U gaat uit elkaar

Als u en uw partner gaan scheiden of het geregistreerde partnerschap of het samenwonen met een notariële akte beëindigen, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen. Het beëindigen van uw relatie krijgen wij automatisch door via de gemeente als u in Nederland woont.

 

Hoe zit het nu met uw pensioen als u uit elkaar gaat?

  • Uw ex heeft recht op: De helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd in de periode dat uw ex-partner en u getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden.
  • Het nabestaandenpensioen dat u hebt opgebouwd blijft van uw ex-partner.


Uw ex-partner heeft recht op de helft van uw ouderdomspensioen

Volgens de wet heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen die u heeft opgebouwd in de tijd dat u bij elkaar was. Pensioen is namelijk een gemeenschappelijk bezit. U heeft ook recht op de helft van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Uw pensioen hoeft niet verdeeld te worden als uw opgebouwde ouderdomspensioen na verdeling met uw ex-partner onder de wettelijke afkoopgrens valt (€ 503,24 bruto per jaar in 2021). Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer het volledige ouderdomspensioen. Overlijdt u, dan stopt het ouderdomspensioen voor uw ex-partner.

 

Nabestaandenpensioen blijft van uw ex-partner

Heeft u nabestaandenpensioen opgebouwd voor uw ex-partner? Dan komt dit opgebouwde nabestaandenpensioen volledig toe aan uw ex-partner. We noemen dit ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Uw ex-partner krijgt het bijzonder nabestaandenpensioen als u overlijdt.

 

U kunt andere afspraken maken over de verdeling van uw pensioen

U kunt samen met uw ex-partner andere afspraken maken over de verdeling van het ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen. Deze afspraken worden vaak vastgelegd in een (scheidings)convenant. 

 

Wij kunnen de betaling aan uw ex-partner regelen

Wilt u dat wij elke maand het deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner betalen? Geef uw gemaakte afspraken dan binnen 2 jaar aan ons door. U kunt de gemaakte afspraken na het beëindigen van uw relatie (en de verdeling van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen) direct aan ons doorgeven. U kunt de gemaakte afspraken in het convenant naar ons opsturen via info@phenc.nl. Heeft u nog geen afspraken vastgelegd, dan kunt u ook gebruik maken van het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van pensioen’. Stuur dit nadat u het ingevuld heeft naar ons toe.

 

Getrouwd nadat u met pensioen bent gegaan?

Bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen nadat u met pensioen bent gegaan en ging u daarna uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner geen wettelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen. Dit ouderdomspensioen is namelijk opgebouwd voordat u met pensioen ging. Uw nieuwe partner heeft ook geen recht op het nabestaandenpensioen dat u heeft opgebouwd. 

 

Bouwde uw ex-partner pensioen bij ons op?

Bent u ex-partner en bouwde uw ex pensioen bij ons op? Lees dan op deze pagina wanneer u nadat u uit elkaar ging recht kunt hebben op bijzonder nabestaandenpensioen.  En wat u met het bijzonder nabestaandenpensioen kunt doen.