Je pensioenopbouw

Je bouwt elk jaar 1,51% ouderdomspensioen op over jouw pensioengrondslag. Hoe werkt dat? Op deze pagina leggen wij uit hoe jouw ouderdomspensioen wordt opgebouwd. 

1. Je bouwt pensioen op over je salaris

Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je bij ons ouderdomspensioen op. Je bouwt ouderdomspensioen op over je salaris.

2. Je bouwt tot een maximum salaris ouderdomspensioen op

Je bouwt bij een voltijd baan ouderdomspensioen op over je salaris tot € 39.676 bruto per jaar (in 2021). Dit is het maximum pensioengevend salaris. Wij herleiden het maximum pensioengevend salaris naar uurbedragen. Hierdoor kunnen wij rekening houden met deeltijd banen.

3. Je bouwt niet over je gehele salaris ouderdomspensioen op

Over een deel van je salaris bouw je geen ouderdomspensioen op. Dit deel heet de ‘franchise’. Je bouwt hierover geen pensioen op, omdat je later een AOW-uitkering krijgt van de overheid. De franchise passen we elk jaar aan. We trekken de franchise af van je pensioengevend salaris. Je pensioengevend salaris is ongeveer gelijk aan je brutosalaris. Na aftrek van de franchise van je pensioengevend salaris, blijft de pensioengrondslag over. 

De franchise in 2021 is € 11.614 op jaarbasis bij een voltijd baan. Wij herleiden de franchise naar uurbedragen. Wij berekenen de grondslag op basis van het aantal verloonde uren. Hierdoor kunnen wij rekening houden met deeltijd banen. 

Verdien je in de horeca of catering per jaar minder dan de franchise (of minder per uur dan de uurfranchise)? Dan bouw je geen ouderdomspensioen bij ons op.

4. We berekenen je pensioenopbouw met jouw pensioengrondslag

Na aftrek van de franchise van je pensioengevend salaris, blijft dus jouw pensioengrondslag over. Over je pensioengrondslag bouw je een vast percentage ouderdomspensioen per jaar op.

5. Je bouwt 1,51% pensioen op over je pensioengrondslag

Over je pensioengrondslag bouw je bij ons 1,51% ouderdomspensioen op. Is je pensioengrondslag in een jaar bijvoorbeeld € 15.000, dan is je pensioenopbouw dat jaar 1,51% x € 15.000 = € 226,50. Alle stukjes pensioenopbouw bij elkaar vormen je ouderdomspensioen. Dat krijg je vanaf pensioendatum zo lang je leeft elk jaar uitbetaald. 

 

Rekenvoorbeeld

Je werkt voltijds en verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 11.614. Je bouwt in dat jaar 1,51% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van (25.000 - 11.614 =) € 13.386. Dat is € 202,13 (1,51 % x € 13.386) in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering krijgt, is een optelsom van alle jaren pensioenopbouw plus de eventuele toeslagverlening.

Stel dat je 20 jaar bij deze werkgever werkt en dat je salaris en franchise niet veranderen. Dan is je totale ouderdomspensioen;
20 x € 202 = € 4.040. Dit bedrag krijg je vanaf pensioendatum jaarlijks zo lang je leeft. Daar komt je AOW nog bij.
 

Je salaris kan elk jaar anders zijn

Je salaris kan elk jaar anders zijn. Ook de pensioengrondslag kan dus elk jaar anders zijn. En je kunt elk jaar een ander bedrag aan ouderdomspensioen opbouwen.


Als je met pensioen gaat, kijken we hoeveel jaar je hebt opgebouwd

Je ouderdomspensioen hangt af van het aantal jaren dat je werkte bij een aangesloten werkgever. We tellen je opgebouwde ouderdomspensioen van alle jaren bij elkaar op. Tussentijds kunnen we je ouderdomspensioen verhogen om prijsstijging te compenseren. Dit noemen we toeslagverlening.
Log in met je DigiD om te kijken hoeveel ouderdomspensioen je bij ons hebt opgebouwd. Je kunt dat ook bekijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Je krijgt je ouderdomspensioen bruto

Vanaf je pensioeningangsdatum, krijg je ouderdomspensioen. Dat is een bruto bedrag. Je betaalt daarover nog belasting. Je krijgt je ouderdomspensioen van ons naast je AOW-uitkering.