Zo werkt pensioen

Pensioen is eigenlijk je inkomen voor later. Elke maand zet je daarvoor een deel van je salaris opzij. En ga je met pensioen? Dan krijg je het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd. 

Je kunt op 5 manieren zorgen voor je inkomen voor later

1. AOW-uitkering

Werk of woon je in Nederland of heb je in Nederland gewerkt of gewoond? Dan krijg je AOW van de overheid. De leeftijd waarop je AOW-uitkering ingaat, kun je zien op de website van de Rijksoverheid. Hoe hoog je AOW-uitkering is, hangt af van hoeveel AOW je hebt opgebouwd en of je alleen woont of met andere personen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vind je de bedragen van de AOW-uitkering. En op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoeveel AOW je hebt opgebouwd en hoeveel je krijgt.

2. Pensioen uit werk

Als je werkt kun je pensioen opbouwen via je werkgever. In de horeca en catering is dat automatisch geregeld en bouw je ouderdomspensioen op bij ons. Je krijgt vanaf je pensioendatum elke maand ouderdomspensioen, of je krijgt een eenmalig bedrag.

Je kunt extra (ouderdomspensioen) opbouwen. Dat kan je werkgever voor je regelen via ons of via een verzekeraar.

3. Lijfrenteverzekering die je privé regelt

Je kunt zelf een lijfrenteverzekering regelen. Hiermee regel je zelf een aanvulling op je ouderdomspensioen. Een lijfrente verzeker je bij een verzekeraar.

4. Eigen geld dat je nu opzij zet voor later

Je kunt nu zelf ook geld opzij zetten voor later. Door geld te sparen op een spaarrekening. Of door je koophuis met winst te verkopen.

5. Doorwerken

Je kunt na je AOW- of pensioendatum natuurlijk langer blijven doorwerken. Dat kan volledig zijn, of in deeltijd.

Sommige veranderingen hebben invloed op de hoogte van jouw pensioen

Stop je eerder met werken? Of ga je meer of minder werken? Deze veranderingen hebben invloed op de hoogte van jouw pensioen. Hier vind je een overzicht met veranderingen die invloed hebben op je pensioen.