Jouw pensioen en de IVA

Je krijgt een uitkering volgens de regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA-uitkering) als je na 2 jaar ziekte voor 80% of meer blijvend arbeidsongeschikt bent. Ook is er geen of een hele kleine kans op herstel. Wat moet je doen? En wat zijn de gevolgen voor de opbouw van je pensioen?

 

Neem binnen 1 jaar contact op met onze klantenservice

Wil je ouderdomspensioen blijven opbouwen? Geef dat dan door aan onze klantenservice. Doe dit binnen 1 jaar na de start van je IVA-uitkering. 

 

Je hoeft niet meer te betalen voor de opbouw van je ouderdomspensioen

Heb je een IVA-uitkering en wil je ouderdomspensioen blijven opbouwen? Wij betalen de premie voor jou. Dit noemen we premievrije voortzetting. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen bij premievrije voortzetting. Onze klantenservice kan je daarover meer vertellen.

 

De pensioenopbouw gaat door voor 75%

Je bouwt dan ouderdomspensioen op over 75% van je pensioengevend salaris waarover je ouderdomspensioen opbouwde in het jaar voorafgaand aan je ziekte. En bouwde je extra ouderdomspensioen op voordat je ziek werd? Dan gaat die opbouw ook gewoon door voor 75%.

Had je ook nabestaandenpensioen verzekerd voordat je ziek werd? Je partner en kinderen krijgen nabestaandenpensioen als je overlijdt voor je pensioendatum. Zij krijgen dan 75% van het nabestaandenpensioen dat ze zouden krijgen als je niet arbeidsongeschikt zou zijn geworden.

Als pensioengevend salaris gebruiken wij ook dan het deel van je jaarsalaris waarover je ouderdomspensioen opbouwde in het jaar voorafgaand aan je ziekte.

 

De pensioenopbouw stopt in drie situaties

In deze drie situaties betalen wij geen premie meer voor de opbouw van ouderdomspensioen:
•    als je de AOW-leeftijd bereikt of eerder als je eerder met pensioen gaat
•    als je IVA-uitkering stopt
•    als je overlijdt.

 

Stel je vragen over de IVA aan het UWV

Wil je meer weten over je IVA-uitkering? Kijk dan op www.uwv.nl of stel je vragen bij het UWV.