Wel of geen waardeoverdracht?

Heb je een nieuwe baan? Dan kun je jouw eerder opgebouwde ouderdomspensioen meenemen naar een ander pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dit is waardeoverdracht. Je kunt kiezen voor waardeoverdracht als je bij ons ouderdomspensioen gaat opbouwen. Of als je een nieuwe baan krijgt buiten de horeca of catering en bij ons stopt met ouderdomspensioen opbouwen.

Vanaf 2019 worden pensioen die onder de afkoopgrens vallen (€ 503,24 bruto in 2021) automatisch overgedragen via automatische waardeoverdracht naar je nieuwe pensioenuitvoerder. De Nederlandse overheid wil namelijk dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming houden. Automatische waardeoverdracht zorgt ervoor dat al je pensioen bij elkaar blijft. Vanaf 2019 vervallen hele kleine pensioenen onder de € 2,00 bruto per jaar als je stopt met werken in de horeca of catering. Ben je gestopt met werken in de horeca of catering voor 1 januari 2018, dan blijft je pensioen gewoon bij ons staan, ook al valt dit onder de afkoopgrens van (€ 503,24 bruto in 2021). 


Wat is automatische waardeoverdracht?

Als je een nieuwe baan krijgt, dan meldt je nieuwe pensioenuitvoerder je aan bij het Nationaal Pensioen Register (NPR). Wij krijgen dan automatisch bericht waar je op dat moment pensioen opbouwt. Je pensioen bij ons (als je gestopt bent met werken in de horeca en catering na 1 januari 2018 en dit onder de afkoopgrens valt van € 503,24 bruto per jaar in 2021) wordt daarna automatisch overgedragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Deze pensioenen onder de afkoopgrens worden altijd automatisch overgedragen, ondanks de stand van onze beleidsdekkingsgraad. Je nieuwe pensioenuitvoerder informeert je daarover. Je hoeft hier verder niets voor te doen. Je kunt niet kiezen naar welke pensioenuitvoerder je pensioen gaat als je werkzaam bent bij meerdere werkgevers. Dit wordt door het NPR bepaald. Je kunt geen bezwaar maken tegen automatische waardeoverdracht. Dit is wettelijk bepaald om al je pensioen bij elkaar te houden voor later.

Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid na automatische waardeoverdracht

Is jouw pensioen automatisch overgedragen en ben je ziek geworden in de horeca of catering en nog steeds op het moment dat jouw pensioen automatisch werd overgedragen? Dan heb je onder voorwaarden recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid van jouw pensioen bij ons. Een van de voorwaarden is dat je na de ziekteperiode volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent verklaard en recht hebt op een IVA-uitkering. Lees hier meer over de voorwaarden voor premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid. Ook als je in eerste instantie een WGA-uitkering ontvangt en je later recht krijgt op een IVA-uitkering vanwege volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, kun je mogelijk alsnog recht hebben op premievrije voortzetting van je pensioenopbouw bij ons vanaf het moment dat de IVA-uitkering ingaat. Het is dan wel nodig dat je zelf een aanvraag bij ons indient.  

 

Individuele waardeoverdracht als je pensioen boven de afkoopgrens zit of als je gestopt bent met werken in de horeca of catering voor 1 januari 2018? Daar moet je zelf actie op ondernemen

Heb je pensioen opgebouwd boven de afkoopgrens van € 503,24 bruto per jaar (in 2021) of ben je gestopt met werken in de horeca of catering voor 1 januari 2018 (en is je opgebouwde pensioen lager dan de afkoopgrens) dan zul je zelf actie moeten ondernemen om waardeoverdracht te doen. Of waardeoverdracht verstandig is in jouw situatie, hangt af van een aantal factoren. Je oude en nieuwe pensioenregeling spelen hierbij een belangrijke rol. Hieronder staat een aantal factoren die kunnen meespelen bij je afweging, maar er kunnen er voor jou natuurlijk meer zijn. Voordat je je pensioen overdraagt, is het verstandig je hierover te laten adviseren. Vergelijk je nieuwe met je huidige pensioenregeling met de Pensioenvergelijker.

Wanneer is waardeoverdracht verstandig?
Waardeoverdracht kan verstandig zijn, als:
  • je wilt dat je alles rondom je pensioen bij 1 pensioenfonds of pensioenverzekeraar kunt regelen
  • de toeslagverlening bij je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar beter is dan bij je oude pensioenfonds of pensioenverzekeraar
  • je nieuwe pensioenregeling mogelijkheden biedt die beter bij jou passen dan je oude pensioenregeling
Wanneer is waardeoverdracht niet verstandig?
Waardeoverdracht kan onverstandig zijn, als: 
  • je oude pensioenregeling een eindloonregeling is. En je nieuwe pensioenregeling een middelloonregeling is (zoals bij ons). Dit betekent dat je ouderdomspensioen afhangt van je gemiddelde salaris. Bij een eindloonregeling kijkt het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar naar het laatste salaris dat je verdiende
  • er in de oude pensioenregeling een betere garantie is voor de hoogte van je ouderdomspensioen
  • het ouderdomspensioen in je oude pensioenregeling elk jaar meer wordt verhoogd door toeslagverlening dan in de nieuwe pensioenregeling
  • de oude pensioenregeling meer mogelijkheden biedt die bij jou passen

 

Vraag individuele waardeoverdracht zelf aan als je meer pensioen hebt opgebouwd dan de afkoopgrens

Je moet individuele waardeoverdracht zelf aanvragen als je meer pensioen hebt opgebouwd dan de afkoopgrens van € 503,24 bruto per jaar (in 2021). Voor pensioen dat je hebt opgebouwd en dat onder de afkoopgrens van € 503,24 bruto per jaar (in 2021) ligt, gaat dit automatisch vanaf 2019, behalve als je gestopt bent met werken in de horeca of catering voor 1 januari 2018. Ben je voor die datum gestopt met werken in de horeca of catering, dan moet je zelf waardeoverdracht aanvragen. Dit gaat dan niet automatisch. Om waardeoverdracht aan te vragen, vul je een aanvraagformulier voor waardeoverdracht in. Je gebruikt het aanvraagformulier van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van je nieuwe pensioenregeling. Hier vind je ons aanvraagformulier voor waardeoverdracht naar ons.

Geen recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid na individuele waardeoverdracht

Wil je graag jouw pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder? Dan is het belangrijk om je te realiseren dat je na de waardeoverdracht geen aanspraak meer kunt maken op rechten die voortvloeien uit onze pensioenregeling. Ben je bijvoorbeeld ziek geworden toen je in de horeca of catering werkte en kies je voor waardeoverdracht naar je nieuwe pensioenuitvoerder? Dan betekent dit dat je als gevolg van de waardeoverdracht geen recht meer hebt op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard en een IVA-uitkering krijgt.

 

Lees ook over de stappen bij waardeoverdracht van je oude werkgever naar ons.

Let op: soms mogen pensioenfondsen niet meewerken aan waardeoverdracht

Pensioenfondsen mogen alleen meewerken aan waardeoverdracht als hun beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. Je kunt wel gewoon waardeoverdracht aanvragen. Maar je aanvraag blijft dan liggen totdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds nu heeft en het geld dat het pensioenfonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen. Kijk wat onze beleidsdekkingsgraad is