Bijzonder nabestaandenpensioen

Heeft u niet zelf bij ons pensioen opgebouwd, maar uw ex-partner? Lees dan deze pagina.
 

Uw ex-partner kan nabestaandenpensioen bij ons hebben

Heeft uw ex-partner pensioen bij ons opgebouwd? Dan kan uw ex-partner ook nabestaandenpensioen bij ons hebben opgebouwd omdat hij/zij:

  • dit vóór 1998 heeft opgebouwd tijdens het werken in de horeca of catering, en/of;
  • op pensioendatum een deel van het ouderdomspensioen heeft omgezet in nabestaandenpensioen, of dat deed toen hij/zij stopte met werken in de horeca of catering.

 

Na het uit elkaar gaan kunt u recht hebben op dat nabestaandenpensioen     

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap of woonde u samen en was dat vastgelegd in een notariële akte? Dan wijst de Pensioenwet (een deel van) het opgebouwde nabestaandenpensioen van uw ex-partner automatisch aan u toe. U heeft recht op het nabestaandenpensioen dat uw ex-partner voor en tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap of samenwonen heeft opgebouwd. U heeft geen recht op nabestaandenpensioen dat uw ex-partner nadat u uit elkaar ging of tijdens een eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap of samenwonenverkreeg.

Het nabestaandenpensioen waarop u recht heeft nadat uw ex-partner en u uit elkaar zijn gegaan, wordt ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ genoemd.

 

Wat kunt u doen met uw bijzonder nabestaandenpensioen?

U krijgt bijzonder nabestaandenpensioen als uw ex-partner overlijdt

Dit bijzonder nabestaandenpensioen krijgt u zolang u leeft. Na uw overlijden stopt het.

1. Woonde uw ex-partner in Nederland, dan krijgen wij het overlijden automatisch door via de gemeente. U krijgt dan zo snel mogelijk een brief van ons waarin staat hoe u uw bijzonder nabestaandenpensioen kunt aanvragen.

2. Woonde uw ex-partner in het buitenland? Wij krijgen dan niet automatisch door als hij of zij is overleden. Stuur ons na het overlijden van uw ex-partner dan een kopie van de overlijdensakte. Het is belangrijk dat u dit zelf aan ons laat weten. U krijgt dan de informatie over het aanvragen van uw bijzonder nabestaandenpensioen van ons.

3. Is uw ex-partner al meer dan 6 maanden geleden overleden en denkt u dat u recht heeft op bijzonder nabestaandenpensioen en kreeg u nog geen brief van ons? Bel dan met onze klantenservice.

U kunt uw bijzonder nabestaandenpensioen eerder afkopen

Heeft u bijzonder nabestaandenpensioen bij ons? En is uw bijzonder nabestaandenpensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens van € 503,24 bruto per jaar in (2021). Dan kunt u het bijzonder nabestaandenpensioen ook eerder afkopen terwijl uw ex-partner nog leeft. Afkoop betekent dat we uw nabestaandenpensioen in een keer uitbetalen. U krijgt eenmalig een bedrag en daarna heeft u geen recht meer op een (maandelijks) bijzonder nabestaandenpensioen wanneer uw ex-partner overlijdt. Is uw bijzonder nabestaandenpensioen hoger dan € 503,24 bruto per jaar in (2021)? Dan mogen wij uw nabestaandenpensioen niet afkopen. U krijgt dan na het overlijden van uw ex-partner elke maand bijzonder nabestaandenpensioen uitbetaald. Onderaan de pagina ziet u hoe u afkoop kunt aanvragen. Lees eerst onderstaande tekst goed door. 

Let op bij eerdere afkoop! Uw afkoopbedrag is aanzienlijk lager

Wilt u uw  bijzonder nabestaandenpensioen eerder afkopen? Dan berekenen wij het afkoopbedrag van uw bijzonder nabestaandenpensioen op een vaste manier. De hoogte van uw afkoopbedrag is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw bijzonder nabestaandenpensioen en de leeftijd van uw ex-partner. Wanneer u uw bijzonder nabestaandenpensioen afkoopt als uw ex-partner nog in leven is, is uw afkoopbedrag aanzienlijk lager dan wanneer u afkoopt ná het overlijden van uw ex-partner. Dat is dus iets om rekening mee te houden.

Afkoop beïnvloedt misschien toeslagen

U krijgt misschien minder toeslagen als u bijzonder nabestaandenpensioen afkoopt. Vraag dat vooraf na voor eventuele toeslagen die u krijgt, bijvoorbeeld van de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank. We leggen dit voor twee toeslagen uit:

1. Huurtoeslag: geef het bedrag van de afkoop op als ‘bijzonder inkomen’ bij uw belastingaangifte. Zo voorkomt u dat u van de Belastingdienst minder huurtoeslag krijgt.

2. Zorgtoeslag: uw zorgtoeslag gaat waarschijnlijk omlaag. De Belastingdienst telt het bedrag van de afkoop namelijk op bij uw inkomen.

Wilt u afkoop van uw bijzonder nabestaandenpensioen aanvragen? Dat kan met het aanvraagformulier voor bijzonder nabestaandenpensioen. Lees dan wel eerst goed de tekst hierboven!

U kunt afstand doen van bijzonder nabestaandenpensioen

Afstand doen van uw aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen regelt u meestal in een (scheidings-)convenant of een overeenkomst die u en uw ex-partner onderling sluiten. Stuur ons deze documenten toe.

Heeft u schriftelijk geen afstand gedaan van uw aanspraak op bijzonder partnerpensioen en wilt u dit alsnog regelen, dan kunt u gebruik maken van de Overeenkomst tot afstand van bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen). U ondertekent deze overeenkomst samen met uw ex-partner. Lees wel eerst goed de tekst hierboven!