Je bijzonder nabestaandenpensioen

Heb je niet zelf bij ons pensioen opgebouwd, maar je ex-partner? Lees dan deze pagina.
 

Je ex-partner kan nabestaandenpensioen bij ons hebben

Heeft je ex-partner pensioen bij ons opgebouwd? Dan kan je ex-partner ook nabestaandenpensioen bij ons hebben opgebouwd omdat hij/zij:

  • dit vóór 1998 heeft opgebouwd tijdens het werken in de horeca of catering, en/of;
  • op pensioendatum een deel van het ouderdomspensioen heeft omgezet in nabestaandenpensioen, of dat deed toen hij/zij stopte met werken in de horeca of catering.

 

Na het uit elkaar gaan kun je recht hebben op dat nabestaandenpensioen     

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap of woonden jullie samen en was dat vastgelegd in een notariële akte? Dan wijst de Pensioenwet (een deel van) het opgebouwde nabestaandenpensioen van je ex-partner automatisch aan jou toe. Je hebt recht op het nabestaandenpensioen dat je ex-partner voor en tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap of samenwonen heeft opgebouwd. Je hebt geen recht op nabestaandenpensioen dat je ex-partner nadat jullie uit elkaar gingen of tijdens een eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap of samenwonen verkreeg.

Het nabestaandenpensioen waarop je recht hebt nadat je ex-partner en jij uit elkaar zijn gegaan, wordt ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ genoemd.

 

Wat kun je doen met je bijzonder nabestaandenpensioen?

Je krijgt bijzonder nabestaandenpensioen als je ex-partner overlijdt

Dit bijzonder nabestaandenpensioen krijg je zolang je leeft. Na je overlijden stopt het.

1. Woonde je ex-partner in Nederland, dan krijgen wij het overlijden automatisch door via de gemeente. Je krijgt dan zo snel mogelijk een brief van ons waarin staat hoe je je bijzonder nabestaandenpensioen kunt aanvragen.

2. Woonde je ex-partner in het buitenland? Wij krijgen dan niet automatisch door als hij of zij is overleden. Stuur ons na het overlijden van je ex-partner dan een kopie van de overlijdensakte. Het is belangrijk dat je dit zelf aan ons laat weten. Je krijgt dan de informatie over het aanvragen van je bijzonder nabestaandenpensioen van ons.

3. Is je ex-partner al meer dan 6 maanden geleden overleden en denk je dat je recht hebt op bijzonder nabestaandenpensioen en kreeg je nog geen brief van ons? Bel dan met onze klantenservice.

Je kunt je bijzonder nabestaandenpensioen eerder afkopen

Heb je bijzonder nabestaandenpensioen bij ons? En is je bijzonder nabestaandenpensioen lager dan de wettelijke afkoopgrens van € 497,27 bruto per jaar in (2020). Dan kun je het bijzonder nabestaandenpensioen ook eerder afkopen terwijl je ex-partner nog leeft. Afkoop betekent dat we je nabestaandenpensioen in 1 keer uitbetalen. Je krijgt eenmalig een bedrag en daarna heb je geen recht meer op een (maandelijks) bijzonder nabestaandenpensioen wanneer je ex-partner overlijdt. Is je bijzonder nabestaandenpensioen hoger dan € 497,27 bruto per jaar in (2020)? Dan mogen wij je nabestaandenpensioen niet afkopen. Je krijgt dan na het overlijden van je  ex-partner elke maand bijzonder nabestaandenpensioen uitbetaald. Hieronder zie je hoe je afkoop kunt aanvragen. Lees eerst onderstaande tekst goed door. 

Let op bij eerdere afkoop! Je afkoopbedrag is aanzienlijk lager

Wil je je  bijzonder nabestaandenpensioen eerder afkopen? Dan berekenen wij het afkoopbedrag van je  bijzonder nabestaandenpensioen op een vaste manier. De hoogte van je afkoopbedrag is onder meer afhankelijk van de hoogte van je bijzonder nabestaandenpensioen en de leeftijd van je ex-partner. Wanneer je je bijzonder nabestaandenpensioen afkoopt als je ex-partner nog in leven is, is je afkoopbedrag aanzienlijk lager dan wanneer je afkoopt ná het overlijden van je ex-partner. Dat is dus iets om rekening mee te houden.

Afkoop beïnvloedt misschien toeslagen

Je krijgt misschien minder toeslagen als je bijzonder nabestaandenpensioen afkoopt. Vraag dat vooraf na voor eventuele toeslagen die je krijgt, bijvoorbeeld van de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank. We leggen dit voor twee toeslagen uit:

1. Huurtoeslag: geef het bedrag van de afkoop op als ‘bijzonder inkomen’ bij je belastingaangifte. Zo voorkom je dat je van de Belastingdienst minder huurtoeslag krijgt.

2. Zorgtoeslag: je zorgtoeslag gaat waarschijnlijk omlaag. De Belastingdienst telt het bedrag van de afkoop namelijk op bij je  inkomen.

Wil je afkoop van je bijzonder nabestaandenpensioen aanvragen? Dat kan met het aanvraagformulier afkoop bijzonder nabestaandenpensioen. Lees dan wel eerst goed de tekst hierboven!

Je kunt afstand doen van bijzonder nabestaandenpensioen

Afstand doen van je aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen regel je meestal in een (scheidings-)convenant of een overeenkomst die jij en je  ex-partner onderling sluiten. Stuur ons deze documenten toe.

Heb je schriftelijk geen afstand gedaan van je aanspraak op bijzonder partnerpensioen en wil je dit alsnog regelen, dan kun je gebruik maken van de Overeenkomst tot afstand van bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen). Je ondertekent deze overeenkomst samen met je ex-partner. Lees wel eerst goed de tekst hierboven!