Wij kunnen jouw pensioen aanpassen

Geld wordt minder waard door prijsstijgingen. Dit heet ‘inflatie’. Daardoor kun je over tien jaar met honderd euro minder kopen dan nu. Ook je opgebouwde pensioen wordt hierdoor minder waard. Daarom proberen wij de pensioenen te verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Dit heet ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Deze verhoging financieren wij uit de rendementen op onze beleggingen. Maar als onze financiële situatie slecht is, kunnen we je pensioen ook verlagen. 

 

Wij kunnen je pensioen verhogen

  • Wij proberen vanaf 2016 je pensioen gemiddeld te verhogen met 50% van de stijging van de prijzen. De prijzen stijgen dan meer dan de pensioenen. Wij kunnen je pensioen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Als dat niet het geval is, dan kunnen wij je pensioen niet of minder verhogen. Dit is een ‘voorwaardelijke verhoging’ . Je hebt er niet automatisch recht op. Verhogingen in het verleden geven geen recht op verhogingen in de toekomst. 
     
  • Als onze financiële situatie heel goed is, dan kunnen wij je pensioen verhogen met 100% van de prijsstijging in een jaar. Je pensioen blijft dan waardevast.
     
  • Als we de pensioenen hebben verhoogd met 100% van de prijsstijging in een jaar en onze financiële situatie is nog steeds heel goed, dan kijken we ook of we een ‘inhaalverhoging’ kunnen geven. Dit betekent dat wij kijken of we alsnog een verhoging kunnen geven voor jaren (vanaf 2016) waarin wij de pensioenen niet of niet helemaal konden verhogen tot 50% van de stijging van de prijzen.

De verhogingen over de afgelopen jaren vind je in de kolom ’voorwaardelijke verhoging’.

Wij konden je pensioen tot 2017 ook nog op een andere manier verhogen

Van 2007 tot 2017 konden wij je pensioen nog op een andere manier verhogen. Werkte je in die periode in de horeca of catering en bouwde je bij ons pensioen op, dan betaalde je pensioenpremie. Met een vast deel van de pensioenpremie verhoogden wij je pensioen elk jaar per 31 december van dat jaar. Het bestuur bekeek per jaar hoeveel je pensioen verhoogd kon worden. De verhogingen over de afgelopen jaren vind je in de kolom ’Verhoging uit een (vast) deel van de premie’. Vanaf 1 januari 2017 is de verhoging van je pensioen uit een vast deel van de premie vervallen.


Verhogingen in de afgelopen jaren

In de tabel hieronder staan de verhogingen in de afgelopen jaren.
 

Jaar Verhoging uit een (vast) deel van de premie Voorwaardelijke verhoging* Stijging van de prijzen**
2020 n.v.t. 0,00% 1,00%
2019 n.v.t. 0,00% 1,60%
2018 n.v.t. 0,20% 1,50%
2017 n.v.t. 0,10% 1,50%
2016 0,52% 0,00% 0,00%
2015 0,59% 0,10% 0,40%
2014 0,58% 0,50% 1,00%
2013 0,70% 0,75% 2,50%
2012 0,70% 0,00% 2,50%
2011 0,85% 0,00% 2,30%

 

* Tot 1 juli 2015 bekeken wij hoeveel wij de pensioenen konden verhogen uit de beleggingsresultaten per 1 januari van het jaar erop volgend. Vanaf 1 juli 2015 verhogen wij de pensioenen op basis van de regels onder het kopje ‘Wij kunnen uw pensioen verhogen’. De voorwaardelijke verhoging wordt in het betreffende jaar vastgesteld en per 1 januari van het daarop volgende jaar verleend.
** Tot en met 2014 is de prijsstijging opgenomen volgens de consumentenprijsindex van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Vanaf 1 juli 2015 is de prijsstijging opgenomen volgens de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens afgeleid’ van september van het voorgaande jaar ten opzichte van september van het daaraan voorafgaande jaar.  

 

Wij kunnen je pensioen verlagen

De hoogte van je pensioen staat niet vast en kan in uitzonderlijke situaties worden verlaagd. Wij hebben te maken met onder meer de volgende zaken:

  • Mensen worden gemiddeld ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen. 
  • Een lage rente maakt pensioen duurder.
  • De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.

De afgelopen 10 jaar hebben geen verlagingen plaatsgevonden.