Op verschillende momenten maak je keuzes over je pensioen. Dit doe je als je begint met ouderdomspensioen opbouwen. Als je bijna met pensioen gaat. En tussendoor. Deze keuzes hebben invloed op je pensioen. Graag leggen we uit welke keuzes je kunt of moet maken als je ouderdomspensioen opbouwt of als je met pensioen gaat.

Wel of geen waardeoverdracht? 
Wel of geen nabestaandenpensioen? 
Wel of geen vrijwillige voorzetting? 
Wanneer wil je met pensioen? 
Voor je AOW-leeftijd met pensioen?
Ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen? 
Wel of geen afkoop? 
Elke maand dezelfde pensioenuitkering?