Wel of geen nabestaandenpensioen?

Overlijd je voor jouw pensioendatum? Dan moeten je partner en kinderen verder zonder jou. En valt je salaris ook nog eens weg. Bij ons is er bij overlijden niet automatisch iets geregeld voor je nabestaanden. Je moet dus zelf nabestaandenpensioen verzekeren als je dat wilt. Of je werkgever kan dit regelen.

 

Je kunt nabestaandenpensioen voor je partner en kinderen verzekeren

Bij ons kun je nabestaandenpensioen verzekeren als je werkt in de horeca of catering. Dit is een risicoverzekering. Overlijd je voor je pensioendatum en heb je een nabestaandenpensioenverzekering? Dan krijgen je partner en kinderen nabestaandenpensioen. Je partner krijgt dit nabestaandenpensioen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je overlijdt, totdat hij of zij zelf overlijdt. Elk kind krijgt wezenpensioen totdat hij of zij 18 jaar wordt. Studeert je kind voltijd? Dan krijgt hij of zij wezenpensioen tot uiterlijk 27 jaar. In onze pensioenregeling is je partner degene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of met wie je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris. 

Je kiest zelf hoe hoog het nabestaandenpensioen voor je partner moet zijn

Je kunt 10% of 20% van je pensioengevend jaarsalaris verzekeren. Je kunt het gekozen dekkingspercentage alleen veranderen als je een kind krijgt of adopteert. Er geldt een maximum bedrag voor je jaarsalaris van € 110.111 (2020). Overlijd je voor je pensioendatum? Dan kijken we naar jouw pensioengevend jaarsalaris van het jaar voorafgaand aan je overlijden. Dat jaarsalaris gebruiken we om het nabestaandenpensioen voor je partner en kinderen te berekenen. 

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van het nabestaandenpensioen voor je partner

De hoogte van het wezenpensioen voor je kinderen is gekoppeld aan de hoogte van het nabestaandenpensioen voor je partner. Voor je partner kun je 10% of 20% van je pensioengevend jaarsalaris verzekeren. Je verzekert dan automatisch bijbehorend 2% of 4% van je pensioengevend jaarsalaris voor je kinderen.


Voorbeeld:
Je pensioengevend jaarsalaris van vorig jaar is € 32.000 bruto. Je kiest als dekkingspercentage 20%. Als je overlijdt krijgt je partner levenslang € 6.400 bruto per jaar en je kinderen zolang ze recht hebben € 1.280 per jaar. Verzeker je 10% nabestaandenpensioen? Dan verzeker je automatisch 2% wezenpensioen. Overlijd je voor je pensioendatum? Dan kijken we naar jouw pensioengevend jaarsalaris van het jaar voorafgaand aan je overlijden. Dat jaarsalaris gebruiken we om het wezenpensioen voor je kinderen te berekenen.

Je kunt de nabestaandenpensioenverzekering van je werkgever aanvullen

Je werkgever kan ook nabestaandenpensioen verzekeren voor jou en je collega’s. Dit noemen we een collectieve aanvullende pensioenregeling. Heeft je werkgever collectief nabestaandenpensioen verzekerd voor jou en je collega’s? Dan kun je soms ook extra nabestaandenpensioen verzekeren. Je kunt in totaal maximaal 20% van jouw pensioengevend jaarsalaris verzekeren. Als je werkgever 10% van jouw jaarsalaris verzekert, kun je zelf nog 10% bijverzekeren. Je betaalt voor dit aanvullende deel zelf de premie. Deze keuze maak je binnen 8 weken nadat je in dienst bent gekomen.

 

Je betaalt premie via je werkgever
Je werkgever houdt de premie voor je nabestaandenpensioenverzekering in op je brutosalaris. Je ziet op je loonstrook hoeveel je betaalt. Jouw premie hangt af van:

  • het dekkingspercentage dat je kiest
  • je leeftijd

 

Wat je nog meer moet weten over de nabestaandenpensioenverzekering
De nabestaandenpensioenverzekering stopt automatisch, als je:

  • niet meer in de horeca of catering werkt
  • met pensioen gaat
  • overlijdt
  • een nieuwe werkgever in de horeca of catering krijgt en je niet binnen 12 weken hebt aangegeven dat je je verzekering voor het nabestaandenpensioen wilt voortzetten

Je kunt de verzekering zelf stoppen

Je kunt de nabestaandenpensioenverzekering ook zelf stoppen. Je stuurt dan het formulier ‘Beëindiging individuele verzekering nabestaandenpensioen’ op. Je kunt de verzekering elk jaar stoppen. Het formulier moet wel vóór 1 november in ons bezit zijn. Je verzekering stopt dan op 31 december van dat jaar. Overlijdt je partner of kind? Of ga je uit elkaar? Dan kun je de verzekering eerder stoppen. Je stuurt het formulier binnen 6 maanden na de verandering op.

Andere baan en je nabestaandenpensioen

Stop je met werken in de horeca of catering, dan stopt je nabestaandenpensioenverzekering automatisch. Stop je bij je huidige werkgever, maar blijf je wel werken in de horeca of catering? Dan loopt je nabestaandenpensioenverzekering door als je ons binnen 12 weken laat weten dat je jouw nabestaandenpensioenverzekering wilt behouden. Anders stopt de verzekering automatisch met terugwerkende kracht tot het moment dat je voorlaatste dienstverband is beëindigd. Je laat ons dit weten door het ingevulde 'Formulier wijziging werkgever' naar ons op te sturen. Let op: dit geldt ook als je bij een andere vestiging van hetzelfde bedrijf gaat werken of bij een bedrijfsovername of een fusie.

Arbeidsongeschiktheid en je nabestaandenpensioen

Ben je volledig arbeidsongeschikt en heb je nabestaandenpensioen verzekerd? Lees hier meer over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor je nabestaandenpensioen.

 

Je vraagt de verzekering direct online aan

Wil je nabestaandenpensioen verzekeren en voldoe je aan de voorwaarden? Vraag dan direct het formulier ‘Aanvraag individuele nabestaandenpensioenverzekering’ aan op onze website. Vul je gegevens in en je krijgt het formulier per mail of per post toegestuurd. Jij, je partner en je werkgever zetten een handtekening. Daarna stuur je het formulier naar ons terug. Je kunt ook eerst bellen met onze klantenservice. Wij kijken dan direct of je in aanmerking komt om nabestaandenpensioen te verzekeren. 

[-]
Je kunt op een paar vaste momenten nabestaandenpensioen verzekeren
Je kunt nabestaandenpensioen alleen verzekeren binnen 6 maanden na deze gebeurtenissen en als je werkzaam bent in de horeca of catering:

[/-]