Ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen?

Stop je met ouderdomspensioen opbouwen bij ons? Of ga je met pensioen? Dan kun je ervoor kiezen om een deel van je ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen. Dat is ‘uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen'. Je krijgt dan zelf minder ouderdomspensioen, maar je partner en kinderen krijgen dan nabestaandenpensioen van ons als je overlijdt. Je kunt ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of als je samenwoont en dit is vastgelegd in een notariële akte.

 

Nabestaandenpensioen is niet standaard geregeld 

In de horeca en catering is nabestaandenpensioen niet standaard geregeld. Je moet dat zelf regelen. Bij ons kun je nabestaandenpensioen verzekeren of je werkgever kan dat doen voor jou en je collega’s. Die verzekering stopt als je stopt met pensioen opbouwen bij ons. 

Als je stopt met pensioen opbouwen bij ons of met pensioen gaat kun je een deel van je ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen.      

We gaan uit van je totaal opgebouwde ouderdomspensioen

Als je kiest voor het omzetten van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen, tellen we bij de omzetting ook extra ouderdomspensioen mee dat je hebt opgebouwd.

We tellen opgebouwd ouderdomspensioen van voor 1998 niet mee

Heb je vóór 1998 ouderdomspensioen bij ons opgebouwd? Dan heb je ook nabestaandenpensioen opgebouwd. Dat opgebouwde nabestaandenpensioen tellen we niet mee bij de omzetting. 

Je kunt je keuze tot je pensioendatum nog veranderen

Stop je met pensioen opbouwen en zet je ouderdomspensioen om in nabestaandenpensioen? Dan kun je tot je pensioendatum deze keuze nog terugdraaien. Je geeft dan aan dat je het eerder uitgeruilde ouderdomspensioen toch niet wilt omzetten in nabestaandenpensioen. Je partner moet dan ook een handtekening zetten. Dit kan alleen als (een deel van) het nabestaandenpensioen niet is bestemd voor je eventuele ex-partner. Na je pensioendatum kun je je keuze niet meer veranderen.

Je partner krijgt 35% of 70% van je lagere ouderdomspensioen

Je kiest zelf hoeveel ouderdomspensioen je wilt omzetten. Je kunt kiezen voor een nabestaandenpensioen van 35% of 70% van je lagere ouderdomspensioen. Kies je voor 35%, dan gaat je ouderdomspensioen omlaag met 12,4% en krijg je 87,6% van het ouderdomspensioen dat je bij ons hebt opgebouwd. Je partner krijgt 35% van dat verlaagde ouderdomspensioen als je overlijdt. Kies je voor 70%, dan gaat je ouderdomspensioen omlaag met 22% en krijg je 78% van het ouderdomspensioen dat je bij ons hebt opgebouwd. Je partner krijgt 70% van dat verlaagde ouderdomspensioen als je overlijdt. Je kinderen krijgen dan tot 18 jaar wezenpensioen en studerende kinderen tot uiterlijk 27 jaar. Deze percentages gelden als je uitruilt op 68 jaar. Voor andere leeftijden gelden andere percentages.

Je ouderdomspensioen mag niet lager worden dan de afkoopgrens

Wil je ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen? Het bruto bedrag dat je na het omzetten per jaar krijgt mag niet lager zijn dan € 503,24 bruto per jaar in (2021). Dit is de wettelijke afkoopgrens.

De voorwaarden waaraan het verzoek tot uitruil moet voldoen

• Het verzoek voor uitruil moet je schriftelijk indienen of inscannen en mailen. 
• Stop je met deelname in ons pensioenfonds, dan moet je het verzoek voor uitruil binnen een
   jaar nadat je je pensioenopbouw bij ons hebt beëïndigd schiftelijk indienen.
• Het verzoek moet je uiterlijk op de pensioendatum of de eerdere ingangsdatum van je
   pensioen schriftelijk indienen.

Vraag omzetting aan via onze klantenservice: (079) 363 14 00

Omzetten van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen, kun je bij onze klantenservice aanvragen. De klantenservice stuurt je dan een keuzeformulier op. Daarop kun je aangeven hoeveel ouderdomspensioen je wilt omzetten in nabestaandenpensioen. Stuur het formulier terug binnen 1 jaar nadat je gestopt bent met ouderdomspensioen opbouwen.

[-]
Wanneer maak je deze pensioenkeuze?

  • Als je stopt met pensioen opbouwen bij ons.
  • Als je met pensioen gaat.

[/-]