Veel gestelde vragen > Mijn pensioenuitkering

 • Past Pensioenfonds Horeca & Catering loonheffingskorting toe op mijn pensioenuitkering?

  Iedereen in Nederland heeft recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting. U mag de loonheffingskorting elk jaar maar op één inkomen/uitkering toepassen. Krijgt u bijvoorbeeld AOW van de overheid (SVB) én pensioen van Pensioenfonds Horeca & Catering, dan kiest u of u de korting laat toepassen op de AOW of op het pensioen van Pensioenfonds Horeca & Catering. Standaard wordt de loonheffingskorting door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) toegepast op uw AOW-uitkering. Vandaar dat wij de loonheffingskorting niet toepassen op uw pensioenuitkering.

  Wilt u loonheffingskorting toepassen op uw pensioenuitkering?

  Vul dan het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ in en stuur ons deze toe. Wij passen dan de loonheffingskorting toe op uw pensioenuitkering. Geef ook aan de SVB door dat zij de loonheffingskorting niet meer moeten toepassen. U mag de loonheffingskorting namelijk maar op één inkomen/uitkering laten toepassen.

  Tip: pas de korting toe op de hoogste uitkering (of inkomen)

  Als u AOW ontvangt, houdt de SVB bij het uitbetalen van uw AOW al rekening met de loonheffingskorting. Is het pensioen dat u van Pensioenfonds Horeca & Catering krijgt, hoger dan de AOW? Dan is het wellicht beter dat u de loonheffingskorting laat toepassen op uw pensioenuitkering in plaats van op de AOW. Dit geldt ook als u nog een salaris ontvangt.

   

 • Waar vind ik mijn uitkeringsspecificatie?

  Een uitkeringsspecificatie is een overzicht van de bruto-netto berekening van de uitkering die u van ons ontvangt en is dus een soort salarisstrook. Uw uitkeringsspecificatie staat online voor u klaar. U ontvangt alleen een nieuwe uitkeringsspecificatie als uw uitkering wijzigt. Log in op uw persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl met uw DigiD. Klik op uw persoonlijke homepage op het plaatje met daarop ‘Even aandacht voor uw pensioenuitkering’. U gaat dan direct naar uw uitkeringsspecificaties. U kunt uw uitkeringsspecificaties ook altijd vinden in uw Archief/ Documenten onder het kopje Uitkeringen. Daar kunt u ze bekijken en printen.

   

 • Waarom krijg ik een uitkeringsspecificatie?

  U krijgt een uitkeringsspecificatie omdat u een eenmalige uitkering van ons ontvangt (u heeft uw pensioen bij ons afgekocht) of u krijgt een maandelijkse pensioenuitkering van ons. Op uw uitkeringsspecificatie ziet u wat u bruto krijgt, welke bedragen er worden ingehouden en wat u uiteindelijk netto ontvangt.

   

 • Wat is een uitkeringsspecificatie?

  Een uitkeringsspecificatie is een overzicht van de bruto-netto berekening van de uitkering die u van ons ontvangt en is dus een soort salarisstrook. 

   

 • Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?

  Uw pensioenuitkering wordt maandelijks rond de 23-ste overgemaakt. Valt de 23-e in het weekend? Dan maken wij je pensioenuitkering op de vrijdag voor de 23e van die maand over. U kunt de specifieke data hier bekijken.

   

 • Krijg ik maandelijks een uitkeringsspecificatie?

  Bij de eerste betaling van uw pensioenuitkering krijgt u van ons bericht over uw uitkeringsspecificatie. U kunt deze online bekijken in uw persoonlijke omgeving bij ons op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd. Wij informeren u verder alleen als er een wijziging is in de hoogte van uw uitkering. Dan ontvangt u van ons bericht over uw nieuwe uitkeringsspecificatie. U ontvangt elk jaar in januari een nieuwe uitkeringsspecificatie vanwege veranderingen in belastingpercentages. U kunt altijd al uw uitkeringsspecificaties online bekijken op www.mijnphenc.nl/gepensioneerd

   

 • Mijn pensioenuitkering was onjuist en ik krijg een nabetaling. Wat houdt dat in?

  Als blijkt dat het pensioen dat wij maandelijks aan u uitkeren te laag was en uw uitkering verhoogd wordt, dan betekent dit dat je u te weinig pensioen van ons heeft ontvangen. Dit kan komen doordat we bijvoorbeeld nagekomen pensioenboekingen hebben ontvangen of doordat er een andere correctie heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan het voorkomen dat u een eenmalige nabetaling ontvangt en/of dat uw maandelijkse uitkering verhoogd wordt. U ontvangt hier van ons informatie over en ook wat uw nieuwe pensioenuitkering wordt. Deze kunt u teruglezen in uw nieuwe uitkeringsspecificatie.  

  Let op: Een nabetaling kan de hoogte van een uitkering of toeslag van de overheid beïnvloeden. Deze uitkering of toeslag kan daardoor verlaagd worden. Als blijkt dat u teveel uitkering of toeslag heeft ontvangen, dan kan de overheid het teveel ontvangen bedrag terugvorderen. Bekijk ook de veelgestelde vraag over de gevolgen voor uw toeslag of de veelgestelde vraag over de gevolgen voor uw belastingaangifte. Kijk daarvoor op www.svb.nl, www.belastingdienst.nl of op www.toeslagen.nl. Of neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank of de Belastingdienst.

   

 • Waarom ontvang ik netto een ander bedrag vergeleken met vorig jaar?

  U ontvangt een ander nettobedrag aan pensioen omdat per 1 januari 2021:

  • De tabellen voor de loonbelasting in 2021 zijn aangepast door de Belastingdienst;
  • De bijdrage ZVW (Zorgverzekeringswet) is verhoogd naar 5,75% in 2021 (5,45% in 2020). De drempel voor deze zorgverzekeringsbijdrage is verhoogd naar € 58.311 (bedrag 2021). In 2020 was deze drempel € 57.232.

   

 • Hoe wijzig ik het rekeningnummer waarop mijn pensioenuitkering gestort wordt?

  Als u een Nederlands rekeningnummer/ IBAN heeft, dan kunt u dit online aanpassen. Dit doet u in uw Peroonlijk Profiel. Klik op het potloodje achter uw IBAN / rekeningnummer en geef uw nieuwe IBAN door.

  Let op: De tenaamstelling van dit rekeningnummer moet gelijk zijn aan uw eigen naam en/of die van uw partner (een en/of rekening). U kunt alleen uw uitkering laten storten op een betaalrekening, niet op een spaarrekening.

   

 • Waarom betaal ik een bijdrage ZVW?

  Iedereen in Nederland betaalt premie voor de Zorgverzekering. Deze premie bestaat uit 2 delen. Een nominale premie (deze betaalt u iedere maand aan uw zorgverzekeraar) én een inkomensafhankelijke premie. Deze premie betaalt u over uw pensioen en is 5,75% voor 2021. Dit was in 2020 5,45%.

   

 • Wat betekent een nabetaling voor mijn belastingaangifte?

  Heeft u te weinig pensioen ontvangen en krijgt u van ons daarvoor een nabetaling? Een nabetaling kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte, het geldt namelijk als inkomen. Bij een grote nabetaling kan het zijn dat u belasting moet bijbetalen. Houdt hier rekening mee, zo voorkomt u teleurstelling of financiële problemen als u een belastingaanslag ontvangt.

  Met de ‘middelingsregeling’ van de Belastingdienst kunt u uw inkomen over 3 jaar middelen. U kunt een beroep doen op die regeling door een hoger inkomen in een jaar voor de belastingaangifte te verdelen over 3 aaneengesloten jaren. Het belastbare inkomen in een jaar wordt dan mogelijk lager. En daardoor valt uw inkomen mogelijk in een lager belastingtarief. Er geldt wel een ondergrens. Voor meer informatie neem contact op met de Belastingdienst.

   

 • Wat zijn de gevolgen van een nabetaling voor mijn huurtoeslag, zorgtoeslag of andere uitkeringen?

  Heeft u te weinig pensioen ontvangen en krijgt u van ons daarvoor een nabetaling? Een nabetaling kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, zorgtoeslag of andere uitkeringen of tegemoetkomingen die u ontvangt. Neem contact op met uw uitkeringsinstantie(s) om te zien welke gevolgen dit zijn.

  Als uw inkomen inclusief nabetaling dat jaar te hoog is, verliest u uw recht op zorgtoeslag. Zet in dat geval de zorgtoeslag direct stop. Zo voorkomt u dat u die het volgende jaar terug moet betalen. Voor de huurtoeslag kunt u de Belastingdienst vragen de nabetaling als ‘bijzonder inkomen’ te zien. Dit moet u zelf aanvragen door een formulier in te vullen. Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Voor meer informatie neemt u contact op met de Belastingdienst.

   

Heb je een vraag over Mijn pensioenuitkering en staat het antwoord er niet tussen? Stel de vraag per mail.

Venster sluiten