogmiddel uit het Europese land waar u woont bij ons inloggen via eIDAS/ EU-login. Heeft u nog geen nationale inlog beschikbaar in het Europese land waar u woont, vraag dan daar uw inlog aan.

  Welke digitale identiteiten kan ik gebruiken om in te loggen met eIDAS/ EU-login?

  Meer dan 20 Europese landen hebben digitale identiteiten voor burgers en bedrijven beschikbaar. Deze zijn alleen nog niet allemaal vanaf de introductie van eIDAS al beschikbaar. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Italië en Portugal. Naar verwachting zullen in 2019 meer Europese landen (en hun digitale inlogmethodes) beschikbaar komen voor eIDAS/ EU-login. Lees hier welke landen dit zijn. 

   

 • Waarom moet ik inloggen met eIDAS/ EU-login?

  We informeren u het liefst digitaal over uw pensioen. Wel zo makkelijk! Geen onnodige post meer thuis. U vindt alle belangrijke informatie over uw pensioen bij ons in uw digitale dossier. Natuurlijk moet al deze persoonlijke informatie goed beveiligd zijn. U kunt daarom inloggen met DigiD of als u geen DigiD heeft en u woont in Europa via eIDAS/ EU-login. Op uw Persoonlijk Dossier kunt u altijd uw persoonlijke pensioengegevens bekijken. Ook is het belangrijk dat u uw e-mailadres aan ons doorgeeft. We mailen u namelijk als er belangrijke informatie over uw pensioen is. Of als u iets moet doen. Op die manier mist u niets én ziet u in één oogopslag de belangrijkste zaken. Natuurlijk moet al deze persoonlijke informatie goed beveiligd zijn.

  eIDAS/ EU-login: Eén universeel inlogmiddel voor heel Europa

  Stelt u zich eens voor dat u met uw paspoort door Europa reist en u in elk land een ander paspoort nodig heeft. Dat zou toch vreemd zijn? Op dit moment werkt dat echter wel zo. Om in te loggen bij een online dienst in een ander land moet men eerst het inlogmiddel van dat land aanvragen. Met eIDAS hoeft dat straks niet meer en kan elke Europese burger met zijn of haar eigen nationale inlogmiddel over de Europese grenzen heen inloggen. U kunt dus met uw eigen nationale inlogmiddel uit het Europese land waar u woont bij ons inloggen via eIDAS. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Italië en Portugal. Heeft u nog geen nationale inlog beschikbaar in het Europese land waar u woont, vraag dan daar uw inlog aan.  

   

 • Wat is het verschil tussen inloggen met DigiD of eIDAS/ EU-login?

  eIDAS is de verzameling van Europese inlogmethodes waarmee u kunt inloggen bij bijvoorbeeld overheidsinstellingen. DigiD is de inlogmethode voor Nederlanders. Wilt u inloggen op mijnphenc.nl/gepensioneerd dan kunt u direct inloggen via DigiD of via eIDAS/ EU-login. Bij de laatste variant moet u wel meerdere schermen door voordat u kunt inloggen. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Italië en Portugal..

   

 • Hoe kan ik inloggen met eIDAS / EU-login?

  Ga naar www.mijnphenc.nl/gepensioneerd en kies voor Log in. Heeft u DigiD, dan gebruikt u de inlog via DigiD. Heef tu geen DigiD maar wel een EU-login, dan kunt u de volgende stappen volgen. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Italië en Portugal.

  Volg daarna deze vier stappen om in te loggen:

  1. Kies voor Inloggen via EU-login;

  2. Selecteer de naam van uw digitale identiteit in de lijst (bijvoorbeeld Neuer Personalausweis / nPA);

  3. Log in met het inlogproces voor uw digitale identiteit (bijvoorbeeld: door uw nationale identiteitskaart in een kaartlezer te plaatsen);

  4. U wordt weer doorgestuurd naar onze website en heeft dan toegang tot uw persoonlijke informatie.

  Voor de meeste diensten in Nederland is een burgerservicenummer (BSN) vereist. Als u geen burgerservicenummer heeft, dan krijgt u geen toegang tot onze website. Neem dan telefonisch contact met ons op.

   

 • Ik kan niet inloggen via eIDAS/EU-login. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met de Europese organisatie die uw digitale identiteit heeft uitgegeven. Het kan zijn dat uw identiteitsmethode nog niet is geactiveerd voor digitale services. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Italië en Portugal. Voor de meeste diensten in Nederland is een burgerservicenummer (BSN) vereist. Als u geen burgerservicenummer heeft, dan krijgt u geen toegang tot onze website. Neem dan telefonisch contact met ons op.

   

 • Hoe vraag ik een inlog eIDAS/ EU-login aan?

  U vraagt een inlog aan bij de Europese organisatie die in het land waar u woont de digitale identiteiten uitgeeft. Het kan zijn dat het Europese land waar u woont de identiteitsmethode nog niet heeft geactiveerd voor digitale services via eIDAS/ EU-login. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Italië en Portugal.

   

 • Ik woon buiten Europa. Kan ik ook een DigiD of inlog eIDAS/ EU-login aanvragen?

  Als u buiten Europa woont, dan kunt u niet met de inlogmethode van uw land inloggen via eIDAS/ EU-login. U kunt een DigiD aanvragen als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit. Als u uw DigiD ontvangen heeft, kunt u inloggen op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd. Voor andere Europese landen geldt dit wellicht ook als u de nationaliteit van dit land bezit. Kijk daarvoor op de website van de inlogmethode die geldt voor het Europese land waarvan u de nationaliteit bezit.

   

Heb je een vraag over Inloggen en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Overige

 • Waarom hebben jullie mijn burgerservicenummer (BSN) nodig als ik met jullie bel?

  Als u specifieke vragen heeft over uw pensioen, dan hebben wij voor identificatie uw Burgerservicenummer (BSN) nodig. Zo zorgen wij ervoor dat de informatie bij de juiste persoon terecht komt. Zonder dit nummer wordt er geen persoonlijke informatie verstrekt. Zorg er dus voor dat u uw BSN bij de hand heeft voor een vlotter verloop. U vindt uw BSN in uw paspoort, op uw loonstrook of rijbewijs. Heeft u uw BSN niet bij de hand, dan krijgt u alleen antwoord op algemene vragen. 

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn pensioeninformatie digitaal ontvang?

  U kunt zelf aan ons doorgeven als u uw pensioeninformatie digitaal wilt ontvangen. Kiest u voor digitaal? Dan ontvangt u voortaan uw informatie via e-mail. Dat is sneller en voordeliger. Geef uw keuze eenvoudig aan ons door via uw Persoonlijk Profielpagina op www.mijnphenc.nl. Log in met uw DigiD. Kijk onder 'Zelf aan de Slag', ‘Persoonlijk Profiel’ en klik op 'Contactgegevens'. Vul uw e-mailadres in en vink het vakje aan dat u uw pensioeninformatie voortaan per e-mail wilt ontvangen. Klik dan op ‘Gegevens opslaan'.

  Wilt u uw informatie ontvangen via Mijn Overheid? Dan kunt u dit zelf binnen Mijn Overheid aangeven.

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn pensioeninformatie op papier ontvang?

  U kunt zelf aan ons doorgeven als u uw pensioeninformatie op papier wilt ontvangen. Geef uw keuze aan ons door via uw Persoonlijk Profielpagina  op www.mijnphenc.nl. Log in met uw DigiD. Kijk onder 'Zelf aan de Slag', ‘Persoonlijk Profiel’ en klik op 'Contactgegevens'. Vink het vakje uit waarin staat dat u uw pensioeninformatie per e-mail wilt ontvangen. Klik dan op ‘Gegevens opslaan'.

  Heeft u bij Mijn Overheid aangegeven dat wij u digitaal mogen benaderen en wilt u dat niet meer? Pas dan uw toestemming zelf aan binnen Mijn Overheid. Dit gaat niet automatisch als u het vinkje bij ons uitzet.

Heb je een vraag over Overige en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Coronacrisis

 • Heeft de coronacrisis gevolgen voor de uitkering van mijn ouderdomspensioen? 

  Als pensioenfonds voelen we de effecten van de coronacrisis ook. Deze crisis zet onze financiële situatie onder druk. In het afgelopen jaar zijn de beurskoersen wereldwijd gedaald en gelukkig herstellen deze zich op dit moment weer. Ook zijn pensioenfondsen afhankelijk van de rentestand, die momenteel erg laag is. Daarmee is de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder naar beneden gegaan. Op www.phenc.nl/dekkingsgraad ziet u altijd de meest actuele dekkingsgraad. 

  Voor dit jaar heeft de lage dekkingsgraad geen gevolgen voor uw pensioen bij ons. In 2020 verandert er niets voor u en blijft uw pensioenuitkering ongewijzigd. 

 • Heeft de coronacrisis gevolgen voor de uitkering van mijn nabestaandenpensioen? 

  Als pensioenfonds voelen we de effecten van de coronacrisis ook. Deze crisis zet onze financiële situatie onder druk. In het afgelopen jaar zijn de beurskoersen wereldwijd gedaald en gelukkig herstellen deze zich op dit moment weer. Ook zijn pensioenfondsen afhankelijk van de rentestand, die momenteel erg laag is. Daarmee is de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder naar beneden gegaan. Op www.phenc.nl/dekkingsgraad ziet u altijd de meest actuele dekkingsgraad. 

  Voor dit jaar heeft de lage dekkingsgraad geen gevolgen voor uw pensioen bij ons. In 2020 verandert er niets voor u en blijft de uitkering van uw nabestaandenpensioen ongewijzigd. 

 • Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Heeft de coronacrisis gevolgen voor de uitkering van mijn arbeidsongeschiktheid? 

  Als pensioenfonds voelen we de effecten van de coronacrisis ook. Deze crisis zet onze financiële situatie onder druk. In het afgelopen jaar zijn de beurskoersen wereldwijd gedaald en gelukkig herstellen deze zich op dit moment weer. Ook zijn pensioenfondsen afhankelijk van de rentestand, die momenteel erg laag is. Daarmee is de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder naar beneden gegaan. Op www.phenc.nl/dekkingsgraad ziet u altijd de meest actuele dekkingsgraad. 

  Voor dit jaar heeft de lage dekkingsgraad geen gevolgen voor uw pensioen bij ons. In 2020 verandert er niets voor u en blijft de uitkering van uw arbeidsongeschiktheid ongewijzigd. 

 • Wat betekent de coronacrisis voor mijn pensioen in 2021?  

  Het is nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen zijn voor 2021. In het najaar kunnen wij dit beter inschatten en zien of er economisch herstel heeft plaatsgevonden. Elke kwartaal houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

 • Hoe zit het met de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad? 

  De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van Pensioenfonds Horeca & Catering en aan de andere kant alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioenen moeten betalen. Deze dekkingsgraad berekenen wij elke maand. 

  Als pensioenfonds voelen we de effecten van de coronacrisis ook. Deze crisis zet onze financiële situatie onder druk. In het afgelopen jaar zijn de beurskoersen wereldwijd gedaald en gelukkig herstellen deze zich op dit moment weer. Ook zijn pensioenfondsen afhankelijk van de rentestand, die momenteel erg laag is. Daarmee is de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder naar beneden gegaan. 

  Op www.phenc.nl/dekkingsgraad ziet u altijd de meest actuele dekkingsgraad. 

  Het gemiddelde van al die actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Deze wordt elke maand vastgesteld. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld bij het al dan niet verhogen van pensioenen (indexeren), of juist over het verlagen daarvan.  

  Pas bij een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan 110%, mogen wij bekijken of het mogelijk is om uw pensioen gedeeltelijk te verhogen. Pas bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 125% kijken wij of het mogelijk is om uw pensioen volledig te verhogen. 

 • Heeft de coronacrisis gevolgen voor mijn pensioen bij Pensioenfonds Horeca & Catering? 

  Als pensioenfonds voelen we de effecten van de coronacrisis ook. Deze crisis zet onze financiële situatie onder druk. In het afgelopen jaar zijn de beurskoersen wereldwijd gedaald en gelukkig herstellen deze zich op dit moment weer. Ook zijn pensioenfondsen afhankelijk van de rentestand, die momenteel erg laag is. Daarmee is de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder naar beneden gegaan. Op www.phenc.nl/dekkingsgraad ziet u altijd de meest actuele dekkingsgraad. 

  Voor dit jaar heeft de lage dekkingsgraad geen gevolgen voor uw pensioen bij ons. In 2020 blijven wij de pensioenuitkeringen gewoon betalen.

Heb je een vraag over Coronacrisis en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Venster sluiten