Jouw pensioen en de WAO

Je bent voor 1 januari 2004 ziek geworden. Bleef je na 2 jaar ziekte arbeidsongeschikt? Dan gelden de regels uit de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voor jou. Wat betekent dit voor je ouderdomspensioen?

 

Je blijft ouderdomspensioen opbouwen als je op tijd een aanvraag deed

Heb je 1 jaar na de start van je WAO-uitkering bij ons voorzetting van je pensioenopbouw aangevraagd? Dan blijf je ouderdomspensioen opbouwen. Dat kan gedeeltelijk of volledig zijn. Je betaalt daar niets voor. Wij betalen de premie voor jou. Dit noemen we premievrije voortzetting. Aan de voorzetting van pensioenopbouw zijn de volgende voorwaarden verbonden. 

 • op het moment dat je ziek werd, bouwde je al ouderdomspensioen bij ons op
 • je krijgt een WAO-uitkering
 • op het moment dat je bij ons begon met het opbouwen van ouderdomspensioen, was je niet al (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt volgens de WAO-regels
 • je hebt de voorzetting bij ons aangevraagd binnen één jaar na toekenning van je WAO-uitkering
 • in het jaar voorafgaand aan je eerste ziektedag is voor jou over minimaal 20 weken pensioenpremie aan ons betaald.

Wil je meer weten, neem dan contact op met onze klantenservice

 

Geef veranderingen op tijd aan ons door

Verandert het percentage dat je arbeidsongeschikt bent? Geef dit dan aan ons door. Je pensioenopbouw hangt namelijk af van het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Dit zijn de percentages die daarbij horen.

 

Je bent arbeidsongeschikt voor …
De opbouw gaat door voor …
0  tot 15%
0%
15 tot 25%
20%
25 tot 35%
30%
35 tot 45%
40%
45 tot 55%
50%
55 tot 65%
60%
65 tot 80%
72,5%
80% of meer
100%

 

Voorbeeld

Je hebt een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 55% en 65%. De opbouw van je ouderdomspensioen gaat door voor 60%. Dit betekent:

 • je bouwt ouderdomspensioen op over 60% van je laatste jaarsalaris (het salaris in het jaar voordat je ziek werd);
 • je bouwt 60% op van het extra ouderdomspensioen dat je opbouwde voordat je ziek werd;
 • je partner en kinderen krijgen 60% van het nabestaandenpensioen als je overlijdt voor je pensioendatum. Als je nabestaandenpensioen had verzekerd voordat je ziek werd.

 

De pensioenopbouw stopt in 3 situaties

In deze 3 situaties betalen wij geen premie meer voor de opbouw van ouderdomspensioen:

 • als je de AOW-leeftijd bereikt of eerder, als je eerder met pensioen gaat;
 • als je WAO-uitkering stopt;
 • als je overlijdt.

 

Stel je vragen over de WAO aan het UWV

Wil je meer weten over je WAO-uitkering? Kijk dan op www.uwv.nl of stel je vragen bij het UWV.