Een andere verdeling bij scheiding of beëindiging partnerschap

Gaan je partner en jij uit elkaar? Dan kun je jouw ouderdomspensioen verdelen volgens de standaardverdeling (allebei de helft) die in de wet staat. Je kunt ook afzien van verdeling of kiezen voor een andere verdeling. Die afspraken leg je vast in een (scheidings)convenant, de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden. Je leest hieronder welke mogelijkheden je hebt.

Let op: De standaardverdeling of andere afspraken over het ouderdomspensioen moet je binnen 2 jaar na het uit elkaar gaan aan ons doorgeven. 


Je kunt uit deze verdelingen kiezen:

Je kiest voor de standaardverdeling

Volgens de wet heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd in de tijd dat jullie bij elkaar waren. Pensioen is namelijk een gemeenschappelijk bezit. Je hebt ook recht op de helft van het ouderdomspensioen van je ex-partner. De wet noemt dit de standaardverdeling. Wij verdelen je pensioen niet als je opgebouwde ouderdomspensioen na verdeling met je ex-partner onder de wettelijke afkoopgrens valt (€ 497,27 bruto per jaar in 2020).

Je ziet af van verdeling

Als jullie beide ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd, kunnen jullie afzien van de verdeling van de pensioenen. Als je afziet van verdeling, dan hou je zelf 100% van je opgebouwde ouderdomspensioen en krijgt je ex-partner 0%. Als jullie afzien van elkaars pensioen, dan moet dit worden vastgelegd in een overeenkomst.

Je kiest voor een ander percentage of een afwijkende periode

Je bepaalt samen met je ex-partner welk percentage van het opgebouwde ouderdomspensioen jij krijgt en welk percentage je ex-partner krijgt. Bijvoorbeeld 60% en 40%. Je kunt ook afwijken van de periode waarover je wilt verdelen. Standaard wordt alleen het ouderdomspensioen verdeeld dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Maar je kunt ook ouderdomspensioen verdelen dat je opbouwde in de periode voor je huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bijvoorbeeld toen jullie samenwoonden, maar nog niet getrouwd waren. Deze afspraken moeten zijn vastgelegd in een (scheidings)convenant of in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.Wij verdelen je pensioen niet als je opgebouwde ouderdomspensioen na verdeling met je ex-partner onder de wettelijke afkoopgrens valt (€ 497,27 bruto per jaar in 2020).

Je kiest samen voor conversie

Conversie betekent dat je samen kiest voor ieder een zelfstandig ouderdomspensioen. Het opgebouwde ouderdomspensioen (en eventueel opgebouwd nabestaandenpensioen) verdelen we in een levenslang ouderdomspensioen voor jou én in een levenslang ouderdomspensioen voor je ex-partner. Je hebt voor wat betreft je ouderdomspensioen hierna niets meer met elkaar te maken. Bij overlijden gaat er geen geld naar de ander. Dit moet zijn vast gelegd in een (scheidings)convenant of in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Conversie is alleen mogelijk als op moment van scheiding het ouderdomspensioen hoger is dan € 497,27 bruto per jaar in (2020).

Voorwaarden bij conversie

Wij kijken of wij mee kunnen werken aan conversie. Wij hebben daarvoor een aantal voorwaarden. Zo is conversie alleen mogelijk als je deelneemt aan onze basisregeling op het moment dat jullie uit elkaar gaan, je jonger bent dan 68 en je ouderdomspensioen nog niet is ingegaan.