Wat moet je weten?

Je bouwt automatisch pensioen op vanaf 21 jaar tot 68 jaar

Je bouwt pensioen op bij ons als je werkgever bij ons is aangesloten. Wij zijn het pensioenfonds voor bedrijven in de horeca en catering. We krijgen jouw gegevens via jouw werkgever. Je werkgever betaalt de premie voor je pensioen en houdt jouw deel in op je salaris. Lees meer over de pensioenregeling.

Vraag je werkgever wat hij heeft geregeld

Misschien heeft je werkgever afspraken gemaakt met ons over extra pensioen voor jou en je collega’s. Dit noemen we een ‘collectieve aanvullende pensioenregeling’. Je bouwt dan via je werkgever extra ouderdomspensioen op. Of je werkgever heeft nabestaandenpensioen verzekerd voor je partner en kinderen. Vraag aan je werkgever of hij een collectief aanvullend pensioen bij ons heeft verzekerd. Handig om te weten!

Check jouw inkomen voor later!

Je ouderdomspensioen is het geld waar je van moet leven als je met pensioen gaat. Belangrijk dus om te weten hoe het daarmee staat. Log nu in om te kijken hoeveel ouderdomspensioen je hebt opgebouwd. Je kunt dat ook bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Wat kun je doen?

Kies of je iets regelt voor je partner en kinderen

Overlijd je voor jouw pensioendatum? Dan moeten je partner en kinderen verder zonder jou. En valt je salaris ook nog eens weg. Bij ons is er bij overlijden niet automatisch iets geregeld voor je nabestaanden. Je moet dus zelf nabestaandenpensioen verzekeren, als je dat wilt. Of je werkgever kan dat doen voor jou en je collega's. Dat kan bij ons of bij een pensioenverzekeraar.

Bij ons kun je nabestaandenpensioen verzekeren. Je partner en kinderen krijgen dan nabestaandenpensioen als je overlijdt voor je pensioendatum. Lees meer over nabestaandenpensioen verzekeren.

Kies of je opgebouwd pensioen wilt meenemen naar ons

Heb je al ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kun je dat pensioen meenemen naar ons. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan financieel gunstig zijn. Lees meer over waardeoverdracht.