Voor je AOW-leeftijd met pensioen?

Wil je met ouderdomspensioen en krijg je nog geen AOW? Dan kun je voor die periode een AOW-overbruggingspensioen regelen. Je gebruikt hiervoor dan een deel van je ouderdomspensioen. Je AOW-overbruggingspensioen gaat op zijn vroegst vijf jaar voor de AOW-leeftijd in en eindigt automatisch als je AOW ingaat.

Je ouderdomspensioen, dat na het overbruggingspensioen automatisch ingaat, wordt lager. Je krijgt namelijk over een langere tijd ouderdomspensioen van ons. Je ouderdomspensioen wordt ook lager, omdat je minder lang ouderdomspensioen opbouwt.

Je uiteindelijke ouderdomspensioen mag door je AOW-overbruggingspensioen op AOW-leeftijd niet lager worden dan de wettelijke afkoopgrens (€ 503,24 bruto per jaar in 2021).

Wil je eerder dan je AOW-leeftijd je ouderdomspensioen krijgen? Lees hier meer over op de pagina 'Wanneer wil je met pensioen?'