Wel of geen waardeoverdracht?

Heb je een nieuwe baan? Dan kun je jouw eerder opgebouwde ouderdomspensioen meenemen naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dit is waardeoverdracht. Je kunt kiezen voor waardeoverdracht als je bij ons ouderdomspensioen gaat opbouwen. Of als je een nieuwe baan krijgt buiten de horeca of catering en bij ons stopt met ouderdomspensioen opbouwen.

Vanaf 2019 worden pensioen die onder de afkoopgrens vallen (€ 474,11 bruto in 2018) automatisch overgedragen via automatische waardeoverdracht naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit zorgt ervoor dat al je pensioen bij elkaar blijft. Hele kleine pensioenen onder de € 2 bruto vervallen.

Wat is automatische waardeoverdracht?

Als je een nieuwe baan krijgt, dan meldt je nieuwe pensioenuitvoerder je aan bij het Nationaal Pensioen Register (NPR). Wij krijgen dan automatisch bericht waar je op dat moment pensioen opbouwt. Je pensioen bij ons (als dit onder de afkoopgrens valt van € 474,11 bruto in 2018) wordt daarna automatisch overgedragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Je nieuwe pensioenuitvoerder informeert je daarover. Je hoeft hier verder niets voor te doen. 

Waardeoverdracht als je pensioen boven de afkoopgrens zit? Daar moet je zelf actie op ondernemen

Heb je pensioen opgebouwd boven de afkoopgrens van € 474,11 (bruto in 2018) dan zul je zelf actie moeten ondernemen om waardeoverdracht te doen. Of waardeoverdracht verstandig is in jouw situatie, hangt af van een aantal factoren. Je oude en nieuwe pensioenregeling spelen hierbij een belangrijke rol. Hieronder staat een aantal factoren die kunnen meespelen bij je afweging, maar er kunnen er voor jou natuurlijk meer zijn. Voordat je je pensioen overdraagt, is het verstandig je hierover te laten adviseren. Vergelijk je nieuwe met je huidige pensioenregeling met de Pensioenvergelijker.

Wanneer is waardeoverdracht verstandig?
Waardeoverdracht kan verstandig zijn, als:
  • je wilt dat je alles rondom je pensioen bij 1 pensioenfonds of pensioenverzekeraar kunt regelen
  • de toeslagverlening bij je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar beter is dan bij je oude pensioenfonds of pensioenverzekeraar
  • je nieuwe pensioenregeling mogelijkheden biedt die beter bij jou passen dan je oude pensioenregeling
Wanneer is waardeoverdracht niet verstandig?
Waardeoverdracht kan onverstandig zijn, als: 
  • je oude pensioenregeling een eindloonregeling is. En je nieuwe pensioenregeling een middelloonregeling is (zoals bij ons). Dit betekent dat je ouderdomspensioen afhangt van je gemiddelde salaris. Bij een eindloonregeling kijkt het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar naar het laatste salaris dat je verdiende
  • er in de oude pensioenregeling een betere garantie is voor de hoogte van je ouderdomspensioen
  • het ouderdomspensioen in je oude pensioenregeling elk jaar meer wordt verhoogd door toeslagverlening dan in de nieuwe pensioenregeling
  • de oude pensioenregeling meer mogelijkheden biedt die bij jou passen

 

Vraag waardeoverdracht zelf aan als je meer pensioen hebt opgebouwd dan de afkoopgrens

Je moet waardeoverdracht zelf aanvragen als je meer pensioen hebt opgebouwd dan de afkoopgrens van € 474,11 (bruto in 2018). Voor pensioen dat je hebt opgebouwd en dat onder de afkoopgrens van €474,11 (bruto in 2018) ligt, gaat dit automatisch vanaf 2019. Om waardeoverdracht aan te vragen, vul je een aanvraagformulier voor waardeoverdracht in. Je gebruikt het aanvraagformulier van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van je nieuwe pensioenregeling. Hier vind je ons aanvraagformulier voor waardeoverdracht naar ons.

Lees ook over de stappen bij waardeoverdracht van je oude werkgever naar ons.

Let op: soms mogen pensioenfondsen niet meewerken aan waardeoverdracht

Pensioenfondsen mogen alleen meewerken aan waardeoverdracht als hun beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Je kunt wel gewoon waardeoverdracht aanvragen. Maar je aanvraag blijft dan liggen totdat de dekkingsgraad hoger is dan 100%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds nu heeft en het geld dat het pensioenfonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. Kijk ook wat onze (beleids)dekkingsgraad is