Wanneer wil je met pensioen?

Dit is een vraag waarover je zelf moet nadenken: wanneer wil je met pensioen? In onze pensioenregeling ga je standaard op je 68e met pensioen. Dat is later dan je AOW-uitkering ingaat. Wil je eerder of later met pensioen dan je 68e? Of wil je gedeeltelijk met pensioen? Dan heeft dat invloed op de hoogte van je ouderdomspensioen.

 

Je krijgt een lager ouderdomspensioen als je eerder stopt met werken

Ga je met pensioen voor je 68e? Dan krijg je over een langere tijd ouderdomspensioen van ons. Daardoor wordt je ouderdomspensioen lager. Je ouderdomspensioen wordt ook lager, omdat je minder lang ouderdomspensioen opbouwt. Wil je eerder met pensioen? Bekijk dan ook de informatie op de pagina 'Voor je AOW-leeftijd met ouderdomspensioen'.

 

Eerder stoppen met werken kost geld

Eerder stoppen met werken klinkt natuurlijk erg aantrekkelijk. Maar doordat je minder lang pensioen opbouwt en wij dit langer aan je uitbetalen, wordt je pensioenuitkering lager. En als je voor je AOW-leeftijd met pensioen gaat, dan krijg je ook nog geen AOW. Wil je je pensioen eerder in laten gaan, dan wordt je pensioen met ongeveer 5% per jaar verlaagd.

Vermenigvuldig je opgebouwde pensioenbedrag met de factor die hoort bij het aantal jaren dat je eerder wilt stoppen met werken. Dan weet je ongeveer wat je aan pensioen overhoudt.

Hoeveel jaar eerder

Factor *

 

1 jaar eerder

0,944

2 jaar eerder

0,892

3 jaar eerder

0,842

4 jaar eerder

0,796

5 jaar eerder

0,763

* Deze factoren kunnen jaarlijks worden aangepast en zijn afhankelijk van de pensioenleeftijd.

Rekenvoorbeeld

Stel, je krijgt een pensioen van € 5.000 per jaar vanaf 68 jaar. Laat je je pensioen ingaan op je 66ste, twee jaar eerder, dan daalt je pensioenbedrag naar € 4460 per jaar (namelijk € 5.000 x 0,892). Hou er rekening mee dat pensioenuitkeringen altijd bruto zijn. Je betaalt er dus nog belasting over. Vergelijk je pensioenuitkering dus met je bruto jaarinkomen. Of je eerder kunt stoppen met werken hangt af van de hoogte van je pensioenuitkering, je spaargeld of ander vermogen en je uitgaven. Als je eerder je pensioen in wilt laten gaan, geef dit dan minimaal drie maanden van te voren aan ons door via www.mijnphenc.nl.

 

Laat het ons weten als je eerder met pensioen wilt

Wil je eerder met pensioen dan je 68e, of heb je daarover vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen je bijvoorbeeld laten weten welke gevolgen het heeft voor de hoogte van je ouderdomspensioen als je eerder stopt. Als je eerder wilt stoppen, geldt:

• je vraagt zelf je ouderdomspensioen op tijd aan; doe dat vanaf zes maanden vóór de    
  datum waarop je met pensioen wilt gaan;


• je bent geheel of gedeeltelijk gestopt met werken en bent niet van plan weer of meer te
  gaan werken. Blijf je alsnog werken na de vervroegde pensioendatum die je hebt opgegeven
  en bouw je dan nog ouderdomspensioen bij ons op? Dan gaat het ouderdomspensioen dat je
  daarna nog opbouwt pas op je 68e in (en tellen we dat dan pas op bij je vervroegde
  ouderdomspensioen);


• je mag je ouderdomspensioen maximaal vijf jaar vóór je AOW-leeftijd laten ingaan.

Je krijgt een hoger ouderdomspensioen als je later met pensioen gaat

Wil je na je 68e met pensioen? Tot je latere pensioendatum krijg je dan geen ouderdomspensioen van ons. Omdat je over een kortere tijd ouderdomspensioen van ons krijgt, wordt je ouderdomspensioen hoger. Je kunt je pensioeningangsdatum uitstellen tot vijf jaar na je AOW-leeftijd.

Laat het ons weten als je later met pensioen wilt

Wil je later met pensioen dan je 68e, of heb je daarover vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen je bijvoorbeeld laten weten welke gevolgen het heeft voor de hoogte van je ouderdomspensioen als je later stopt. Als je later wilt stoppen, geldt;

• je stelt alleen je ouderdomspensioen uit. Je bouwt geen ouderdomspensioen meer op na je
  68e

• je vraagt uitstel van je ouderdomspensioen op tijd aan; doe dat schriftelijk en uiterlijk 6
  maanden voor de dag waarop je 68 jaar wordt. Neem daarvoor eerst contact op met onze
  klantenservice

• je ouderdomspensioen mag door het uitstel niet hoger worden dan je laatste salaris;

• als je de uitgestelde pensioendatum hebt bereikt, kun je opnieuw je ouderdomspensioen
  uitstellen. Wil je dat, neem dan contact op met onze klantenservice. Je kunt ook wachten tot
  6 maanden voor je uitgestelde pensioendatum. Je krijgt dan van ons een brief met formulier
  waarop je kunt aangeven als je nogmaals je pensioendatum wilt uitstellen. Je kunt je
  ouderdomspensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na je AOW-leeftijd.

Je kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen voor je 68e

Je kunt er ook voor kiezen om voor je 68e gedeeltelijk met pensioen te gaan. Je gaat dan minder werken, terwijl je ook gedeeltelijk met pensioen gaat. Je gaat dan bijvoorbeeld voor 50% werken en voor 50% met pensioen. Je moet daarover goede afspraken maken met je werkgever. Je krijgt vanaf je 68e een lager ouderdomspensioen, omdat je minder werkt en dus minder opbouwt. Maar het ouderdomspensioen is minder laag dan wanneer je helemaal stopt met werken. Want je bouwt tot je 68e nog ouderdomspensioen op over de uren die je werkt.

Laat het ons weten als je met deeltijdpensioen wilt

• het ouderdomspensioen dat je vanaf je 68e krijgt, is minimaal € 503,24 bruto per jaar in (2021). Dit is de afkoopgrens die in de wet staat. Is je ouderdomspensioen lager dan dit bedrag, dan kopen we je ouderdomspensioen af. Deeltijdpensioen is niet mogelijk als je ouderdomspensioen daardoor lager zou worden dan deze afkoopgrens doordat je minder gaat werken;


• je kunt alleen met deeltijdpensioen, als je vanaf je deeltijdpensioendatum (die dus voor je
  68e is) ook echt voor een deel stopt met werken;

• je vraagt deeltijdpensioen op tijd bij ons aan. Doe dit uiterlijk 6 maanden voor de dag      
  waarop je met deeltijdpensioen wilt;


• de periode dat je met deeltijdpensioen gaat moet minimaal 3 maanden duren.

 

Als wij akkoord gaan met je aanvraag voor deeltijdpensioen, kun je je keuze niet meer veranderen. De datum waarop je met deeltijdpensioen gaat, staat dan vast. Wel kun je de mate van je deeltijdpensioen éénmaal verhogen.