Wel of geen waardeoverdracht?

Heb je een nieuwe baan? Dan kun je jouw eerder opgebouwde ouderdomspensioen meenemen naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dit is waardeoverdracht. Je kunt kiezen voor waardeoverdracht als je bij ons ouderdomspensioen gaat opbouwen. Of als je een nieuwe baan krijgt buiten de horeca of catering en bij ons stopt met ouderdomspensioen opbouwen.

 

Soms is waardeoverdracht verstandig

Of waardeoverdracht verstandig is in jouw situatie, hangt af van een aantal factoren. Je oude en nieuwe pensioenregeling spelen hierbij een belangrijke rol. Hieronder staat een aantal factoren die kunnen meespelen bij je afweging, maar er kunnen er voor jou natuurlijk meer zijn. Voordat je je pensioen overdraagt, is het verstandig je hierover te laten adviseren. Vergelijk je nieuwe met je huidige pensioenregeling met de Pensioenvergelijker.

Wanneer is waardeoverdracht verstandig?
Waardeoverdracht kan verstandig zijn, als:
  • je wilt dat je alles rondom je pensioen bij 1 pensioenfonds of pensioenverzekeraar kunt regelen
  • de toeslagverlening bij je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar beter is dan bij je oude pensioenfonds of pensioenverzekeraar
  • je nieuwe pensioenregeling mogelijkheden biedt die beter bij jou passen dan je oude pensioenregeling
Wanneer is waardeoverdracht niet verstandig?
Waardeoverdracht kan onverstandig zijn, als: 
  • je oude pensioenregeling een eindloonregeling is. En je nieuwe pensioenregeling een middelloonregeling is (zoals bij ons). Dit betekent dat je ouderdomspensioen afhangt van je gemiddelde salaris. Bij een eindloonregeling kijkt het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar naar het laatste salaris dat je verdiende
  • er in de oude pensioenregeling een betere garantie is voor de hoogte van je ouderdomspensioen
  • het ouderdomspensioen in je oude pensioenregeling elk jaar meer wordt verhoogd door toeslagverlening dan in de nieuwe pensioenregeling
  • de oude pensioenregeling meer mogelijkheden biedt die bij jou passen

 

Vraag waardeoverdracht zelf aan

Je moet waardeoverdracht zelf aanvragen. In sommige gevallen moet dat binnen 6 maanden vanaf de datum dat je pensioen gaat opbouwen in de nieuwe pensioenregeling. Om waardeoverdracht aan te vragen, vul je een aanvraagformulier voor waardeoverdracht in. Je gebruikt het aanvraagformulier van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van je nieuwe pensioenregeling. Hier vind je ons aanvraagformulier voor waardeoverdracht naar ons.

Lees ook over de stappen bij waardeoverdracht van je oude werkgever naar ons.

Let op: soms mogen pensioenfondsen niet meewerken aan waardeoverdracht

Pensioenfondsen mogen alleen meewerken aan waardeoverdracht als hun beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Je kunt wel gewoon waardeoverdracht aanvragen. Maar je aanvraag blijft dan liggen totdat de dekkingsgraad hoger is dan 100%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds nu heeft en het geld dat het pensioenfonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. Kijk ook wat onze (beleids)dekkingsgraad is