Wel of geen nabestaandenpensioen?

Een nabestaandenpensioen is een verzekering die je bij ons kunt afsluiten. Als jij dan overlijdt voordat je met pensioen bent gegaan, ontvangen jouw partner en kinderen een maandelijks bedrag van ons.  

Wat je moet weten: 

 • Het nabestaandenpensioen is niet standaard geregeld in je basispensioen bij ons. 
 • Je kunt dit wel bij ons verzekeren.   
 • Je partner ontvangt dan nabestaandenpensioen tot zijn of haar dood. 
 • Je kinderen ontvangen dan nabestaandenpensioen tot hun 18e jaar (of 27e als ze voltijd studeren). 
 • Je kunt nabestaandenpensioen slechts op enkele momenten regelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 • Je partner is degene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of met wie je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris. 
 • Het bedrag dat je partner en kinderen dan ontvangen, is een percentage van jouw inkomen in het jaar voor je overlijden. Je kiest dat percentage zelf. Je hebt de keuze uit 10% of 20%. 
 • Als je in Nederland woont en je overlijdt, dan krijgen je nabestaanden automatisch bericht van ons na ongeveer twee maanden. 
 • Als je in het buitenland woont en je overlijdt dan moet iemand jouw overlijdensakte naar ons opsturen. Wij nemen dan daarna contact op met de nabestaanden. 
 • Het kan zijn dat je werkgever voor jou en je collega’s al nabestaandenpensioen heeft verzekerd, via een collectieve aanvullende pensioenregeling.
   

Maak hieronder een keuze voor meer informatie:

Hoe je de verzekering aanvraagt


Hoe je de premie betaalt

 • De premie voor het nabestaandenpensioen wordt door je werkgever ingehouden op je brutosalaris.
 • De hoogte van de premie hangt af van het percentage dat je kiest en je leeftijd.
   

Wat je moet weten

 • Het nabestaandenpensioen is een percentage van jouw jaarsalaris in het jaar voor je overlijden.
 • We rekenen dan met het pensioengevend salaris. Dit is ongeveer gelijk aan je bruto jaarsalaris.
 • Je kunt zelf kiezen tussen twee dekkingspercentages:
  • Je verzekert voor je partner 10% van je pensioengevend salaris. Voor je kinderen verzeker je dan automatisch 2% van je je pensioengevend salaris mee.
  • Of, je verzekert voor je partner 20% van je pensioengevend salaris. Voor je kinderen verzeker je dan automatisch 4% van je je pensioengevend salaris mee.
 • Als je voor 10% hebt gekozen en je wilt dit veranderen naar 20%, dan kan dit alleen nadat je een kind hebt gekregen of geadopteerd. Als je 20% hebt gekozen en je wilt dit naar 10% veranderen kan dat alleen als je partner of kind overlijdt.
 • Het maximumjaarsalaris waarover je het nabestaandenpensioen kunt verzekeren is € 112.189 (2021).
 • Als je werkgever voor jou en al je collega’s 10% nabestaandenpensioen heeft geregeld, dan kun je dit eventueel zelf verhogen tot 20%. Voor dit aanvullende deel betaal je dan natuurlijk zelf premie. Dit moet je dan binnen zes maanden regelen nadat je in dienst bent gekomen.


Rekenvoorbeeld:
Je pensioengevend salaris van vorig jaar is € 32.000 bruto. Je hebt als dekkingspercentage 20% gekozen. Als je overlijdt, krijgt je partner levenslang € 6.400 bruto per jaar en je kinderen zolang ze recht hebben € 1.280 bruto per jaar.

Als de nabestaandenpensioenverzekering stopt, dan krijgen je partner en kinderen geen nabestaandenpensioen meer als je overlijdt.

 • De nabestaandenpensioenverzekering stopt automatisch als je:
  • Stopt met werken in de horeca of catering
  • Met pensioen gaat
  • Een nieuwe werkgever in de horeca of catering krijgt en je niet binnen 12 weken hebt aangegeven dat je je nabestaandenpensioenverzekering wilt voortzetten.
 • Je kunt de verzekering ook zelf stoppen. Dit kan jaarlijks. Stuur dan het Beëindigingsformulier Individuele nabestaandenpensioenverzekering vóór 1 november naar ons op. De verzekering eindigt dan op 31 december.
 • Je kunt de verzekering ook stoppen als je partner of kind overlijdt, of als je uit elkaar gaat. Stuur dan het Beëindigingsformulier Individuele nabestaandenpensioenverzekering op binnen 6 maanden na de gebeurtenis.

Je krijgt een andere baan: 

 • De nabestaandenpensioenverzekering stopt automatisch als je van baan wisselt.  
 • Als je nieuwe baan ook in de horeca of catering is, kan je de verzekering door laten lopen. Dit moet je dan binnen 12 weken na de ingangsdatum van je nieuwe baan aan ons doorgeven via het Formulier wijziging werkgever nabestaandenpensioenverzekering
 • Dit laatste geldt ook als je bij een andere vestiging van hetzelfde bedrijf gaat werken, of als er een bedrijfsovername of fusie is. 
   

Je wordt arbeidsongeschikt: 

 • Als je een IVA-uitkering ontvangt, dan wordt je nabestaandenpensioenverzekering (onder voorwaarden) voor 75% voorgezet. 
 • Als je een WGA-uitkering ontvangt, dan is je nabestaandenpensioenverzekering gekoppeld aan hoeveel salaris je nog verdiend. Alleen over je loon is dan nog nabestaandenpensioen verzekerd. 
   

Je gaat met pensioen: 

 • Als je met pensioen gaat, stopt de nabestaandenpensioenverzekering.  
 • Het is mogelijk dat je partner toch nabestaandenpensioen krijgt als je overlijdt ná je pensioendatum. Dit kan alleen als: 
  • Je ervoor kiest om een deel van je ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen. Dit kan je doen op het moment dat je met pensioen gaat. 
  • Je vóór 1998 in de horeca of catering werkte. Toen bouwde iedereen van 25 jaar en ouder automatisch nabestaandenpensioen op. Dat pensioen blijft ook van je (ex-)partner als je met pensioen gaat. Kijk in je pensioenstand of je nabestaandenpensioen hebt opgebouwd. 
    

Je werkte vóór 1998 al in de horeca of catering: 

 • Als je als vóór 1998 in de horeca of catering werkte, dan bouwde je automatisch nabestaandenpensioen op bij ons als je 25 jaar of ouder was.  
 • Dat pensioen blijft voor je partner en kinderen, ook als je stopt met werken in de horeca of catering of als je met pensioen gaat.  
 • Kijk in je pensioenstand of je nabestaandenpensioen bij ons hebt opgebouwd. Let op: als je aanvullend geen nabestaandenpensioen verzekert, is dat het enige pensioen dat je partner en kinderen krijgen als jij overlijdt. Je kunt dat bedrag verhogen door een nabestaandenpensioenverzekering af te sluiten.