Service en contact

Onze gegevens

 • Top 5 veelgestelde vragen
  • Hoe komt het dat ik tijdelijk online geen wijzigingen of aanvragen kan doen?

   In december 2021 vernieuwen wij jouw persoonlijke online omgeving. Een nieuw design, verbeterde functies en nóg meer gemak voor jou. Helaas betekent deze update dat je vanaf 3 december 2021 tijdelijk online geen gegevens kunt wijzigen op het portaal of een aanvraag kunt doen. Je kunt nog steeds een aanvraag doen. Neem daarvoor contact met ons op. Je bereikt ons op (079) 363 14 00. Wij staan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur voor je klaar.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik was werkzaam in de horeca/catering, maar ben door de coronacrisis mijn baan verloren. Welke invloed heeft dat op mijn pensioen? 

   Heel vervelend dat je je baan bent verloren. Het is belangrijk om te weten dat als je (tijdelijk) stopt met werken in de horeca of catering, dit gevolgen heeft voor je pensioen. Je leest hierover meer op deze pagina.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn pensioeninformatie digitaal ontvang?

   Je kunt zelf aan ons doorgeven als je je pensioeninformatie digitaal wilt ontvangen. Kies je voor digitaal? Dan ontvang je voortaan je informatie via e-mail. Dat is sneller en voordeliger. Geef je keuze eenvoudig aan ons door via je Persoonlijk Profielpagina op www.mijnphenc.nl. Log in met je DigiD. Kijk onder 'Zelf aan de Slag', ‘Persoonlijk Profiel’ en klik op 'Contactgegevens'. Vul je e-mailadres in en vink het vakje aan dat je je pensioeninformatie voortaan per e-mail wilt ontvangen. Klik dan op ‘Gegevens opslaan'.

   Wil je je informatie ontvangen via Mijn Overheid? Dan kun je dit zelf binnen Mijn Overheid aangeven.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is het verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd?

   Er is een verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd. Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder. Zodra de gemiddelde Nederlander weer een jaartje ouder wordt, kijkt de overheid of de pensioenleeftijd omhoog moet. De overheid heeft de pensioenleeftijd op 1 januari 2018 op 68 jaar gezet. 

   1. AOW-leeftijd

   AOW is de leeftijd waarop de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de AOW uitkeert. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog van 66 jaar en 4 maanden in 2019 naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. 

   2. Pensioenleeftijd

   De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop je ouderdomspensioen standaard ingaat bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Deze pensioenleeftijd is door de overheid in de wet geregeld en door ons opgenomen in het pensioenreglement. Deze pensioenleeftijd staat nu op 68. Je kunt ervoor kiezen om je ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen. Wettelijk is het zo geregeld dat je 5 jaar eerder dan je AOW-leeftijd of 5 jaar later dan je AOW-leeftijd met pensioen kunt.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe regel ik nabestaandenpensioen voor mijn partner?

   Het kan zo zijn dat je werkgever collectief nabestaandenpensioen heeft verzekerd voor jou en je collega’s. Is dit niet het geval? Dan kun je nabestaandenpensioen zelf bij ons verzekeren. Dit is een verzekering op risicobasis.

   Je kunt nabestaandenpensioen bij ons alleen verzekeren binnen 6 maanden na deze gebeurtenissen en als je werkzaam bent in de horeca of catering:

   • Je hebt een nieuwe baan in de horeca of catering en je hebt in de 3 maanden daarvoor niet in de horeca of catering gewerkt.
   • Je wordt 21 jaar.
   • Je trouwt.
   • Je gaat een geregistreerd partnerschap aan.
   • Je tekent een samenlevingscontract bij de notaris.
   • Je krijgt of adopteert een kind.

   Wil je meer weten over het verzekeren van nabestaandenpensioen? Kijk dan hier voor meer informatie.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Aanpassing opbouwpercentage
  • Wordt mijn opgebouwde pensioen ook verlaagd?

   Nee, jouw opgebouwde pensioen wordt niet verlaagd. Het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd, blijft gelijk. De verlaging gaat alleen over jouw pensioenopbouw vanaf 2021.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom wordt het opbouwpercentage verlaagd?

   Sociale partners (dus de werkgevers- en werknemersorganisaties) maken afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden. Zij hebben ook eerder afspraken over jouw pensioen gemaakt. In die afspraken was al opgenomen wat er zou moeten gebeuren als pensioen te duur zou worden voor de afgesproken premie en afgesproken opbouw. Pensioen is duur geworden vanwege de lage rente. Omdat de sectoren het zeer zwaar hebben door het coronavirus is verhogen van de premie voor werkgevers en werknemers niet aan de orde: “Op dit moment kunnen wij van werkgevers of deelnemers niet vragen om extra premie te betalen.” Daarom wordt het jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd van 1,701% naar 1,51% in 2021.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Blijft het opbouwpercentage na 2021 ook 1,51%?

   Ja dit opbouwpercentage blijft ook na 2021 op 1,51% staan. Deze afspraak geldt tot sociale partners een nieuwe pensioenovereenkomst afspreken op basis van het nieuwe pensioenstelsel. Sociale partners hebben de ambitie dit per 2023 te realiseren.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Heeft de financiële situatie van Pensioenfonds Horeca & Catering gevolgen voor mijn pensioenpremie?

   In 2021 blijft jouw pensioenpremie ongewijzigd. Werk je in de horeca of catering, dan bouw je vanaf 1 januari 2021 wel minder pensioen op. De pensioenopbouw wordt 1,51% per jaar, waar dit de afgelopen jaren 1,701% bedroeg. Voor het pensioen dat je al opgebouwd hebt en voor de pensioenuitkeringen verandert er niets.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Heeft de verlaging van het opbouwpercentage ook invloed op de aanvullende collectieve ouderdomspensioenregeling die mijn werkgever heeft afgesloten?

   Ja, het opbouwpercentage in de aanvullende collectieve ouderdomspensioenregeling wordt net als in de basisregeling 1,51% per jaar, waar dit de afgelopen jaren 1,701% bedroeg. Voor het pensioen dat je al opgebouwd hebt tot en met 31 december 2020 en voor de pensioenuitkeringen verandert er niets.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Heeft de verlaging van het opbouwpercentage ook invloed op de individuele of collectieve nabestaandenpensioenverzekering?

   Nee, de verlaging van het opbouwpercentage heeft geen invloed op de individuele of collectieve nabestaandenpensioenverzekeringen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Het pensioenfonds heeft altijd een relatief goede dekkingsgraad gehad ondanks dalende rentepercentages. Waarom is dan nu een dergelijke drastische ingreep nodig?

   De laatste jaren is gebleken dat de premie die het fonds jaarlijks ontvangt niet genoeg is om de nieuwe pensioenopbouw te betalen. De belangrijkste reden daarvoor is de lage rente. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de reeds eerder opgebouwde pensioenen in de toekomst kunnen worden uitbetaald. Als we nu niet ingrijpen, dan wordt de nieuwe pensioenopbouw te goedkoop ingekocht en zou de kans op verlagen van de opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenuitkeringen erg toenemen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe evenwichtig is deze oplossing?

   De pensioenpremie die het fonds ontvangt, is bedoeld om nieuwe pensioenopbouw te betalen. Werk je nog in de horeca of catering, dan bouw je nog pensioen bij ons op. Werk je niet meer in de horeca of catering of ben je al gepensioneerd, dan bouw je geen pensioen meer bij ons op en een verlaagd opbouwpercentage raakt jou niet. Als de opbouw niet verlaagd zou zijn, dan zou dat kunnen leiden tot een verdere daling van de dekkingsgraad, die effecten heeft voor zowel de werknemers als oud-werknemers en gepensioneerden.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe zit het met de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad?

   De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van Pensioenfonds Horeca & Catering en aan de andere kant alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioenen moeten betalen, nu en in de toekomst. Deze dekkingsgraad berekenen wij elke maand.

   Als pensioenfonds voelen we de effecten van de coronacrisis ook. Deze crisis zet onze financiële situatie onder druk. In de afgelopen kwartalen is de rente wereldwijd gedaald. Daarmee is de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder naar beneden gegaan. Ook wij merken dit. In het afgelopen kwartaal was er een verbetering van onze dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad was eind maart 2021 111%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen wat er nu aan geld beschikbaar is ten opzichte van wat er in de toekomst aan pensioenen is uit te betalen. Op de pagina met informatie over onze dekkingsgraad kun je altijd de meest actuele dekkingsgraad zien.

   Het gemiddelde van al die actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Deze wordt elke maand vastgesteld. Eind maart 2021 was de beleidsdekkingsgraad 101%. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld bij het al dan niet verhogen van pensioenen (indexeren), of juist over het verlagen daarvan. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik ben arbeidsongeschikt en krijg een uitkering of heb premievrije voortzetting. Wat betekent de verlaging van het opbouwpercentage voor mij?

   De pensioenopbouw wordt voor jou vanaf 2021 1,51% per jaar, waar dit de afgelopen jaren 1,701% bedroeg. Voor het pensioen dat je al opgebouwd hebt tot en met 31 december 2020 verandert er niets.

   Je bouwt evenals in voorgaande jaren ouderdomspensioen op over 75% van je pensioengevend salaris waarover je ouderdomspensioen opbouwde in het jaar voorafgaand aan je ziekte.

   Was je al voor 2004 ziek en ontvang je een WAO-uitkering? Neem dan contact met ons op over de gevolgen voor je pensioenopbouw.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik ben gepensioneerd. Wat betekent de verlaging van het opbouwpercentage voor mij?

   De verlaging van het opbouwpercentage heeft geen invloed op uw pensioenuitkering. Het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd, blijft gelijk. Werkt u naast uw uitkering nog in de horeca of catering? Dan geldt voor uw nieuwe pensioenopbouw (tot 68 jaar) het verlaagde opbouwpercentage van 1,51%.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik werk niet meer in de horeca of catering. Wat betekent de verlaging van het opbouwpercentage voor mij?

   De verlaging van het opbouwpercentage naar 1,51% heeft geen gevolgen voor jouw opgebouwde pensioen bij ons. Jouw opgebouwde pensioen wordt niet verlaagd. Het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd, blijft gelijk. De verlaging gaat alleen over de pensioenopbouw vanaf 2021. Ga je weer werken in de horeca of catering vanaf 1 januari 2021 dan geldt voor je nieuwe pensioenopbouw het verlaagde opbouwpercentage van 1,51%.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik werk nog in de horeca of catering. Wat betekent de verlaging van het opbouwpercentage voor mij?

   De verlaging van het opbouwpercentage van 1,701% naar 1,51% betekent dat je vanaf januari 2021 minder pensioen opbouwt dan de jaren ervoor. Het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd, blijft gelijk. De verlaging van het opbouwpercentage gaat alleen over jouw pensioenopbouw vanaf januari 2021.

   Voorbeeldberekening:

    

   2020

   2021

   Pensioengevend salaris

   € 25.000

   € 25.000

   Franchise

   € 11.312

   € 11.312 (bedrag 2020)

   Pensioengrondslag

   € 13.688

   € 13.688

   Opbouwpercentage

   1,701%

   1,51%

   Jaarlijkse pensioenopbouw

   € 13.688 x 1,701% =
   € 233

   € 13.688 x 1,51% =
   € 207

    

   In het voorbeeld leidt het verlaagde opbouwpercentage tot een lagere pensioenopbouw van ongeveer € 27 bruto per jaar.

   Als we ook de gewijzigde franchise (€ 11.614 voor 2021) meenemen, is de vermindering ongeveer € 32 bruto per jaar.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Is dit een oplossing die voor de werkgevers financieel voordeel oplevert?

   Nee. Het totale premiepercentage blijft 16,8% en de verdeling werkgever-werknemer  (50/50) blijft gelijk. De financiële last voor zowel de werkgever als de werknemer daalt dus niet.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik extra bijsparen om straks een hoger pensioen te krijgen?

   Onze pensioenregeling biedt geen mogelijkheden om extra bij te sparen. Natuurlijk zijn er wel mogelijkheden om individueel bij te sparen, bijvoorbeeld via sparen of beleggen. Het is verstandig hiervoor een financieel adviseur te raadplegen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waar kan ik zien welke gevolgen de verlaging van het opbouwpercentage voor mijn pensioenopbouw heeft?

   Zodra het nieuwe opbouwpercentage is ingevoerd in onze administratie, kun je op www.mijnphenc.nl in ‘Mijn Pensioenstand’ zien welke gevolgen deze verlaging heeft voor jouw bereikbare pensioen. Dat zie je daarna ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) over 2021 geeft inzicht, maar die ontvang je pas in 2022 (vanaf april). Hoe ouder je bent, hoe kleiner het verschil zal zijn vergeleken met je UPO van het jaar ervoor. Dit komt omdat het aantal jaren dat je minder pensioen opbouwt dan kleiner is dan voor een jonger iemand.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wanneer zie ik deze wijzigingen terug op mijn UPO (Uniform Pensioenoverzicht)?

   Je krijgt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat terugkijkt naar het voorafgaande jaar. Het verlaagde opbouwpercentage zie je terug op het UPO over 2021, dat je in 2022 ontvangt (vanaf april). Daar kun je de gevolgen van de wijziging terugzien bij je bereikbaar pensioen. Hoe ouder je bent, hoe kleiner het verschil zal zijn vergeleken met je UPO van het jaar ervoor. Dit komt omdat het aantal jaren dat je minder pensioen opbouwt dan kleiner is dan voor een jonger iemand.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wanneer zijn de wijzigingen doorgevoerd in Mijn Pensioenstand?

   Het nieuwe opbouwpercentage wordt eerst doorgevoerd in onze administratiesystemen. Daarna wordt het ook ingevoerd in Mijn Pensioenstand op www.mijnphenc.nl en dan kun je de gevolgen van de wijziging terugzien bij je bereikbaar pensioen (Straks opgebouwd) op je 68e.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat verandert er aan de pensioenopbouw door de verlaging van het opbouwpercentage?

   Werk je in de horeca of catering, dan bouw je vanaf 1 januari 2021 minder pensioen op. De pensioenopbouw wordt 1,51% per jaar, waar dit de afgelopen jaren 1,701% bedroeg. Voor het pensioen dat je al opgebouwd hebt tot en met 31 december 2020 en voor de pensioenuitkeringen verandert er niets.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Zijn er ook andere mogelijke oplossingen aangedragen in het overleg tussen de sociale partners en het pensioenfonds?

   Ja. Een van de andere mogelijke oplossingen was het verhogen van de premie. Dat voelen zowel de werkgever als de werknemers in hun portemonnee. Omdat beiden het zeer zwaar hebben door het coronavirus is verhogen van de premie voor werkgevers en werknemers niet aan de orde: “Op dit moment kunnen wij van werkgevers of deelnemers niet vragen om extra premie te betalen.” Daarom is besloten het jaarlijkse opbouwpercentage te verlagen van 1,701% naar 1,51% in 2021.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Coronacrisis
  • Ik was werkzaam in de horeca/catering, maar ben door de coronacrisis mijn baan verloren. Welke invloed heeft dat op mijn pensioen? 

   Heel vervelend dat je je baan bent verloren. Het is belangrijk om te weten dat als je (tijdelijk) stopt met werken in de horeca of catering, dit gevolgen heeft voor je pensioen. Je leest hierover meer op deze pagina.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat gebeurt er met mijn pensioen als mijn werkgever geen pensioenpremie betaalt?

   Als jouw werkgever (tijdelijk) niet betaalt, zijn wij verplicht om jouw pensioenopbouw door te laten gaan.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Als mijn werkgever failliet gaat, raak ik dan mijn pensioen kwijt?

   Je bouwt geen ouderdomspensioen meer op bij ons zolang je niet werkt in de horeca of catering. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft van jou. 

   Aan een faillissement gaat vaak een vervelende periode vooraf waardoor er al vaak een achterstand is opgelopen in betalingen zoals die van je pensioenpremie. Het is belangrijk om bij een faillissement van je werkgever je daarom binnen 6 weken bij het UWV te melden. 

   Je leest hierover meer op deze pagina.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Heeft de coronacrisis gevolgen voor mijn pensioen bij Pensioenfonds Horeca & Catering? 

   Als pensioenfonds voelen we de effecten van de coronacrisis ook. Deze crisis zet onze financiële situatie verder onder druk. In het afgelopen jaar zijn de beurskoersen wereldwijd gedaald en gelukkig herstellen deze zich weer. Ook zijn pensioenfondsen afhankelijk van de rentestand, die momenteel erg laag is. Daarmee is de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder naar beneden gegaan. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen wat er nu aan geld beschikbaar is ten opzichte van wat er in de toekomst aan pensioenen is uit te betalen.

   Ook wij merken deze daling van de dekkingsgraad. Op www.phenc.nl/dekkingsgraad zie je onze actuele dekkingsgraad.

   Voor dit jaar heeft de lage dekkingsgraad geen gevolgen voor jouw pensioen bij ons. In 2020 blijven wij de pensioenuitkeringen gewoon betalen. En ook jouw pensioenpremie blijft dit jaar gelijk. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe zit het met de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad?

   De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van Pensioenfonds Horeca & Catering en aan de andere kant alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioenen moeten betalen. Deze dekkingsgraad berekenen wij elke maand. 

   Als pensioenfonds voelen we de effecten van de coronacrisis ook. Deze crisis zet onze financiële situatie onder druk. In het afgelopen jaar zijn de beurskoersen wereldwijd gedaald en gelukkig herstellen deze zich op dit moment weer. Ook zijn pensioenfondsen afhankelijk van de rentestand, die momenteel erg laag is. Daarmee is de dekkingsgraad van pensioenfondsen verder naar beneden gegaan. 

   Op www.phenc.nl/dekkingsgraad zie je altijd de meest actuele dekkingsgraad. 

   Het gemiddelde van al die actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Deze wordt elke maand vastgesteld. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld bij het al dan niet verhogen van pensioenen (indexeren), of juist over het verlagen daarvan. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat betekent de coronacrisis voor mijn pensioen in 2021? 

   Het is nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen zijn voor 2021. In het najaar kunnen wij dit beter inschatten en zien of er economisch herstel heeft plaatsgevonden. Elke kwartaal houden we je op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Over pensioen
  • Waar vind ik mijn factor A?

   De factor A staat op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Je UPO vind je in jouw persoonlijke omgeving onder 'Archief/documenten' onder ‘Zelf aan de slag’. De factor A staat op de laatste pagina van het UPO. Voor je belastingaangifte in 2021 gebruik je de factor A op je pensioenoverzicht 2020
   Op je pensioenoverzicht (UPO) 2020 staat je factor A over het jaar 2019. Deze heb je nodig voor je belastingaangifte in 2021. Je ziet dit bedrag alléén als je in 2020 in dienst was in de horeca of catering en dus pensioen bij ons opbouwde. 

   De factor A geeft aan hoeveel je pensioen is gestegen in een bepaald jaar
   De factor A is je pensioenaangroei en je nodig voor het berekenen van de fiscale jaarruimte of reserveringsruimte. De jaarruimte geeft aan in hoeverre je ‘aantoonbaar’ een pensioentekort, ook wel pensioengat genaamd, hebt en de Belastingdienst je fiscaal voordeel geeft bij het opbouwen van aanvullend pensioen. Dit kun je berekenen op de website van de Belastingdienst. Je krijgt alleen een Factor A op je UPO als je in het jaar daarvoor bij ons gewerkt hebt.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is het verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd?

   Er is een verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd. Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder. Zodra de gemiddelde Nederlander weer een jaartje ouder wordt, kijkt de overheid of de pensioenleeftijd omhoog moet. De overheid heeft de pensioenleeftijd op 1 januari 2018 op 68 jaar gezet. 

   1. AOW-leeftijd

   AOW is de leeftijd waarop de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de AOW uitkeert. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog van 66 jaar en 4 maanden in 2019 naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. 

   2. Pensioenleeftijd

   De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop je ouderdomspensioen standaard ingaat bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Deze pensioenleeftijd is door de overheid in de wet geregeld en door ons opgenomen in het pensioenreglement. Deze pensioenleeftijd staat nu op 68. Je kunt ervoor kiezen om je ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen. Wettelijk is het zo geregeld dat je 5 jaar eerder dan je AOW-leeftijd of 5 jaar later dan je AOW-leeftijd met pensioen kunt.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe komen jullie aan mijn gegevens?

   Je werkgever doet elke maand loonaangifte bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft deze informatie door aan het UWV. Het UWV geeft de informatie vervolgens door aan ons. Zo weten wij vanaf welke datum je in dienst bent bij je werkgever, wat je verdient en hoeveel uren je werkt. En weten wij dus ook vanaf welke datum je pensioen bij ons opbouwt en hoeveel dat moet zijn.

   Jouw adresgegevens binnen Nederland krijgen wij door vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). Je hoeft dat dus niet zelf aan ons door te geven.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe weet ik of mijn opgebouwde pensioen onder de €2 euro zit?

   Hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd, kun je eenvoudig online bekijken op je persoonlijke online omgeving op www.mijnphenc.nl na ingelogd te zijn met je DigiD. Ben je gestopt met werken in de horeca of catering en is je opgebouwde pensioen minder dan €2,- bruto, dan vervalt dit opgebouwde pensioen automatisch vanaf 2019. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe zorgen jullie ervoor dat mijn pensioen zijn waarde houdt of zelfs meer waard wordt (en niet lager)?

   Geld wordt minder waard door prijsstijgingen. Dit heet ‘inflatie’. Daardoor kun je over tien jaar met honderd euro minder kopen dan nu. Ook je opgebouwde pensioen wordt hierdoor minder waard. Daarom proberen wij de pensioenen te verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Lees meer over hoe wij de waarde van je pensioen proberen te vergroten.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoeveel betaal ik voor mijn pensioen?

   Dat hangt af van je bruto pensioengevend jaarsalaris. Van dit salaris trekken we een bedrag af (de AOW-franchise) waarover je géén pensioen opbouwt. Dat doen we omdat je later AOW krijgt van de overheid. Over het bedrag dat overblijft, betalen jij en je werkgever ieder 8,4% premie aan ons.

   Hier lees je meer over hoe wij je premie berekenen. Op je loonstrook zie je hoeveel je precies voor je pensioen betaalt.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoeveel pensioen krijg ik later?

   Hoeveel pensioen je uiteindelijk krijgt, hangt af van: 

   • hoeveel salaris je gemiddeld verdient 
   • het aantal uren dat je werkt 
   • hoe lang je pensioen bij ons opbouwt
   • of je extra pensioen via aanvullende regelingen opbouwt
   • wanneer je met pensioen gaat. 

   Log in en bekijk hoeveel pensioen je later van ons kunt krijgen en hoeveel je nu hebt opgebouwd in ‘Jouw pensioenstand’.  

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik ben na 1 januari 2018 gestopt met werken in de horeca of catering. Kan ik nog afkopen?

   De overheid heeft besloten dat vanaf 1 januari 2020 je je pensioen niet meer mag afkopen. Je pensioen (boven de € 2,- bruto per jaar en lager dan € 503,24 bruto per jaar in 2021) gaat automatisch over naar je nieuwe pensioenuitvoerder via een automatische waardeoverdracht als je stopt met werken in de horeca of catering. Dit zorgt ervoor dat al je pensioen bij elkaar blijft. Je nieuwe pensioenuitvoerder informeert je als je pensioen aan ze is overgedragen. 

   Hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd, kun je eenvoudig online bekijken op je persoonlijke online omgeving na ingelogd te zijn met je DigiD. Hele kleine pensioenen (mini-pensioenen) onder de € 2 bruto vervallen vanaf 1 januari 2019. 

   Je kunt je pensioen alleen nog afkopen als je met pensioen gaat. Je krijgt daar van ons informatie over als je 9 maanden voor je AOW-leeftijd zit.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik ben nieuw in de horeca en catering. Kan ik mijn oude pensioen meenemen?

   Heb je een nieuwe baan en bouw je nu pensioen op bij Pensioenfonds Horeca & Catering? Het pensioen dat je eerder bij andere pensioenfondsen of -verzekeraars hebt opgebouwd, kun je meenemen naar ons. Dit noemen we waardeoverdracht. Heb je minder pensioen opgebouwd dan de afkoopgrens van € 497,27 (bruto per jaar in 2020), dan wordt dit vanaf 2019 automatisch overgedragen via automatische waardeoverdracht naar ons. Heb je pensioen opgebouwd boven de afkoopgrens van € 497,27 (bruto per jaar in 2020), dan zul je zelf actie moeten ondernemen om waardeoverdracht te doen. Lees er meer over op onderstaande pagina.

   Lees meer over hoe je waardeoverdracht aanvraagt. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik ben voor 1 januari 2018 gestopt met werken in de horeca of catering. Kan ik nog afkopen?

   Ben je voor 1 januari 2018 gestopt met werken en heb je minder opgebouwd dan € 503,24 (bruto per jaar in 2021) dan kun je je pensioen bij ons afkopen. Wil je dit? Neem dan contact met ons op. 

   Hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd, kun je eenvoudig online bekijken op je persoonlijke online omgeving na ingelogd te zijn met je DigiD. 

   Je kunt je pensioen ook nog afkopen als je met pensioen gaat. Je krijgt daar van ons informatie over als je 9 maanden voor je AOW-leeftijd zit.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik weet niet precies wanneer ik gestopt ben met werken in de horeca of catering. Hoe kan ik dit uitzoeken?

   Deze informatie kun je niet terugvinden in je persoonlijke online omgeving. Op je laatste loonstrook van je werkgever kun je dit terugvinden of bijvoorbeeld op een ontslagbrief. Heb je deze informatie niet? Dan kun je ook contact opnemen met onze klantenservice

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik werk niet meer in de horeca of catering. Hoe weet ik hoeveel pensioen ik nog bij jullie heb staan?

   Als je niet meer in de horeca of catering werkt, staat er elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) online voor je klaar. Hierin zie je hoeveel ouderdomspensioen je bij ons hebt opgebouwd. Wil je nu weten hoeveel je bij ons hebt opgebouwd? Log dan in en bekijk ‘Mijn pensioenstand’

   Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je een totaaloverzicht van het ouderdomspensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Dit overzicht is inclusief je AOW en het ouderdomspensioen dat je bij andere pensioenfondsen of pensioenverzekeraars hebt opgebouwd.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik bezwaar maken tegen automatische waardeoverdracht?

   Nee je kunt geen bezwaar maken tegen automatische waardeoverdracht. Deze waardeoverdracht is wettelijk bepaald om al je pensioen bij elkaar te houden voor later. Komt je pensioen in aanmerking voor automatische waardeoverdracht? Dan dragen wij dat pensioen altijd automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds. 

   Lees hier meer over automatische waardeoverdracht

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik eerder dan mijn AOW-leeftijd of pensioenleeftijd met pensioen gaan?

   Ja, je kunt eerder dan je AOW-leeftijd of pensioenleeftijd al met pensioen gaan. Wettelijk is het zo geregeld dat je 5 jaar eerder dan je AOW-leeftijd of 5 jaar later dan je AOW-leeftijd met pensioen kunt. Je kunt het dus ook uitstellen. Als je je pensioen vervroegd in laat gaan heeft dat wel gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Deze wordt daardoor lager.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik mijn pensioen afkopen?

   Ben je voor 1 januari 2018 gestopt met werken en heb je minder opgebouwd dan € 503,24 (bruto per jaar in 2021) dan kun je je pensioen bij ons afkopen. Wil je dit? Log in met je DigiD en vraag online je afkoop aan

   Ben je na 1 januari 2018 gestopt met werken en heb je minder opgebouwd dan € 503,24 (bruto per jaar in 2021) dan kun je je pensioen niet meer bij ons afkopen. De overheid heeft besloten dat vanaf 1 januari 2020 je je pensioen niet meer mag afkopen. Je pensioen (boven de € 2,- bruto per jaar en lager dan € 503,24 bruto per jaar in 2021) gaat automatisch over naar je nieuwe pensioenuitvoerder via een automatische waardeoverdracht als je stopt met werken in de horeca of catering. Dit zorgt ervoor dat al je pensioen bij elkaar blijft. Je nieuwe pensioenuitvoerder informeert je als je pensioen aan ze is overgedragen. 

   Hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd, kun je eenvoudig online bekijken op je persoonlijke online omgeving na ingelogd te zijn met je DigiD. Hele kleine pensioenen (mini-pensioenen) onder de € 2 bruto vervallen vanaf 1 januari 2019. 

   Je kunt je pensioen ook afkopen als je met pensioen gaat. Je krijgt daar van ons informatie over als je 9 maanden voor je AOW-leeftijd zit.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik na mijn AOW-leeftijd blijven doorwerken?

   Ja dat kan. Als je AOW krijgt, dan kun je gewoon blijven werken. Blijf je werken in de horeca of catering en ben je nog geen 68 terwijl je al wel je AOW-leeftijd hebt bereikt, dan bouw je nog steeds pensioen bij ons op tot je 68e. Bekijk je AOW-leeftijd hier. Je kunt je pensioen laten ingaan op het moment dat je je AOW ontvangt, maar je kunt je pensioen bij ons ook nog uitstellen tot maximaal vijf jaar na je AOW-leeftijd.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik na mijn pensioenleeftijd blijven doorwerken?

   Als je je pensioenleeftijd van 68 hebt bereikt en je wilt blijven doorwerken, dan kan dat natuurlijk. Je bouwt dan alleen geen pensioen meer op bij ons.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Vanaf welke leeftijd bouw ik pensioen op?

   Als je in de horeca of catering werkt, bouw je vanaf je 21e pensioen bij ons op.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom bouw ik pensioen bij jullie op?

   Je bouwt automatisch pensioen bij ons op omdat je een baan hebt in de horeca of catering. Deelname aan het pensioenfonds is verplicht als je werkt in de horeca of catering. Dat hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties in de horeca en catering zo afgesproken. Want ooit stop je met werken en ga je met pensioen. Het is belangrijk dat je ook dán een inkomen hebt.

   Lees meer over pensioen opbouwen via je werk.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom vervalt mijn opgebouwd pensioen onder de €2,00 bruto als ik stop met werken in de horeca of catering?

   Stop je met werken in de horeca of catering? En bouwde je minder dan €2,00 bruto per jaar aan ouderdomspensioen bij ons op (mini-pensioen)? De overheid heeft ingesteld dat vanaf 2019 deze mini-pensioenen vervallen. Dit gebeurt omdat de administratiekosten voor deze hele kleine pensioenen erg hoog zijn. Heb je minder pensioen opgebouwd dan €2,00 bruto per jaar en stop je met werken in de horeca of catering? Dan vervalt je opgebouwde pensioen bij ons. Dit bedrag kun je niet afkopen en wordt ook niet overgemaakt naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Je kunt ook niet meer inloggen in je persoonlijke omgeving op onze website.

   Wat gebeurt er met je pensioen als je stopt met werken in de horeca of catering?

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wanneer stopt mijn pensioenopbouw?

   Als je stopt met werken in de horeca of catering, dan stopt ook de opbouw van je ouderdomspensioen. Je kunt het opgebouwde pensioen bij ons laten staan, maar je kunt het ook meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder (dat kan een pensioenfonds of een verzekeraar zijn). Dat noemen we waardeoverdracht. Je pensioenopbouw stopt ook als je met pensioen gaat. Vanaf dat moment krijg je namelijk elke maand ouderdomspensioen van ons, zolang je leeft.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is automatische waardeoverdracht?

   Heb je bij ons pensioen opgebouwd dat onder de afkoopgrens valt van € 503,24 (bruto per jaar in 2020) en ben je gestopt met werken in de horeca of catering na 1 januari 2018? Dan proberen wij (vanaf 2019) je pensioen over te dragen naar je huidige pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht.

   Wij krijgen automatisch bericht waar je op dit moment pensioen opbouwt. Je pensioen bij ons wordt automatisch overgedragen met een automatische waardeoverdracht naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit pensioen dragen wij altijd automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds. Je nieuwe pensioenuitvoerder informeert je daarover. Je hoeft hier verder niets voor te doen. Alle pensioenuitvoerders in Nederland werken hieraan mee.

   Je kunt geen bezwaar maken tegen automatische waardeoverdracht. Deze waardeoverdracht is namelijk wettelijk bepaald om al je pensioen bij elkaar te houden voor later.

   Heb je nog geen nieuwe baan of lukt het niet om jouw pensioen automatisch over te dragen, dan blijft je pensioen gewoon bij ons staan.

   Lees meer over waardeoverdracht en de gevolgen ervan. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je waar je nog meer pensioen hebt opgebouwd. Je ziet daar direct of je ergens anders nog kleine pensioenen hebt. Je logt veilig in met je DigiD.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wie betaalt mijn pensioen?

   Je betaalt samen met je werkgever premie voor jouw pensioen. Je betaalt allebei evenveel. Je werkgever  betaalt de volledige premie aan ons en houdt jouw deel maandelijks in op je salaris. Je hoeft er zelf niets voor te doen. Op je loonstrook zie je het bedrag dat je werkgever inhoudt op je salaris.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wil je je pensioen overdragen van ons pensioenfonds naar je nieuwe pensioenfonds? 

   Heb je een nieuwe baan buiten de horeca of catering en wil je je pensioen overdragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder? Je kunt de waardeoverdracht wel bij je nieuwe pensioenfonds aanvragen. Heb je een pensioen opgebouwd onder de afkoopgrens (€ 503,24 bruto per jaar, bedrag in 2021) en ben je gestopt met werken in de horeca of catering na 01-01-2018? Dan dragen wij dat pensioen altijd automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds, ondanks de stand van onze beleidsdekkingsgraad. 

   Lees hier meer over waardeoverdracht

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wil je je pensioen overdragen van je oude pensioenfonds naar ons pensioenfonds? 

   Heb je een nieuwe baan in de horeca of catering en wil je je pensioen naar ons overdragen, je nieuwe pensioenfonds? Dan kun je waardeoverdracht bij ons aanvragen. Heb je een pensioen opgebouwd onder de afkoopgrens (€ 503,24 bruto per jaar, bedrag in 2021) en komt je pensioen in aanmerking voor automatische waardeoverdracht? Dan krijgen wij dat pensioen altijd automatisch van je nieuwe pensioenfonds, ondanks de stand van onze beleidsdekkingsgraad. Of je pensioen in aanmerking komt voor automatische waardeoverdracht, kun je navragen bij je vorige pensioenuitvoerder. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Pensioen aanvragen
  • Hoe komt het dat ik tijdelijk online geen wijzigingen of aanvragen kan doen?

   In december 2021 vernieuwen wij jouw persoonlijke online omgeving. Een nieuw design, verbeterde functies en nóg meer gemak voor jou. Helaas betekent deze update dat je vanaf 3 december 2021 tijdelijk online geen gegevens kunt wijzigen op het portaal of een aanvraag kunt doen. Je kunt nog steeds een aanvraag doen. Neem daarvoor contact met ons op. Je bereikt ons op (079) 363 14 00. Wij staan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur voor je klaar.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is het verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd?

   Er is een verschil tussen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd. Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder. Zodra de gemiddelde Nederlander weer een jaartje ouder wordt, kijkt de overheid of de pensioenleeftijd omhoog moet. De overheid heeft de pensioenleeftijd op 1 januari 2018 op 68 jaar gezet. 

   1. AOW-leeftijd

   AOW is de leeftijd waarop de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de AOW uitkeert. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog van 66 jaar en 4 maanden in 2019 naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. 

   2. Pensioenleeftijd

   De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop je ouderdomspensioen standaard ingaat bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Deze pensioenleeftijd is door de overheid in de wet geregeld en door ons opgenomen in het pensioenreglement. Deze pensioenleeftijd staat nu op 68. Je kunt ervoor kiezen om je ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen. Wettelijk is het zo geregeld dat je 5 jaar eerder dan je AOW-leeftijd of 5 jaar later dan je AOW-leeftijd met pensioen kunt.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe kan ik de akkoordverklaring van mijn partner opsturen?

   In het online aanvraagformulier kun je de akkoordverklaring downloaden en uitprinten. Daarna vult je partner de verklaring in en ondertekent deze. Scan het formulier vervolgens in of maak er een goede foto van en sla deze op in je computer. Je kunt via ‘bladeren’ de akkoordverklaring opzoeken en toevoegen aan je aanvraag voor de afkoop van je pensioen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe vraag ik mijn pensioen aan?

   Je pensioen aanvragen regel je zelf online via Mijnphenc.nl. Je kunt deze 9 maanden voordat je met AOW gaat digitaal bij ons aanvragen. Log in met je DigiD en doorloop de verschillende stappen, controleer je keuzes en bevestig deze. Je aanvraag wordt direct digitaal verzonden en per e-mail bevestigd. Je kunt je aanvraag ook digitaal volgen via ‘Zelf aan de slag en Direct doorgeven’.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik heb mijn pensioen al aangevraagd, maar wil mijn keuze wijzigen. Kan ik een wijziging doorgeven in de aanvraag van mijn ouderdomspensioen?

   Ja, dat kan. Je kunt eenmalig je keuze wijzigen als je pensioen nog niet ingegaan is. Je kunt je wijziging tot vier weken voordat je pensioen ingaat naar ons toe sturen. Dan kunnen wij je wijziging verwerken en op de gewenste datum je ouderdomspensioen uitbetalen. Je kunt het wijzigingsformulier hier downloaden. Je kunt het ondertekende formulier per e-mail, maar ook per post, naar ons terug sturen. Als wij jouw wijzigingsformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvang je van ons daar bericht over.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik krijg al pensioen van jullie. Kan ik daarnaast nog in de horeca of catering blijven werken?

   Ja, je kunt gewoon doorwerken in de horeca of catering ook al krijg je al pensioen van ons. Ben je nog geen 68, dan bouw je gewoon pensioen bij ons op tot je 68e. Dit pensioen wordt dan apart uitgekeerd vanaf je 68e

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik eerder dan mijn AOW-leeftijd of pensioenleeftijd met pensioen gaan?

   Ja, je kunt eerder dan je AOW-leeftijd of pensioenleeftijd al met pensioen gaan. Wettelijk is het zo geregeld dat je 5 jaar eerder dan je AOW-leeftijd of 5 jaar later dan je AOW-leeftijd met pensioen kunt. Je kunt het dus ook uitstellen. Als je je pensioen vervroegd in laat gaan heeft dat wel gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Deze wordt daardoor lager.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik mijn pensioen maandelijks krijgen in plaats van een eenmalige afkoop?

   Het is mogelijk om een maandelijkse uitkering te krijgen in plaats van een eenmalige afkoop. Online kun je kijken hoeveel je maandelijks krijgt. Log in met je DigiD en regel dit direct online.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik mijn pensioen ook afkopen als ik met pensioen ga?

   Wij kopen je pensioen alleen af als het brutobedrag per jaar lager is dan € 503,24 (bruto per jaar in 2021). Je krijgt dan een eenmalig bedrag van ons. Het afkoopbedrag wordt uitbetaald in de maand waarin je pensioen ingaat. Zit je boven de afkoopgrens? Dan krijg je een maandelijkse uitkering van ons. Kom je in aanmerking voor afkoop van je pensioen, dan kun je dit 9 maanden voordat je met AOW gaat online bij ons aanvragen. Log in met je DigiD om je aanvraag te kunnen doen. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik na mijn AOW-leeftijd blijven doorwerken?

   Ja dat kan. Als je AOW krijgt, dan kun je gewoon blijven werken. Blijf je werken in de horeca of catering en ben je nog geen 68 terwijl je al wel je AOW-leeftijd hebt bereikt, dan bouw je nog steeds pensioen bij ons op tot je 68e. Bekijk je AOW-leeftijd hier. Je kunt je pensioen laten ingaan op het moment dat je je AOW ontvangt, maar je kunt je pensioen bij ons ook nog uitstellen tot maximaal vijf jaar na je AOW-leeftijd.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik na mijn pensioenleeftijd blijven doorwerken?

   Als je je pensioenleeftijd van 68 hebt bereikt en je wilt blijven doorwerken, dan kan dat natuurlijk. Je bouwt dan alleen geen pensioen meer op bij ons.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Krijg ik mijn pensioen bruto of netto?

   Je krijgt je pensioen netto van ons. Krijg je van ons een maandelijkse uitkering dan zijn wij verplicht om loonheffing en premie ZVW (Zorgverzekeringswet) op je pensioen in te houden. Kopen wij je pensioen af, dan houden wij alleen loonheffing in.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Tot wanneer kan ik mijn pensioen aanvragen?

   Je kunt je pensioen vanaf 9 maanden voor je AOW-leeftijd tot je AOW-leeftijd online bij ons aanvragen. Dan zorgen wij ervoor dat wij je pensioen op tijd uitbetalen. Na je AOW-leeftijd kun je je pensioen alleen schriftelijk bij ons aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom moet mijn partner akkoord geven als ik mijn pensioen afkoop?

   Je partner hoeft alleen een akkoordverklaring te ondertekenen als je naast je ouderdomspensioen ook nabestaandenpensioen bij ons hebt opgebouwd. Dit nabestaandenpensioen is voor je partner bedoeld. Je partner moet akkoord geven voor de afkoop van je pensioen, want dit bedrag wordt namelijk direct aan jou uitgekeerd. Geeft je partner geen akkoord, dan koop je alleen je ouderdomspensioen af en blijft het nabestaandenpensioen staan voor je partner. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat kan ik verwachten als ik met pensioen ga?

   Je krijgt 9 maanden voor je AOW-datum bericht van ons om digitaal je pensioen aan te vragen. Log in met je DigiD om je aanvraag te doen. Online geef je de verschillende keuzes door, waaronder de datum waarop je met pensioen wilt. Is je opgebouwde pensioen onder de afkoopgrens (€503,24 bruto per jaar in 2021), dan kopen we je pensioen in één keer af. Dat betekent dat je een eenmalige uitkering krijgt en geen maandelijkse uitkering. Is je opgebouwde pensioen boven de afkoopgrens (€503,24 bruto per jaar in 2021), dan krijg je een maandelijkse uitkering. Online kun je precies zien hoe hoog je (eenmalige) uitkering is.

   Op de door jou gekozen pensioendatum krijg je van ons je ouderdomspensioen. Samen met je eerste pensioenuitkering krijg je van ons je uitkeringsspecificatie. Op deze specificatie vind je alle informatie over je pensioenuitkering terug.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Mijn uitkering
  • Hoe wijzig ik het rekeningnummer waarop mijn uitkering gestort wordt?

   Als je een Nederlands rekeningnummer/ IBAN hebt, dan kunt je dit online aanpassen. Dit doe je in je Peroonlijk Profiel. Klik op het potloodje achter je IBAN / rekeningnummer en geef je nieuwe rekeningnummer door.

   Let op: De tenaamstelling van dit rekeningnummer moet gelijk zijn aan je eigen naam en/of die van je partner (een en/of rekening). Je kunt alleen je uitkering laten storten op een betaalrekening, niet op een spaarrekening.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Krijg ik maandelijks een uitkeringsspecificatie van jullie?

   Bij de eerste betaling van je pensioenuitkering krijgt je van ons bericht over je uitkering in een uitkeringsspecificatie. Je kunt deze online bekijken in je persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl. Je kunt elke maand je uitkeringsbedrag online bekijken. Wij informeren je verder alleen als er een wijziging is in de hoogte van je uitkering. Dan ontvangt je van ons bericht over je nieuwe uitkeringsspecificatie. Je ontvangt elk jaar in januari een nieuwe uitkeringsspecificatie vanwege veranderingen in de belastingtarieven.  

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Krijg ik ook een jaaropgave van mijn pensioenuitkering?

   Ja, elk jaar in januari ontvang je van ons een jaaropgave. Je kunt deze online bekijken op www.mijnphenc.nl

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Mijn pensioenuitkering was onjuist en ik krijg een nabetaling. Wat houdt dat in?

   Als blijkt dat het pensioen dat wij maandelijks aan je uitkeren te laag was en jouw uitkering verhoogd wordt, dan betekent dit dat je te weinig pensioen van ons hebt ontvangen. Dit kan komen doordat we bijvoorbeeld nagekomen pensioenboekingen hebben ontvangen of doordat er een andere correctie heeft plaatsgevonden. Hierdoor kan het voorkomen dat je een eenmalige nabetaling ontvangt en/of dat je maandelijkse uitkering verhoogd wordt. Je ontvangt hier van ons informatie over en ook wat je nieuwe pensioenuitkering wordt. Deze kun je teruglezen in je nieuwe uitkeringsspecificatie.  

   Let op: Een nabetaling kan de hoogte van een uitkering of toeslag van de overheid beïnvloeden. Deze uitkering of toeslag kan daardoor verlaagd worden. Als blijkt dat je teveel uitkering of toeslag hebt ontvangen, dan kan de overheid het teveel ontvangen bedrag terugvorderen. Bekijk ook de veelgestelde vraag over de gevolgen voor je toeslag of de veelgestelde vraag over de gevolgen voor je belastingaangifte. Kijk daarvoor op www.svb.nl, www.belastingdienst.nl of op www.toeslagen.nl. Of neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank of de Belastingdienst.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Mijn pensioenuitkering was onjuist en ik moet het teveel ontvangen pensioen terugbetalen. Wat houdt dat in?

   Als blijkt dat het pensioen dat wij maandelijks aan je uitkeren te hoog was en jouw uitkering verlaagd wordt, dan betekent dit dat je teveel pensioen van ons hebt ontvangen. Het pensioen dat je ten onrechte teveel hebt ontvangen, kunnen wij bij je terugvorderen. Wij maken hierover afspraken met je over de wijze van terugbetalen en de termijn(en) waarin je het teveel ontvangen pensioen kunt terugbetalen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Moet ik een 'Bewijs van in leven zijn' invullen om mijn uitkering te behouden?

   Je hoeft ons alleen maar een ‘Bewijs van in leven zijn’ op te sturen als je in het buitenland woont. Als je in Nederland woont, dan krijgen wij namelijk automatisch via je gemeente door of je nog leeft. Dan hoef je ons geen “Bewijs van in leven zijn” te sturen. Ben je geremigreerd, dan krijgen we je gegevens niet automatisch door van de gemeente.

   Woon je in het buitenland, dan krijgen wij niet automatisch door waar je woont en of je nog leeft. Dan vragen wij je elk jaar om het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ te ondertekenen en naar ons op te sturen, zodat wij je pensioen kunnen blijven uitkeren. Een 'Bewijs van in leven zijn' formulier kun je hier downloaden.

   Let op: We maken ook gebruik van gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in de Basisregistratie Personen (BRP). Als je in de afgelopen 12 maanden een ‘Bewijs van in leven zijn’ naar de SVB hebt gestuurd en deze bekend is in BRP, dan vragen we je niet meer om een “Bewijs van in leven zijn” formulier aan ons door te geven. Je uitkering loopt dan gewoon door. Je ontvangt hierover geen apart bericht van ons.

   Let op: Lukt het op dit moment vanwege Coronamaatregelen niet om een “Bewijs van in leven zijn” formulier te laten ondertekenen? Laat dit ons dan weten, zodat wij je uitkering niet stopzetten en je meer tijd hebt om het “Bewijs van in leven zijn” formulier te laten ondertekenen. Ontvangen wij geen formulier van je terug en laat je ons niet weten dat het je niet lukt om het formulier te laten ondertekenen, dan stoppen we wel de betaling van je uitkering. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ontvang ik ook vakantiegeld?

   Het vakantiegeld is al in je maandelijkse pensioenuitkering verrekend. Je krijgt dus niet apart vakantiegeld uitgekeerd.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom betaal ik een bijdrage ZVW?

   Iedereen in Nederland betaalt premie voor de Zorgverzekering. Deze premie bestaat uit 2 delen. Een nominale premie (deze betaal je iedere maand aan je zorgverzekeraar) én een inkomensafhankelijke premie. Deze premie betaal je over je pensioen en is 5,75% in 2021. Voor 2020 is dit 5,45%.

    

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom krijg ik een uitkeringsspecificatie?

   Je krijgt een uitkeringsspecificatie omdat je een eenmalige uitkering van ons ontvangt (je hebt je pensioen bij ons afgekocht) of je krijgt een maandelijkse pensioenuitkering van ons. Op je uitkeringsspecificatie zie je wat je bruto krijgt, welke bedragen er worden ingehouden en wat je uiteindelijk netto ontvangt.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom ontvang ik netto een ander bedrag uitgekeerd vergeleken met vorig jaar?

   Je ontvangt een ander nettobedrag aan pensioen omdat per 1 januari 2021:

   • De tabellen voor de loonbelasting in 2021 zijn aangepast door de Belastingdienst;
   • De bijdrage ZVW (Zorgverzekeringswet) is verhoogd naar 5.75% in 2021 (5.45% in 2020). De drempel voor deze zorgverzekeringsbijdrage is verhoogd naar € 58.311 (bedrag 2021). In 2020 was deze drempel € 57.232.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?

   Je pensioenuitkering wordt maandelijks op de 23e overgemaakt. Valt de 23e in het weekend? Dan maken wij je pensioenuitkering op de vrijdag voor de 23e van die maand over. Bekijk hier de verschillende betaaldata

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat betekent een nabetaling voor mijn belastingaangifte?

   Heb je te weinig pensioen ontvangen en krijg je van ons daarvoor een nabetaling? Een nabetaling kan gevolgen hebben voor je belastingaangifte, het geldt namelijk als inkomen. Bij een grote nabetaling kan het zijn dat je belasting moet bijbetalen. Houdt hier rekening mee, zo voorkom je teleurstelling of financiële problemen als je een belastingaanslag ontvangt.

   Met de ‘middelingsregeling’ van de Belastingdienst kun je je inkomen over 3 jaar middelen. Je kunt een beroep doen op die regeling door een hoger inkomen in een jaar voor de belastingaangifte te verdelen over 3 aaneengesloten jaren. Het belastbare inkomen in een jaar wordt dan mogelijk lager. En daardoor valt jouw inkomen mogelijk in een lager belastingtarief. Er geldt wel een ondergrens. Voor meer informatie neem contact op met de Belastingdienst.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is een uitkeringsspecificatie?

   Een uitkeringsspecificatie is een overzicht van de bruto-netto berekening van de uitkering die je van ons ontvangt en is dus een soort salarisstrook. 

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat zijn de gevolgen van een nabetaling voor mijn huurtoeslag, zorgtoeslag of andere uitkeringen

   Heb je te weinig pensioen ontvangen en krijg je van ons daarvoor een nabetaling? Een nabetaling kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld jouw huurtoeslag, zorgtoeslag of andere uitkeringen of tegemoetkomingen die je ontvangt. Neem contact op met jouw uitkeringsinstantie(s) om te zien welke gevolgen dit zijn.

   Als je inkomen inclusief nabetaling dat jaar te hoog is, verliest je jouw recht op zorgtoeslag. Zet in dat geval de zorgtoeslag direct stop. Zo voorkom je dat je die het volgende jaar terug moet betalen. Voor de huurtoeslag kun je de Belastingdienst vragen de nabetaling als ‘bijzonder inkomen’ te zien. Dit moet je zelf aanvragen door een formulier in te vullen. Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan telt de nabetaling niet mee in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag. Voor meer informatie neem je contact op met de Belastingdienst.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Pensioenoverzicht
  • In mijn pensioenoverzicht staat de Factor A. Wat is dat?

   Je bouwt pensioen bij ons op. Daardoor groeit je pensioen elk jaar aan. Het bedrag dat je pensioen per jaar aangroeit, noemen we de Factor A. Je krijgt alleen een Factor A op je UPO als je dat jaar gewerkt hebt. De 'A' in Factor A staat voor je pensioenaangroei. Je hebt dit bedrag soms nodig voor de aangifte van je belasting. Je kunt met dit bedrag ook nagaan hoeveel pensioen je nog extra kunt opbouwen. Meer informatie lees je op de website van de Belastingdienst.

   De factor A staat op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Je UPO vind je in jouw persoonlijke omgeving onder 'Archief/documenten' onder ‘Zelf aan de slag’. De factor A staat op de laatste pagina van het UPO. Voor de belastingaangifte heb je de factor A over het jaar ervoor nodig. Voor de belastingaangifte over 2020 (die je doet begin 2021) is dus de factor A over het jaar 2019 nodig. Deze staat op de UPO die je in 2020 hebt ontvangen. Je krijgt alleen een Factor A op je UPO als je dat jaar bij ons gewerkt hebt. 

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Bij mijn nabestaandenpensioen staat € 0,00. Krijgen mijn partner en/of kind(eren) niets als ik overlijd?

   Je partner en/of kind(eren) krijgen inderdaad geen pensioen van ons als jij overlijdt als hier € 0,00 staat. Dat komt omdat er bij ons niet automatisch iets voor hen is geregeld. Je kunt bij ons nabestaandenpensioen verzekeren. Dat kan alleen op bepaalde momenten. Als je bij ons nabestaandenpensioen verzekert, kunnen je partner en/of kinderen nabestaandenpensioen van ons krijgen als je overlijdt voordat je met pensioen gaat.

   Je kunt alleen als je werkt binnen de horeca of catering en binnen een half jaar na de volgende momenten nabestaandenpensioen verzekeren:

   • je hebt een nieuwe baan in de horeca of catering. Werkte je in het verleden ook al in de horeca of catering? Dan moet er tussen je vorige baan en deze nieuwe baan meer dan drie maanden zitten
   • je wordt 21 jaar
   • je gaat trouwen
   • je gaat een geregistreerd partnerschap aan
   • je gaat samenwonen en legt dit vast bij de notaris (je bent niet getrouwd en staat beide op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente)
   • je krijgt of adopteert een kind.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

   Zolang je werkt in de horeca of catering, krijg je elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Stop je met werken in de horeca of catering en laat je je pensioen bij ons staan? Dan staat er ook elk jaar een pensioenoverzicht van ons voor je klaar in je persoonlijke online omgeving. Neem je je pensioen mee naar je nieuwe pensioenfonds? Dan krijg je geen pensioenoverzicht meer van ons.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe zorgen jullie ervoor dat mijn pensioen zijn waarde houdt of zelfs meer waard wordt (en niet lager)?

   Geld wordt minder waard door prijsstijgingen. Dit heet ‘inflatie’. Daardoor kun je over tien jaar met honderd euro minder kopen dan nu. Ook je opgebouwde pensioen wordt hierdoor minder waard. Daarom proberen wij de pensioenen te verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Lees meer over hoe wij de waarde van je pensioen proberen te vergroten.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik ben gescheiden. Kan ik de verdeling van mijn pensioen terugzien in mijn pensioenoverzicht?

   Nee, je ziet de verdeling van jouw pensioen niet terug in je pensioenoverzicht. Heb je de verdeling van je pensioen binnen twee jaar na je scheiding aan ons doorgegeven? En heb je van ons een bevestiging gekregen dat wij dit hebben verwerkt in onze administratie? Dan zie je in je pensioenoverzicht alléén het bedrag waarop je zelf recht hebt. Het bedrag waarop je ex-partner recht heeft, staat niet in je pensioenoverzicht.

   Heb je de verdeling van je pensioen niet (binnen twee jaar na je scheiding) aan ons doorgegeven? Of kreeg je (nog) geen bevestiging van ons? Dan is het bedrag in je pensioenoverzicht inclusief het deel waarop jouw ex-partner recht heeft.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik heb een e-mail van het pensioenfonds ontvangen, maar ik heb aangegeven alleen post te willen ontvangen. Hoe kan dit?

   Heb je gekozen voor het ontvangen van berichten via MijnOverheid? Dan ontvang je onze berichten niet meer per post. Wil je geen digitale post via MijnOverheid meer van ons ontvangen? Maak dan een aanpassing in je Berichtenbox op MijnOverheid. Dit doe je als volgt:

   •        Log in op MijnOverheid met je DigiD

   •        Ga naar de Berichtenbox

   •        Klik op ‘Instellingen’

   •        Klik onder het kopje ‘Organisaties Berichtenbox’ op ‘Pensioenfondsen’

   •        Verwijder het vinkje bij Pensioenfonds Horeca & Catering

   Voordat je besluit je uit te schrijven van digitale post, vragen we je of je hier goed over na wilt denken. Wij vragen onze deelnemers actief om hun e-mailadres. Via digitale post kunnen wij je sneller informeren over nieuwe berichten of als je actie nodig is. Bovendien besparen we zo op de kosten, zodat er meer geld overblijft voor je pensioen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik heb nooit in de horeca of catering gewerkt. Waarom krijg ik een pensioenoverzicht van jullie?

   Je hebt in het verleden gewerkt bij een werkgever die bij ons is aangesloten. Je hebt via deze werkgever pensioen bij ons opgebouwd. Daarom krijg je van ons een pensioenoverzicht. Wil je weten via welke werkgever je pensioen bij ons hebt opgebouwd? Wij kijken dit graag voor je na.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik heb waardeoverdracht gedaan. Ik zie deze bedragen niet terug in mijn pensioenoverzicht. Klopt dat?

   Dat klopt. Je ziet jouw waardeoverdracht(en) niet apart terug in je pensioenoverzicht. Hebben wij jouw waardeoverdracht(en) verwerkt en kreeg je daarvan van ons een bevestiging? Alleen dan zijn de bedragen in je pensioenoverzicht inclusief jouw waardeoverdracht(en).

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik ontvang nog geen pensioen maar ben al wel de AOW-leeftijd gepasseerd. Waarom zie ik op mijnpensioenoverzicht.nl het pensioen dat ik kan verwachten als ik het tegelijk laat ingaan met mijn AOW?

   Je ziet tot je AOW ontvangt op mijnpensioenoverzicht.nl je pensioen alsof je je pensioen laat ingaan op je AOW-leeftijd. Ongeacht of je dan al een pensioen ontvangt of niet. Vanaf het moment dat je AOW ontvangt, zie je je verwachte pensioen over 10 jaar. Mijnpensioenoverzicht.nl kan op deze manier alle bedragen optellen en tonen als één bedrag.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik vind mijn te bereiken pensioen niet terug op mijn UPO. Hoe kom ik er achter wat mijn te bereiken pensioen is?

   Je te bereiken pensioen kun je vanaf 2019 terugvinden op je UPO. Daarnaast kun je altijd je actuele opgebouwde pensioen en te bereiken pensioen terugvinden op mijnphenc.nl. Met je DigiD heb je hier toegang toe. Als je geen toegang wilt of kunt krijgen tot www.mijnphenc.nl, dan kun je ook contact met ons opnemen via www.phenc.nl/contact

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik werk niet meer in de horeca of catering. Kan ik mijn pensioen afkopen?

   Ben je voor 1 januari 2018 gestopt met werken en heb je minder opgebouwd dan € 503,24 (bruto per jaar in 2021) dan kun je je pensioen bij ons afkopen. Wil je dit? Log in met je DigiD en vraag online je afkoop aan

   Ben je na 1 januari 2018 gestopt met werken en heb je minder opgebouwd dan € 503,24 (bruto per jaar in 2021) dan kun je je pensioen niet meer bij ons afkopen. De overheid heeft besloten dat vanaf 1 januari 2020 je je pensioen niet meer mag afkopen. Je pensioen (boven de € 2,- bruto per jaar en lager dan € 503,24 bruto per jaar in 2021) gaat automatisch over naar je nieuwe pensioenuitvoerder via een automatische waardeoverdracht als je stopt met werken in de horeca of catering. Dit zorgt ervoor dat al je pensioen bij elkaar blijft. Je nieuwe pensioenuitvoerder informeert je als je pensioen aan ze is overgedragen. 

   Hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd, kun je eenvoudig online bekijken op je persoonlijke online omgeving na ingelogd te zijn met je DigiD. Hele kleine pensioenen (mini-pensioenen) onder de € 2 bruto vervallen vanaf 1 januari 2019. 

   Je kunt je pensioen ook nog afkopen als je met pensioen gaat. Je krijgt daar van ons informatie over als je 9 maanden voor je AOW-leeftijd zit.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik woon samen. Waarom staat mijn partner niet in mijn pensioenoverzicht?

   Wij vermelden je partner alleen als je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Wij ontvangen deze gegevens automatisch via Basisregistratie Personen. Woon je samen? Dan vermelden wij je partner niet in dit overzicht, ook al heb je een samenlevingsovereenkomst. Wij ontvangen namelijk niet automatisch via Basisregistratie Personen gegevens van een samenwonende partner of gegevens over de aanvang en einde van het samenwonen. Om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden en een overzichtelijke administratie te voeren, leggen wij deze gegevens pas vast, wanneer we ze nodig hebben voor het uitvoeren van onze pensioenregeling. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

   Ja, die kans is er. De drie bedragen op je Uniform Pensioenoverzicht en mijnpensioenoverzicht.nl zijn berekend op basis van 2000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s). We hebben je pensioen berekend in elk scenario. In 5% van de scenario’s komt je pensioen lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt je pensioen hoger uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat je pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker- en rechterbedrag.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik een overzicht krijgen van alleen mijn extra ouderdomspensioen?

   Nee, dat kan helaas niet. Wij informeren je met je pensioenoverzicht in één keer over al het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd. De bedragen die je ziet, zijn dus inclusief het extra ouderdomspensioen dat je misschien bij ons hebt opgebouwd.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Mijn collega heeft bericht ontvangen over het UPO 2021. Ik heb nog niets ontvangen. Hoe kan dat?

   Je krijgt uiterlijk eind september 2021 bericht over je pensioenoverzicht. Omdat wij de berichten in verschillende zendingen versturen, krijgt niet iedereen zijn bericht op hetzelfde moment.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Sommige gegevens in mijn pensioenoverzicht kloppen niet. Hoe kan ik deze wijzigen?
   • Je geeft wijzigingen in je persoonsgegevens, zoals je naam en adres, door aan je gemeente. Je hoeft ons daarover niet te informeren. Wij krijgen deze gegevens automatisch van jouw gemeente.
   • Wil je je post op een ander adres ontvangen dan op je woonadres? Geef je postadres direct online aan ons door.
   • Woon je in het buitenland? Geef je postadres direct online aan ons door. Lukt dit niet? Geef dan alle wijzigingen via een ondertekende brief aan ons door. Vermeld in je brief ook je burgerservicenummer en geboortedatum.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom is het bedrag als het meezit niet veel hoger dan het middelste bedrag?

   Op je Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je drie bedragen. Waarom het bedrag als het meezit niet veel hoger is dan het middelste bedrag heeft te maken met de pensioenregeling. De regeling maakt het mogelijk om de pensioenen te verhogen. In het meest positieve geval wordt je pensioen elk jaar verhoogd. De rest van het geld dat pensioenfondsen verdienen met de beleggingen, wordt gebruikt om reserves op te bouwen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom is het bedrag als het tegenzit zo veel lager dan het middelste bedrag?

   Op je Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je drie bedragen (scenario's) staan. Waarom is het bedrag als het tegenzit zo veel lager dan het middelste bedrag? Als het economisch gezien erg tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor de financiële gezondheid van een fonds. Op een bepaald moment zijn er geen reserves meer en is er (veel) minder geld dan nodig om de pensioenen te kunnen betalen. Als een fonds niet genoeg geld heeft om de opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren, moeten de pensioenen verlaagd worden. Het bedrag als het tegenzit is je pensioen als het pensioenfonds de pensioenen één of meerdere keren heeft moeten verlagen. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom is het middelste bedrag bovenaan anders dan het 'te bereiken pensioen' op mijn uniform pensioenoverzicht of 'mijn pensioen straks' op mijnpensioenoverzicht.nl?

   Bij de drie mogelijke uitkomsten (op je Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl) houden we rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kun je met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen. 

   Een voorbeeld: Stel dat je over 10 jaar € 100 pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt naar € 2. Dan kun je met deze € 100 euro minder brood kopen dan nu als een brood nu gemiddeld € 1,50 kost. Over 10 jaar kun je met € 100 euro dan evenveel brood kopen als met € 75 nu. 

   In het plaatje zie je bedragen waarin mogelijke prijsstijgingen - niet alleen van brood, maar van allerlei producten en diensten - zijn verwerkt. Je ziet de € 75 uit het voorbeeld hierboven. Deze manier van presenteren is door de overheid gekozen om je een beeld te geven van de koopkracht van je pensioen.

   Het ‘te bereiken pensioen’ is het pensioen dat je naar verwachting daadwerkelijk ontvangt. Het is de € 100 in het voorbeeld hierboven. Op je Uniform Pensioenoverzicht is dit bedrag berekend op je 68e. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend op je AOW-leeftijd.  

   In de meeste gevallen zal het verschil tussen beide bedragen niet zo groot zijn. Als het verschil wel groot is, verwachten economen dat je straks flink minder kunt kopen met je pensioen dan je nu zou kunnen kopen met ditzelfde pensioen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag nog steeds groot, terwijl het niet zo lang meer duurt voor ik AOW ontvang?

   In jouw geval is het pensioen dat je kunt verwachten (het middelste bedrag) op je Uniform Pensioenoverzicht en mijnpensioenoverzicht.nl al vrij duidelijk. Toch kunnen we in de laatste paar jaar voordat je je AOW ontvangt te maken krijgen met flinke tegenvallers. Als we te maken krijgen met tegenvallers, kunnen we mogelijk een aantal jaar achter elkaar de pensioenen niet verhogen en misschien moeten we de pensioenen zelfs verlagen. Je hebt dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met ‘goede jaren’, terwijl een veel jonger iemand een veel grotere kans heeft om ook nog goede jaren mee te maken.

   Een tweede reden heeft ermee te maken dat je het grootste gedeelte van je pensioen al hebt opgebouwd. Stel dat we de pensioenen moeten verlagen met bijv. 2% gaat het bij jou om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd. Om die twee redenen is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag bij jonge en bij oudere mensen ongeveer even groot.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom krijg ik een pensioenoverzicht?

   Je krijgt een pensioenoverzicht omdat je in 2020 of in het verleden pensioen bij ons hebt opgebouwd. Met de bedragen in je pensioenoverzicht kun je nagaan hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en of je zelf nog iets extra’s wilt doen voor je pensioen. Je vindt je pensioenoverzicht terug in Archief/documenten

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom zie ik drie verschillende bedragen (scenario's) als ik inlog op Mijnpensioenoverzicht.nl?

   Als je inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl krijg je drie bedragen te zien in een nieuw onderdeel ‘Wat als het tegen zit?’.

   Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Als je nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat je  bruto per jaar ontvangt, zolang je leeft.

   Bovenaan zie je drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt uit te komen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je blijft werken en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige regeling. Als je eerder stopt met werken, dan wordt je pensioen lager.

   De drie bedragen zijn gebaseerd op een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario gebaseerd op je AOW-leeftijd. Zo krijg je inzicht in de koopkracht en risico’s van je toekomstige pensioen dat ingaat op je AOW-leeftijd. Het bedrag dat je op mijnpensioenoverzicht ziet is het totaal te bereiken pensioen dat je hebt opgebouwd bij verschillende pensioenfondsen en -verzekeraars (inclusief je AOW) in een netto maandbedrag. Je ziet op mijnpensioenoverzicht niet terug hoeveel je maandelijks netto per afzonderlijk pensioenfonds of -verzekeraar krijgt. Het bedrag dat je daar ziet is één totaalbedrag.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom zie ik drie verschillende bedragen (scenario's) op mijn Uniform Pensioenoverzicht?

   Op je Uniform Pensioenoverzicht 2020 krijg je drie bedragen te zien in een nieuw onderdeel ‘Wat als het tegen zit?’.

   Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Als je nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat je bruto per jaar ontvangt, zolang je leeft.

   Bovenaan zie je drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt uit te komen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je blijft werken en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige regeling. Als je eerder stopt met werken, dan wordt je pensioen lager.

   De drie bedragen zijn gebaseerd op een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario gebaseerd op je 68e. Zo krijg je inzicht in de koopkracht en risico’s van je toekomstige pensioen dat ingaat op je 68e. Het bedrag dat je op je Uniform Pensioenoverzicht ziet, is een bruto maandbedrag. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom zie ik geen drie verschillende bedragen (scenario's) als ik inlog op mijnphenc.nl?

   Op je persoonlijke online omgeving op mijnphenc.nl vind je jouw Pensioenstand. Hierin staat wat jij bruto hebt opgebouwd. Daarnaast vind je er ook je te bereiken pensioen. Dit is het pensioen dat je kunt bereiken als je hetzelfde aantal uren blijft werken in de horeca en catering als je nu doet tot aan je pensioenleeftijd. Je vindt de verschillende scenario’s wel terug op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Vanaf half 2020 vind je de 3 scenario’s terug op je UPO. Deze staat in je Archief/Documenten.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom zijn de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl berekend alsof ik mijn pensioen tegelijk met mijn AOW ontvang en de bedragen op mijn pensioenoverzicht alsof ze ingaan op mijn 68e?

   Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt de gegevens van verschillende pensioenuitvoerders uit verschillende regelingen. Deze pensioenen kunnen verschillende leeftijden hebben waarop ze berekend zijn. Mijnpensioenoverzicht rekent de pensioenen om naar pensioenen die ingaan op het moment dat je AOW ontvangt. Daarna kan Mijnpensioenoverzicht.nl de pensioenen optellen.

   Op je Uniform Pensioenoverzicht van Pensioenfonds Horeca & Catering staat vanaf 2020 de scenario's die zijn berekend alsof het ingaat op je 68e. Dat is wettelijk verplicht. Je bepaalt zelf wanneer je je pensioen daadwerkelijk laat ingaan.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wanneer krijg ik bericht over mijn pensioenoverzicht?

   Je krijgt uiterlijk eind september 2021 bericht over je pensioenoverzicht. Omdat wij de berichten in verschillende zendingen versturen, krijgt niet iedereen zijn bericht op hetzelfde moment. Je kunt altijd al kijken of je pensioenoverzicht al voor je klaarstaat. Log dan in op onze site en ga naar Archief/documenten

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat betekent het voor de bedragen (scenario's) op het plaatje met de pijlen als ik stop met werken, minder ga werken of uit elkaar ga?

   Als je stopt met werken, houd je recht op het pensioen dat je hebt opgebouwd. Op het plaatje met de pijlen zie je onderaan het pensioen dat je tot dat moment hebt opgebouwd.

   Als je minder gaat werken, bouw je vanaf dat moment ook minder pensioen op. Het verwachte eindresultaat wordt daardoor lager. Als je uit elkaar gaat, dan heeft je partner standaard recht op het helft van het pensioen dat je tijdens je relatie hebt opgebouwd. Maar je kunt ook een andere verdeling afspreken. Kijk hier voor meer informatie over de verdeling van het pensioen als je uit elkaar gaat.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat houden de drie verschillende bedragen (scenario's) in die ik zie op mijn Uniform Pensioenoverzicht en mijnpensioenoverzicht.nl?

   Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht om je een goede inschatting te geven van het pensioen dat je later kunt krijgen. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’ en tonen deze op het Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl.

   • Het verwachte eindresultaat zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt en 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Op je Uniform Pensioenoverzicht staat dit bedrag bruto per maand en berekend op je 68e, op mijnpensioenoverzicht.nl staat dit bedrag netto per maand inclusief je AOW en berekend op je AOW-datum.
   • Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag. Op je Uniform Pensioenoverzicht staat dit bedrag bruto per maand en berekend op je 68e, op mijnpensioenoverzicht.nl staat dit bedrag netto per maand inclusief je AOW en berekend op je AOW-datum.
   • Bij de linker pijl zie je het bedrag (netto per maand inclusief je AOW en berekend op je AOW-datum) waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag. Op je Uniform Pensioenoverzicht staat dit bedrag bruto per maand en berekend op je 68e, op mijnpensioenoverzicht.nl staat dit bedrag netto per maand inclusief je AOW en berekend op je AOW-datum.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is een pensioenoverzicht?

   Een pensioenoverzicht is een overzicht waarin je ziet hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd. Sinds 2009 zien de pensioenoverzichten van alle pensioenfondsen en -verzekeraars er hetzelfde uit en hebben dezelfde benaming; 'Uniform Pensioenoverzicht'. Doordat ze er hetzelfde uit zien, kun je ze goed met elkaar vergelijken. Dat is makkelijk, als je pensioen hebt opgebouwd bij meerdere pensioenfondsen of -verzekeraars.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat moet ik met de drie bedragen (scenario's) doen die ik zie op mijn Uniform Pensioenoverzicht en mijnpensioenoverzicht.nl?

   Je ziet drie bedragen (scenario's) op je Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. Je kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met je huidige salaris. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

   Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld elk jaar) naar je pensioen te kijken, zodat je ziet in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Jaaropgave
  • De bedragen op de jaaropgave van 2019 en 2020 verschillen van elkaar. Klopt dat?

   Ja, de Belastingdienst wijzigt jaarlijks de hoogte van de in te houden loonheffing en inkomensafhankelijke zorgpremie. Ook een wijziging in de hoogte van jouw bruto pensioen leidt tot een afwijkend bedrag. 

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe kan ik mijn jaaropgave printen?

   Het is heel eenvoudig om je jaaropgave te printen. Onder de tabel met de cijfers van je jaaropgave staat een link Bekijk je jaaropgave. Als je op deze link drukt, dan wordt je jaaropgave gedownload als Adobe Acrobat bestand (PDF). Dit bestand kun je eenvoudig printen. Je kunt je jaaropgave ook altijd vinden in je Archief/ Documenten onder het kopje Uitkeringen en van daaruit openen en printen.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik heb mijn jaaropgave op een verkeerd adres gekregen. Wat moet ik doen?

   Wij krijgen je adres door van de gemeente. Heb je je al ingeschreven op jouw nieuwe adres? Dan hoef je niets te doen, wij krijgen deze gegevens dan automatisch door via de gemeente. Ben je verhuisd naar het buitenland, dan krijgen wij deze gegevens niet automatisch door. Geef jouw nieuwe adres dan zelf aan ons door via onze website. Wij zorgen er dan voor dat je nieuwe adres in onze administratie komt te staan.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik woon in het buitenland. Op mijn jaaropgave wordt een heffing voor ZVW ingehouden. Waarom?

   Wij krijgen maandelijks van het Zorginstituut Nederland informatie over de inhoudingen die wij moeten doen bij deelnemers die in het buitenland wonen en een periodieke uitkering van ons ontvangen. Mogelijk bent je in het land waar je woont ook verzekerd voor ziektekosten (ZVW-Zorgverzekeringswet). Voor meer informatie adviseren wij je om contact op te nemen met het Zorginstituut Nederland :

   Zorginstituut Nederland
   Eekholt 4
   1112 XH  Diemen
   0031 10 428 95 51
   www.zorginstituutnederland.nl

    

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Kan ik een kopie van mijn jaaropgave opvragen?

   Wij verstrekken geen kopie van je jaaropgave. Bewaar je jaaropgave dus goed. Je kunt je jaaropgave altijd online bekijken op jouw persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl. Je kunt jouw jaaropgave opslaan op je eigen computer en bijvoorbeeld printen.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waar kan ik mijn jaaropgave vinden?

   Je jaaropgave staat vanaf half januari voor je klaar. Log in op je persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl met je DigiD. Klik op je persoonlijke homepage op het plaatje met daarop ‘Even aandacht voor je pensioen’. Je gaat dan direct naar je jaaropgave. Je kunt je jaaropgave ook altijd vinden in je Archief/ Documenten onder het kopje Uitkeringen. Daar kun je hem bekijken en printen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waar vind ik mijn factor A?

   De factor A staat op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Je UPO vind je in jouw persoonlijke omgeving onder 'Archief/documenten' onder ‘Zelf aan de slag’. De factor A staat op de laatste pagina van het UPO. Voor de belastingaangifte heb je de factor A over het jaar ervoor nodig. Voor de belastingaangifte over 2020 (die je doet begin 2021) is dus de factor A over het jaar 2019 nodig. Deze staat op de UPO die je in 2020 hebt ontvangen. Je krijgt alleen een Factor A als je dat jaar bij ons gewerkt hebt. 

   De factor A geef aan hoeveel je pensioen is gestegen in een bepaald jaar
   Dit is de pensioenaangroei. De factor A heb je nodig voor het berekenen van de fiscale jaarruimte of reserveringsruimte. De jaarruimte geeft aan in hoeverre je ‘aantoonbaar’ een pensioentekort, ook wel pensioengat genaamd, hebt en de Belastingdienst je fiscaal voordeel geeft bij het opbouwen van aanvullend pensioen. Je krijgt alleen een Factor A op je UPO als je dat jaar bij ons gewerkt hebt. 

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom krijg ik een jaaropgave?

   Je krijgt van ons een jaaropgave omdat je vorig jaar een uitkering van ons hebt gekregen. Wij hebben twee soorten uitkeringen. Je krijgt een levenslange pensioenuitkering óf je hebt een eenmalige uitkering gekregen. Heb je een eenmalige uitkering gekregen? Dan heb je jouw pensioen bij ons afgekocht. Bij Pensioenfonds Horeca & Catering heb je dan geen recht meer op pensioen. Je hebt de gegevens van je jaaropgave nodig voor je belastingaangifte. De gegevens die op jouw jaaropgave staan, sturen wij ook naar de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt ervoor dat deze gegevens in jouw vooringevulde aangifte staan. Je hebt je jaaropgave dus alleen nodig om te controleren of alles klopt. Dat is wel zo makkelijk. 

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarvoor heb ik een jaaropgave nodig?

   Je hebt een jaaropgave nodig als je aangifte inkomstenbelasting gaat doen. De gegevens die op jouw jaaropgave staan, sturen wij ook naar de Belastingdienst. De Belastingdienst zorgt ervoor dat deze gegevens in jouw vooringevulde aangifte staan. Je hebt jouw jaaropgave dus alleen nodig om te controleren of alles klopt. Dat is wel zo makkelijk.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wanneer kan ik mijn jaaropgave verwachten?

   Je ontvangt jouw jaaropgave in januari. Je kunt jouw jaaropgave online bekijken op www.mijnphenc.nl. Login in met je DigiD om jouw jaaropgave te bekijken. De gegevens op jouw jaaropgave heb je nodig voor jouw belastingaangifte. Wilt je een eerdere jaaropgave bekijken? Deze kun je online terugvinden in jouw persoonlijke omgeving op www.mijnphenc.nl.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is het verschil tussen een jaaropgave en een Uniform pensioenoverzicht?

   Een jaaropgave laat zien wat je over het afgelopen jaar aan uitkering van ons hebt ontvangen. Op het pensioenoverzicht  (UPO) staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en vindt je informatie over de hoogte van het nabestaandenpensioen dat je eventueel hebt opgebouwd.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Nabestaandenpensioen
  • Hoe regel ik nabestaandenpensioen voor mijn partner?

   Het kan zo zijn dat je werkgever collectief nabestaandenpensioen heeft verzekerd voor jou en je collega’s. Is dit niet het geval? Dan kun je nabestaandenpensioen zelf bij ons verzekeren. Dit is een verzekering op risicobasis.

   Je kunt nabestaandenpensioen bij ons alleen verzekeren binnen 6 maanden na deze gebeurtenissen en als je werkzaam bent in de horeca of catering:

   • Je hebt een nieuwe baan in de horeca of catering en je hebt in de 3 maanden daarvoor niet in de horeca of catering gewerkt.
   • Je wordt 21 jaar.
   • Je trouwt.
   • Je gaat een geregistreerd partnerschap aan.
   • Je tekent een samenlevingscontract bij de notaris.
   • Je krijgt of adopteert een kind.

   Wil je meer weten over het verzekeren van nabestaandenpensioen? Kijk dan hier voor meer informatie.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Krijgt mijn partner pensioen van jullie als ik overlijd na mijn pensioendatum?

   Bouwde je vóór 1998 nabestaandenpensioen bij ons op of heb je ouderdomspensioen uitgeruild in nabestaandenpensioen toen je stopte met werken in de horeca of catering? Dan krijgt jouw partner dat nabestaandenpensioen van ons als jij overlijdt na je pensioendatum (behalve als het nabestaandenpensioen is gereserveerd voor een ex-partner). Ook als je niet meer in de horeca of catering werkt.

   Op je pensioenoverzicht zie je of je vóór 1998 nabestaandenpensioen hebt opgebouwd, of je nabestaandenpensioen hebt door uitruil. Je vindt je pensioenoverzicht terug in je persoonlijke omgeving. Log in met je DigiD op www.phenc.nl en bekijk je pensioenoverzicht digitaal. 

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Moet ik mijn partner bij jullie aanmelden?

   Je hoeft je partner niet bij ons aan te melden. Dat komt omdat er standaard niets voor hem of haar is geregeld. Als jij overlijdt, krijgt je partner dus geen nabestaandenpensioen van ons. Heb je nabestaandenpensioen verzekerd en overlijd je voor je pensioendatum, dan krijgen jouw nabestaanden nabestaandenpensioen. In dat geval heb je jouw partner via het aanvraagformulier bij ons aangemeld. In onze pensioenregeling is je partner degene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of met wie je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris.

   Bouwde je vóór 1998 nabestaandenpensioen bij ons op of heb je een deel van je ouderdomspensioen uitgeruild voor nabestaandenpensioen? Dan kan je partner (met wie je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of met wie je samenwoont met een samenlevingscontract waarbij jullie elkaar hebben aangewezen als begunstigde voor elkaars nabestaandenpensioen) ook nabestaandenpensioen van ons krijgen als jij overlijdt. Ook als je niet meer in de horeca of catering werkt. Ga je met pensioen? Dan kun je er bij pensionering voor kiezen om een deel van je ouderdomspensioen om te zetten in nabestaandenpensioen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Op welke momenten kan ik nabestaandenpensioen verzekeren?

   Je kunt nabestaandenpensioen verzekeren voor je partner als je werkt in de horeca of catering en binnen een half jaar nadat je: 

   • bent begonnen bij je nieuwe werkgever in de horeca of catering. Werkte je hiervoor ook in de horeca of catering? Dan moet er meer dan 3 maanden zitten tussen je oude en nieuwe baan 
   • 21 jaar wordt 
   • trouwt 
   • geregistreerde partners wordt
   • gaat samenwonen en dit vastlegt bij de notaris (samenlevingscontract)
   • een kind krijgt of adopteert 

   In onze pensioenregeling is je partner degene met wie je bent getrouwd, geregistreerde partners bent of met wie je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris. Wijzig je van werkgever en had je vorige werkgever het nabestaandenpensioen collectief verzekerd? Dan kun je binnen 8 weken nadat je van werkgever veranderd bent (individueel) nabestaandenpensioen verzekeren.

   Hier lees je meer over de nabestaandenpensioenverzekering. Voldoe je aan de voorwaarden om een nabestaandenpensioenverzekering aan te vragen? Vraag dan direct het formulier ‘Aanvraag individuele nabestaandenpensioenverzekering’ aan op onze website. Vul je gegevens in en je krijgt het formulier per mail of per post toegestuurd. Jij, je partner en je werkgever zetten een handtekening. Daarna stuur je het formulier naar ons terug. Je kunt ook eerst bellen met onze klantenservice. Wij kijken dan direct of je in aanmerking komt om nabestaandenpensioen te verzekeren.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wanneer kan ik nabestaandenpensioen verzekeren voor mijn partner?

   Je kunt alléén nabestaandenpensioen verzekeren voor je partner als je werkt binnen de horeca of catering en binnen 6 maanden nadat je:

   • bent begonnen bij je nieuwe werkgever in de horeca of catering. Werkte je hiervoor ook in de horeca of catering? Dan moeten er meer dan drie maanden zitten tussen je vorige baan en je nieuwe baan
   • 21 jaar wordt
   • trouwt
   • geregistreerde partners wordt
   • gaat samenwonen en dit vastlegt bij de notaris (samenlevingscontract)
   • een kind krijgt of adopteert.

   In onze pensioenregeling is je partner degene met wie je bent getrouwd, geregistreerde partners bent of met wie je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris. Hier lees je meer over de nabestaandenpensioenverzekering. Voldoe je aan de voorwaarden om een nabestaandenpensioenverzekering aan te vragen? Vraag dan direct het formulier ‘Aanvraag individuele nabestaandenpensioenverzekering’ aan op onze website. Vul je gegevens in en je krijgt het formulier per mail of per post toegestuurd. Jij, je partner en je werkgever zetten een handtekening. Daarna stuur je het formulier naar ons terug. Je kunt ook eerst bellen met onze klantenservice. Wij kijken dan direct of je in aanmerking komt om nabestaandenpensioen te verzekeren.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat krijgt mijn partner als ik overlijd voor mijn pensioendatum?

   Standaard krijgt je partner niets als je overlijdt. Als je bij ons een nabestaandenpensioenverzekering hebt, krijgt je partner nabestaandenpensioen als je overlijdt voor je pensioendatum. Als je werkgever collectief nabestaandenpensioen verzekerde voor jou en je collega’s krijgen je partner en kinderen ook nabestaandenpensioen. In onze pensioenregeling is je partner degene met wie je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of met wie je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris.

   Werk je niet meer in de horeca of catering? Dan kun je geen nabestaandenpensioenverzekering meer bij ons hebben. Je partner krijgt dan geen nabestaandenpensioen van ons als jij overlijdt. Je kunt je nabestaandenpensioenverzekering dan bij ons opzeggen

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Wijzigingen
  • Hoe komt het dat ik tijdelijk online geen wijzigingen of aanvragen kan doen?

   In december 2021 vernieuwen wij jouw persoonlijke online omgeving. Een nieuw design, verbeterde functies en nóg meer gemak voor jou. Helaas betekent deze update dat je vanaf 3 december 2021 tijdelijk online geen gegevens kunt wijzigen op het portaal of een aanvraag kunt doen. Je kunt nog steeds een aanvraag doen. Neem daarvoor contact met ons op. Je bereikt ons op (079) 363 14 00. Wij staan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur voor je klaar.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe geef ik wijzigingen door?

   Sommige wijzigingen kun je direct online aan ons doorgeven. Lees hier welke en hoe je deze online kunt doorgeven.

   Je kunt ook een ondertekende brief sturen naar: 
   Pensioenfonds Horeca & Catering 
   Postbus 7308 
   2701 AH Zoetermeer 

   Lees hier welke wijzigingen je aan ons moet doorgeven. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik heb mijn pensioen al aangevraagd, maar wil mijn keuze wijzigen. Kan ik een wijziging doorgeven in de aanvraag van mijn ouderdomspensioen?

   Ja, dat kan. Je kunt eenmalig je keuze wijzigen als je pensioen nog niet ingegaan is. Je kunt je wijziging tot vier weken voordat je pensioen ingaat naar ons toe sturen. Dan kunnen wij je wijziging verwerken en op de gewenste datum je ouderdomspensioen uitbetalen. Je kunt het wijzigingsformulier hier downloaden. Je kunt het ondertekende formulier per e-mail, maar ook per post, naar ons terug sturen. Als wij jouw wijzigingsformulier hebben ontvangen en verwerkt, ontvang je van ons daar bericht over.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Welke wijzigingen moet ik aan jullie doorgeven?

   De volgende wijzigingen moet je aan ons doorgeven. Je kunt dat doen via een online formulier

   • je hebt een ander postadres dan je woonadres 
   • je woont in Nederland en gaat verhuizen naar het buitenland
   • je woont in het buitenland en gaat verhuizen naar het buitenland.

   Wijzig je van werkgever en heb je een nabestaandenpensioenverzekering? Dan kun je binnen 12 weken nadat je van werkgever veranderd bent het wijzigingsformulier invullen zodat je nabestaandenpensioenverzekering doorloopt. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Welke wijzigingen moet ik doorgeven aan de gemeente?

   Je geeft onderstaande wijzigingen door aan de gemeente. Je hoeft ons hierover niet te informeren, wij ontvangen deze gegevens automatisch van jouw gemeente: 

   • je trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan 
   • je gaat scheiden of beëindigt jouw geregistreerd partnerschap
   • je partner is overleden 
   • je gaat verhuizen binnen Nederland.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Overige
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn pensioeninformatie digitaal ontvang?

   Je kunt zelf aan ons doorgeven als je je pensioeninformatie digitaal wilt ontvangen. Kies je voor digitaal? Dan ontvang je voortaan je informatie via e-mail. Dat is sneller en voordeliger. Geef je keuze eenvoudig aan ons door via je Persoonlijk Profielpagina op www.mijnphenc.nl. Log in met je DigiD. Kijk onder 'Zelf aan de Slag', ‘Persoonlijk Profiel’ en klik op 'Contactgegevens'. Vul je e-mailadres in en vink het vakje aan dat je je pensioeninformatie voortaan per e-mail wilt ontvangen. Klik dan op ‘Gegevens opslaan'.

   Wil je je informatie ontvangen via Mijn Overheid? Dan kun je dit zelf binnen Mijn Overheid aangeven.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of heb je een klacht?

   Ben je niet tevreden over onze dienstverlening (bijvoorbeeld over de manier waarop je antwoord kreeg op jouw vragen) of ben je het niet eens met een beslissing (bijvoorbeeld over de hoogte van jouw pensioenuitkering)? Bel dan met onze klantenservice op telefoonnummer (079) 363 14 00. Zij proberen samen met jou tot een oplossing te komen.

   Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kun je een klacht of een geschil bij ons indienen. 

   • Je kunt een klacht indienen als je ontevreden bent over onze behandeling, bejegening of dienstverlening.
   • Je kunt een geschil indienen als je het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van ons.

   Wil je een klacht of een geschil melden. Dat kun je hier doen. Er gelden verschillende manieren van afhandelen afhankelijk of het een klacht of een geschil is.  

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe komen jullie aan mijn gegevens?

   Je werkgever doet elke maand loonaangifte bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft deze informatie door aan het UWV. Het UWV geeft de informatie vervolgens door aan ons. Zo weten wij vanaf welke datum je in dienst bent bij je werkgever, wat je verdient en hoeveel uren je werkt. En weten wij dus ook vanaf welke datum je pensioen bij ons opbouwt en hoeveel dat moet zijn.

   Jouw adresgegevens binnen Nederland krijgen wij door vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). Je hoeft dat dus niet zelf aan ons door te geven.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn pensioeninformatie op papier ontvang?

   Je kunt zelf aan ons doorgeven als je je pensioeninformatie op papier wilt ontvangen. Geef je keuze aan ons door via je Persoonlijk Profielpagina  op www.mijnphenc.nl. Log in met je DigiD. Kijk onder 'Zelf aan de Slag', ‘Persoonlijk Profiel’ en klik op 'Contactgegevens'. Vink het vakje uit waarin staat dat je je pensioeninformatie voortaan per e-mail wilt ontvangen. Klik dan op ‘Gegevens opslaan'.

   Heb je bij Mijn Overheid aangegeven dat wij je digitaal mogen benaderen en wil je dat niet meer? Pas dan je toestemming zelf aan binnen Mijn Overheid. Dit gaat niet automatisch als je het vinkje bij ons uitzet.

    

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik gaf aan dat ik informatie per post wil krijgen. Hoe lang duurt het voordat ik mijn post krijg?

   Het duurt 5 tot 10 werkdagen voordat je je post krijgt. Wij versturen de post via Sandd. Sandd bezorgt op dinsdag en zaterdag.

   Digitaal ben je sneller. Al je informatie staat voor je klaar in je persoonlijke online omgeving en kun je direct bekijken. Log in met je DigiD.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom hebben jullie mijn burgerservicenummer (BSN) nodig als ik met jullie bel?

   Inhoudelijke vragen over je pensioen mogen wij alleen beantwoorden als wij door middel van je Burgerservicenummer (BSN) gecontroleerd hebben dat wij de juiste persoon aan de telefoon hebben. Houdt je BSN dus bij de hand als je ons belt. Zonder controle mogen wij namelijk geen persoonlijke pensioeninformatie aan je geven, alleen algemene informatie. Als iemand anders voor je belt, mogen wij alleen inhoudelijk antwoord geven als je hier zelf mondeling of schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit doen we om je privacy te beschermen. Je vindt je BSN in je paspoort, op je rijbewijs of op je loonstrook.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Inloggen
  • Hoe log ik in met DigiD?

   Je vindt jouw persoonlijke pensioeninformatie bij ons in je persoonlijke online omgeving. Natuurlijk moet al deze persoonlijke informatie goed beveiligd zijn. Daarom vragen we je om in te loggen met DigiD. 

   DigiD aanvragen en activeren

   Heb je nog geen DigiD of is je DigiD verlopen? Vraag DigiD aan via www.DigiD.nl. Binnen 5 dagen ontvang je een activeringscode per post. Je leest op www.DigiD.nl meer over het aanvragen en activeren. Woon je in het buitenland en heb je de Nederlandse identiteit? Geen probleem! Ook dan kun je DigiD aanvragen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe kan ik inloggen op www.mijnphenc.nl via eIDAS/ EU-login?

   Ga naar www.mijnphenc.nl en kies voor Log in.

   De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Litouwen, Slowakije, Italië en Portugal.

   Volg daarna deze vier stappen om in te loggen:

   1. Kies vervolgens voor Inloggen via EU-login;

   2.Selecteer de naam van je digitale identiteit in de lijst (bijvoorbeeld Neuer Personalausweis / nPA); 

   3. Log in met het inlogproces voor je digitale identiteit (bijvoorbeeld: door je nationale identiteitskaart in een kaartlezer te plaatsen);

   4.Je wordt weer doorgestuurd naar onze website en hebt dan toegang tot je persoonlijke informatie.

   Voor de meeste diensten in Nederland is een burgerservicenummer (BSN) vereist. Als je geen burgerservicenummer hebt, dan krijg je geen toegang tot onze website. Neem dan telefonisch contact met ons op.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Hoe vraag ik een inlog via eIDAS/ EU-login aan?

   Je vraagt een inlog aan bij de Europese organisatie die in het land waar je woont de digitale identiteiten uitgeeft. Het kan zijn dat het Europese land waar jij woont de identiteitsmethode nog niet heeft geactiveerd voor digitale services via eIDAS/ EU-login. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Litouwen, Slowakije, Italië en Portugal.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik kan niet inloggen via eIDAS/EU-login. Wat moet ik doen?

   Neem contact op met de Europese organisatie die jouw digitale identiteit heeft uitgegeven. Het kan zijn dat jouw identiteitsmethode nog niet is geactiveerd voor digitale services. Voor de meeste diensten in Nederland is een burgerservicenummer (BSN) vereist. Als je geen burgerservicenummer hebt, dan krijg je geen toegang tot onze website. Neem dan telefonisch contact met ons op. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Litouwen, Slowakije, Italië en Portugal.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Ik woon buiten Europa. Kan ik ook een DigiD of inlog via eIDAS/ EU-login aanvragen?

   Als je buiten Europa woont, dan kun je niet met de inlogmethode van jouw land inloggen via eIDAS/ EU-login. Je kunt een DigiD aanvragen als je in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit. Als je je DigiD ontvangen hebt, kun je inloggen op www.mijnphenc.nl. Voor andere Europese landen geldt dit wellicht ook als je de nationaliteit van dit land bezit. Kijk daarvoor op de website van de inlogmethode die geldt voor het Europese land waarvan jij de nationaliteit bezit.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom moet ik inloggen met eIDAS/ EU-login?

   We informeren jou het liefst digitaal over je pensioen. Wel zo makkelijk! Geen onnodige post meer thuis. Je vindt alle belangrijke informatie over jouw pensioen bij ons in je persoonlijke digitale dossier. Natuurlijk moet al deze persoonlijke informatie goed beveiligd zijn. Je kunt daarom inloggen met DigiD of als je geen DigiD hebt en je woont in Europa via eIDAS/ EU-login. Op je persoonlijk dossier kun je altijd je persoonlijke pensioengegevens bekijken. Ook is het belangrijk dat je jouw e-mailadres aan ons doorgeeft. We mailen je namelijk als er belangrijke informatie over je pensioen is. Of als je iets moet doen. Op die manier mis je niets én zie je in één oogopslag de belangrijkste zaken. Natuurlijk moet al deze persoonlijke informatie goed beveiligd zijn.

   eIDAS/ EU-login: Eén universeel inlogmiddel voor heel Europa

   Stel je eens voor dat je met je paspoort door Europa reist en je in elk land een ander paspoort nodig hebt. Dat zou toch vreemd zijn? Op dit moment werkt dat echter wel zo. Om in te loggen bij een online dienst in een ander land moet men eerst het inlogmiddel van dat land aanvragen. Met eIDAS hoeft dat straks niet meer en kan elke Europese burger met zijn of haar eigen nationale inlogmiddel over de Europese grenzen heen inloggen. Je kunt dus met je eigen nationale inlogmiddel uit het Europese land waar je woont bij ons inloggen via eIDAS. Heb je nog geen nationale inlog beschikbaar in het Europese land waar je woont, vraag dan daar je inlog aan. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Litouwen, Slowakije, Italië en Portugal.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is DigiD?

   DigiD is de afkorting van ‘Digitale Identiteit’. Via je DigiD weten we zeker dat we echt met jou te maken hebben. Veel overheidsinstellingen gebruiken het ook. Vergelijk het inloggen met je DigiD met het laten zien van je paspoort of rijbewijs. Als je bij ons inlogt met je DigiD, dan weten we zeker dat we met jou te maken hebben en kunnen wij jou je persoonlijke pensioeninformatie laten zien.

   Heb je nog geen DigiD of is je DigiD verlopen? Vraag DigiD aan via www.DigiD.nl. Binnen 5 dagen ontvang je een activeringscode per post. Je leest op www.DigiD.nl meer over het aanvragen en activeren. Woon je in het buitenland en heb je de Nederlandse identiteit? Geen probleem! Ook dan kun je DigiD aanvragen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is eIDAS/ EU-login?

   eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Gevolg hiervan is het grensoverschrijdend gebruik van Europees erkende inlogmiddelen. Dit kan alleen met een betrouwbare online identiteitscheck aan de voordeur. Je kunt dus met je eigen nationale inlogmiddel uit het Europese land waar je woont bij ons inloggen via eIDAS/ EU-login. Heb je nog geen nationale inlog beschikbaar in het Europese land waar je woont, vraag dan daar je inlog aan.

   Welke digitale identiteiten kan ik gebruiken om in te loggen met eIDAS/ EU-login?

   Meer dan 20 Europese landen hebben digitale identiteiten voor burgers en bedrijven beschikbaar. Deze zijn alleen nog niet allemaal vanaf de introductie van eIDAS al beschikbaar. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Litouwen, Slowakije, Italië en Portugal.

   Verschillende andere Europese landen bereiden hun digitale identiteitsmethoden voor zodat die ook beschikbaar zijn via eIDAS/ EU-login. Naar verwachting zullen meer Europese landen (en hun digitale inlogmethodes) beschikbaar komen voor eIDAS.  

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is het verschil tussen inloggen met DigiD of eIDAS/ EU-login?

   eIDAS is de verzameling van Europese inlogmethodes waarmee je kunt inloggen bij bijvoorbeeld overheidsinstellingen. DigiD is de inlogmethode voor Nederlanders. Wil je inloggen op mijnphenc.nl dan kun je direct inloggen via DigiD of via eIDAS/ EU-login. Bij de laatste variant moet je wel meerdere schermen door voordat je kunt inloggen. De landen die nu kunnen inloggen bij ons via eIDAS/ EU-login zijn Duitsland, België, Kroatië, Spanje, Estland, Tsjechië, Letland, Luxemburg, Litouwen, Slowakije, Italië en Portugal.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Generic questions about your pension
  • How do I arrange a survivors' pension for my partner and /or children?

   You can arrange a survivors’ pension in five steps:

   • Ask your employer if he has insured a collective survivors' pension for you and your colleagues and for what percentage.

   • Has your employer not insured a collective survivors' pension and do you want to insure the survivors’’ pension and do you meet the conditions? Then request the form ‘Aanvraag individuele nabestaandenpensioenverzekering’ (in Dutch) directly on our website. Enter your details in full and you will receive the form by e-mail or by post.

   • Do you want to insure a higher coverage percentage (up to a maximum of 20%) than your employer does? Call our customer service and indicate the percentage you want to insure.

   • You, your partner and your employer put their signature on the form. Don't forget your employer's signature. He must withhold the premium from your salary and pay it to us. Send the request back to us and make a copy for your own administration.

   • You will receive a confirmation letter from us once we have processed your request.

    

   You can only insure a survivors' pension at a few fixed moments

    You can only insure a survivors' pension within 6 months of these events:

    • you started a new job in the hospitality or catering industry. And you have not worked in the hospitality or catering industry in the previous 3 months before

   • you reach the age of 21

   • you marry

   • you enter into a registered partnership

   • you sign a cohabitation contract with the notary

   • you have or adopt a child

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Can I transfer the value of my pension abroad?

   You request an international value transfer from your current pension provider in the country where you are currently accruing pension. As soon as this pension provider contacts us for a value transfer, we check a number of things with that foreign pension provider to see if we can transfer your pension (the foreign pension fund must legally comply with a number of standards, for example commuting your pension from this pension provider may not go easier).

   We will send a questionnaire to the foreign pension provider (you can also do that yourself). When we receive a completed questionnaire, we will then determine whether or not we cooperate in the international value transfer. If this is agreed, we will start the process of value transfer that is comparable to a value transfer within the Netherlands. We will do this by sending a statement to the foreign pension provider.

   Slightly more flexible criteria apply within the European Union than outside Europe. This is more often easier. In general, it takes a long time before an international value transfer is arranged.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • How can I log in to www.mijnphenc.nl via eIDAS / EU login?

   Go to www.mijnphenc.nl and choose Log in.

   The countries that can log in to our website via eIDAS / EU-login are Germany, Belgium, Croatia, Spain, Estonia, Czech Republic, Latvia, Luxemburg, Lithuania, Slovakia, Italy and Portugal. 

   Then follow these four steps to log in:

   1. Then choose Log in via EU login;

   2. Select the name of your digital identity in the list (for example Neuer Personalausweis / nPA);

   3. Log in with the login process for your digital identity (for example: by placing your national identity card in a card reader);

   4. You will be redirected to our website and have access to your personal information.

   A citizen service number (BSN) is required for most services in the Netherlands. If you do not have a citizen service number, you will not be able to access our website. If you havent’t got a citizen service numer contact us by telephone.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • How do I apply for the payment of my retirement pension?

   You can apply for the payment of your pension benefits online via Mijnphenc.nl. You can digitally fill in your request 9 months before you start to take your state-pension (AOW). Log in with your DigiD or EU-login and go through the various steps (in Dutch), check your choices and confirm them. Your request will be sent digitally immediately and confirmed by e-mail. You can also follow your application digitally via "Zelf aan de slag – Direct doorgeven".

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • How do I know if I can commute my pension?

   The government has decided that from 1 January 2020 you may no longer commute your pension. Your pension (above € 2 gross per year and below € 503,24 gross per year in 2021) will automatically transfer to your new pension provider via an automatic value transfer if you stop working in the hospitality or catering industry. This ensures that all your pension stays together. Your new pension provider will inform you if your pension has been transferred to them.

   You can easily view how much pension you have accrued with us online in your personal online environment after you have logged in with your DigiD or EU-login. Very small pensions (mini-pensions) below € 2 gross per year will expire from January 1, 2019.

   You can only commute your pension when you retire. You will receive information from us if you are 9 months before your state pension age.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • How do I request a login via eIDAS / EU login?

   You request a login from the European organization that issues digital identities in the country where you live. It is possible that the European country where you live has not yet activated the identity method for digital services via eIDAS / EU login. The countries that can now log in to us via eIDAS / EU login are Germany, Belgium, Croatia, Spain, Estonia, Czech Republic, Latvia, Luxemburg, Lithuania, Slovakia, Italy and Portugal 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • How much do I pay for my pension?

   How much you pay for your pension depends on your gross pensionable annual salary. We deduct an amount from this salary (the state pension offset) on which you do not accrue pension. We do this because you will receive a state pension (AOW) from the government later. You and your employer each pay an 8.4% premium to us on the amount that remains.

   Here you can read more about how we calculate your premium (in Dutch). You can see exactly how much you pay for your pension on your payslip.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • How much pension will I receive when I retire?

   How much pension you ultimately receive depends on:

   • how much salary you earn on average

   • the number of hours that you work

   • how long you accrue pension with us

   • whether you accrue extra pension through supplementary schemes when you retire.

   Log in and see how much pension you can receive from us later and how much you have accrued now in "Jouw pensioenstand".

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I cannot log in via eIDAS / EU login. What should I do?

   Contact the European organization that issued your digital identity. It is possible that your identity method has not yet been activated for digital services. A citizen service number (BSN) is required for most services in the Netherlands. If you do not have a citizen service number, you will not be able to access our website. Then contact us by telephone. The countries that can now log in to us via eIDAS / EU login are Germany, Belgium, Croatia, Spain, Estonia, Czech Republic, Latvia, Lithuania, Slovakia, Italy and Portugal.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I live abroad. How do I apply for my pension?

   Do you want to apply for a pension with us and do you live abroad? Then contact us and we will send you an application form. Make sure you leave your e-mail address (log in with your DigiD or EU login) and provide your address abroad (form in Dutch). We do not receive your address abroad automatically. If we have your correct address, you will automatically receive the application form 9 months before your state pension date so that you can request your pension from us.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I live outside of Europe. Can I also request a DigiD or login via eIDAS / EU login?

   If you live outside of Europe, you cannot log in with your country's login method via eIDAS / EU login. You can apply for a DigiD if you live abroad and have Dutch nationality. If you have received your DigiD, you can log in at www.mijnphenc.nl. For European countries like Germany, Belgium, Croatia, Spain, Estonia, Czech Republic, Latvia, Luxemburg, Lithuania, Slovakia, Italy and Portugal this may also apply if you have the nationality of this country. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I no longer live in the Netherlands and can no longer log in with my DigiD. How do I view my pension that I have accrued?

   Do you no longer have a DigiD? Perhaps you can log in to our website with your own national login from the European country where you live via eIDAS / EU login. Then you can check your pension position and play with your retirement age and what amount you can get when you retire.

   Do you want to apply for a pension with us and do you live abroad? Make sure you leave your e-mail address (log in with your DigiD or EU login) and provide your address abroad (form in Dutch). We do not receive your address abroad automatically. If we have your correct address, you will automatically receive the application form 9 months before your state pension date so that you can request your pension from us.

   Is it impossible to log in to our website, please contact our customer service. They can inform you about your pension. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I no longer work in the hospitality and catering industry. Can I commute my pension?

   The government has decided that from 1 January 2020 you may no longer commute your pension. Your pension (above € 2 gross per year and below € 503,24 gross per year in 2021) will automatically transfer to your new pension provider via an automatic value transfer if you stop working in the hospitality or catering industry. This ensures that all your pension stays together. Your new pension provider will inform you if your pension has been transferred to them.

   You can easily view how much pension you have accrued with us online in your personal online environment after you have logged in with your DigiD or EU-login. Very small pensions (mini-pensions) below € 2 gross per year will expire from January 1, 2019.

   You can only commute your pension when you retire. You will receive information from us if you are 9 months before your state pension age.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • What is the difference between logging in with DigiD or eIDAS / EU-login?

   eIDAS is the collection of European login methods that you can use to log in to government institutions, for example. DigiD is the log-in method for Dutch people. If you want to log in to mijnphenc.nl, you can log in directly via DigiD or via eIDAS / EU-login. With the latter variant you have to go through several screens before you can log in. The countries that can now log in to us via eIDAS / EU login are Germany, Belgium, Croatia, Spain, Estonia, Czech Republic, Latvia, Luxemburg, Lithuania, Slovakia, Italy and Portugal.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • What is the difference between the state retirement age (AOW) and the retirement age?

   There is a difference between the state retirement age (AOW) and the retirement age. Dutch people on average are getting older. As soon as the average Dutch person is one year older, the government will have a look whether the retirement age should be raised. On 1 January 2018, the government set the retirement age to 68.

   1. State retirement age (AOW)

   AOW is the age at which the Social Insurance Bank (SVB) pays the state pension AOW. The state pension age will gradually increase to 66 years in 2018 and 67 years in 2024. From 2025 the state pension age will be linked to the life expectancy. In 2020 and 2021 the state pension age will be 66 years and 4 months, in 2022 it will be 66 years and 7 months and in 2023 the state pension age will be 66 years and 10 months. 

   2. Retirement age

   The retirement age is the age at which your retirement pension starts as standard with Pensioenfonds Horeca & Catering. This retirement age is regulated by law and included by us in the pension regulations. This retirement age is now set at 68. You can choose to bring forward or postpone your retirement pension. It is regulated by law that you can retire 5 years earlier than your state pension age or 5 years later than your state pension age.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • What will my partner receive if I die before my retirement?

   By default your partner will not receive anything if you die. If you have a survivors' pension insurance policy with us, your partner will receive a survivors' pension if you die before your retirement date. If your employer insured the collective survivors' pension for you and your colleagues, your partner and children will also receive a survivors' pension. In our pension scheme, your partner is the person with whom you are married, have a registered partnership with or with whom you are living together with a cohabitation contract.

   Are you no longer working in the hospitality or catering industry? Then you can no longer have a survivors' pension insurance policy with us. Your partner will not receive a survivors' pension from us if you die. You can cancel your survivors' pension insurance with us by using this form.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Where did you get my data?

   Your employer makes a wage tax return statement every month. The tax authorities pass this information on to the UWV. The UWV then passes on the information to us. This way we know from what date you are employed by your employer, what you earn and how many hours you work. And so we also know from which date you accrue pension with us and how much that must be. You do not have to inform us yourself.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Which changes do I have to communicate to you?

   You must notify us of the following changes. You can do that via an online form (in Dutch):

   • you have a different mailing address than your home address

   • you live in the Netherlands and are moving abroad

   • you already live abroad and you move abroad

   Do you change employer and do you have a survivors’ pension insurance policy? Then you can insure your (individual) survivors’ pension within 12 weeks of changing employer.

   You can download a form (in Dutch) for the following changes to cancel your survivors’ pension insurance:

   • divorce

   • termination of registered partnership

   • termination of joint household (with cohabitation agreement)

   • death of the partner

   • death of a child

   • your employer insures the survivors’ pension collectively

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Why do I accrue pension at Pensioenfonds Horeca & Catering?

   You automatically accrue pension with us because you have a job in the hospitality or catering industry. Participation in our pension fund is mandatory if you work in the hospitality or catering industry. That is what the employee and employer organizations in the hospitality and catering industry have agreed. Because someday you will stop working and retire. It is important that you also have an income when you retire.

   Read more (in Dutch) about accruing pension through your work.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • Uniform Pension Statement
  • How often do I receive a pension statement?

   As long as you work in the hospitality or catering industry, you will receive a pension statement from us each year. If you stop working in the hospitality and catering industry and leave your pension with us, you will also receive your pension statement every year. If you take your pension to your new pension fund, you will no longer receive a pension statement from us.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I am divorced. Does my pension statement show the apportionment of my pension

   No, you cannot see the apportionment of your pension in your pension statement. If you have informed us of the apportionment of your pension within two years after your divorce and you have received confirmation from us that we have processed this in our records, your pension statement only shows the amount to which you yourself are entitled. The amount to which your ex-partner is entitled, is not included in your pension statement.


   If you haven't informed us of the apportionment of your pension (within two years after your divorce), or haven't (yet) received confirmation from us, the amount in your pension statement is inclusive of the part to which your ex-partner is entitled.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I am living together with a partner. Why isn't my partner listed on my pension statement?

   Your partner is only listed in your pension statement if you are married or are registered partners. We automatically receive this data via the Personal Records Database (Basisregistratie Personen). If you are living together, we do not automatically receive this data via the Personal Records Database.  In order to keep the implementation costs as low as possible and to maintain a well-organized administration, we only record this data when we need it to implement our pension scheme.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I have never worked in the hospitality and catering industry. Why do I receive a pension statement from you?

   You have worked for an employer who participates in our pension fund. You have accrued pension through this employer. That is why we send you a pension statement. If you would like to know through which employer you have accrued pension with us, we will be happy to look this up for you. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I have transferred accrued benefits. I do not see these amounts in my pension statement. Is that correct?

   That is correct. You do not see your transfer of accrued benefits listed separately in your pension statement. If we have processed your transfer of accrued benefits and we have confirmed this to you, the amounts in your pension statement are inclusive of the transfer of your accrued benefits.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • I no longer work in the hospitality and catering industry. Can I commute my pension?

   The government has decided that from 1 January 2020 you may no longer commute your pension. Your pension (above € 2 gross per year and below € 503,24 gross per year in 2021) will automatically transfer to your new pension provider via an automatic value transfer if you stop working in the hospitality or catering industry. This ensures that all your pension stays together. Your new pension provider will inform you if your pension has been transferred to them.

   You can easily view how much pension you have accrued with us online in your personal online environment after you have logged in with your DigiD or EU-login. Very small pensions (mini-pensions) below € 2 gross per year will expire from January 1, 2019.

   You can only commute your pension when you retire. You will receive information from us if you are 9 months before your state pension age.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • My pension statement mentions Factor A. What is that?

   You are accruing a pension with us. That means your pension increases every year. The amount of the annual increase in your pension is called Factor A. The 'A' in Factor A represents your pension accrual. You sometimes need this amount for your tax return. You can also use this amount to check how much additional pension you can accrue. For more information, see the Tax and Customs Administration website.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • My survivors' pension is given as € 0.00. Does this mean that my partner and/or child/children will not receive anything when I pass away?

   That is correct: if this amount is given as € 0.00, your partner and/or child/children will not receive any pension from us when you pass away. The reason is that nothing has been automatically arranged for them with us. You can insure survivors’ pension with us as long as you work in the hospitality and catering industry. This can only be done at specific moments. If you insure survivors’ pension with us, your partner and/or children may receive survivors’ pension from us if you pass away before you retire.


   You can only insure survivors’ pension within six months after any of the following events:

   • you have a new job in the hospitality and catering industry. If you already worked in the hospitality and catering industry in the past, there must be more than three months between your previous job and this new job
   • you turn 21
   • you marry
   • you enter into a registered partnership
   • you are going to live together with a partner and register this with a civil-law notary (you are not married and you are both registered at the same address with the municipal council)
   • you are having or adopting a child.

   Do you want to insure survivors’ pension and you comply to one of the events mentioned above? You can request a form online called ‘Aanvraag individuele nabestaandenpensioenverzekering’ on our website. Fill in the missing data and we will send you the applicationform by mail or e-mail. 

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Some of the data in my pension statement is incorrect. How can I change this?

   Any changes in your personal data, such as your name and street address, must be reported to the municipal council. You do not have to inform us. We will automatically receive these data from your municipal council.


   If you would like to receive your post at a different address than the address where you live, you can inform us of your postal address online.


   If you are living abroad, you can inform us of your postal address online. If you are unable to do so, then inform us of any changes using a signed letter. In that letter, also state your citizen service number (BSN) and your date of birth.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • What is a pension statement?

   A pension statement is an overview of how much pension you have accrued with us. Since 2009, the pension statements of all pension funds and pension insurers have an identical format. That is government regulated. That is also why your pension statement is called a 'Uniform Pension Statement'.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Why do I receive a pension statement?

   You have accrued pension benefits with us. It’s important that you know how much pension you have accrued with us. You can use the amounts in your pension statement to check whether you need to take any additional action in respect of your pension. That is why we send you a pension statement.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

 • (Maatschappelijk verantwoord) beleggen
  • Waarom beleggen en niet sparen?

   Op de lange termijn levert beleggen meer op dan sparen. Dat komt omdat de opbrengst van beleggen - op de lange termijn - hoger is dan de opbrengst van sparen. Als pensioenfondsen hun vermogen op een spaarrekening zouden zetten, dan zouden óf de pensioenen lager worden óf de inleg daarvoor hoger worden. Of beide. En dat is natuurlijk wat niemand wil. Tegenover de hogere opbrengst van beleggen staat wel het risico van verlies. Maar omdat pensioenfondsen hun vermogen spreiden over verschillende soorten beleggingen én het geld voor een lange periode vaststaat, is de kans op verlies kleiner.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Waarom belegt een pensioenfonds?

   Een pensioenfonds moet aan al zijn deelnemers pensioen betalen. Nu en in de toekomst. Het zou daarbij mooi zijn als je na je pensioen kunt blijven leven zoals je deed toen je nog werkte. Zonder dat je daarvoor tijdens je loopbaan heel veel of steeds meer moet betalen. Om aan die voorwaarden te kunnen voldoen, heeft een pensioenfonds veel meer geld nodig dan dat het ontvangt. Het vermogen moet dus aanzienlijk groeien. De kans dat geld meer waard wordt, is groot bij beleggen. Dus daarom beleggen fondsen hun vermogen. Dat beleggen gebeurt uiteraard op een verantwoorde manier, waarbij fondsen niet alleen kijken naar de opbrengst. Ook kijken ze naar de risico’s van investeringen. Om het risico te beperken verdelen fondsen hun investeringen over verschillende soorten beleggingen. En investeren zij het geld voor een lange(re) periode.

   Hier lees je meer over onze beleggingen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is beleggen?

   Beleggen is een manier van geld ‘vastzetten’ of het investeren van geld met de bedoeling het meer waard te laten worden. Investeren kan in bijvoorbeeld een bedrijf dat groeit en daardoor meer waard wordt. Maar hoe weet je of je een goede investering doet? Dat is inderdaad best ingewikkeld. Daarom laat Pensioenfonds Horeca & Catering de pensioenpremie die jij als deelnemer betaalt, beleggen door mensen die daar verstand van hebben.

   Hier lees je waarom wij beleggen of hoe wij beleggen of maatschappelijk verantwoord beleggen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

  • Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?

   Maatschappelijk verantwoord beleggen, is je geld investeren waarbij je niet alleen kijkt naar de opbrengst en risico’s van je beleggingen. Je kijkt ook naar de gevolgen ervan voor mens en natuur en neemt die mee in je besluit.

   Hier lees je alles over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen.

   Heeft dit antwoord je geholpen?    

Telefoon
(079) 363 14 00
Je bereikt ons telefonisch van maandag t/m vrijdag, tussen 8:30 en 17:30 uur. Heb je een persoonlijke pensioenvraag? Houd dan je BSN bij de hand. Bel je namens iemand anders, dan hebben wij toestemming van die persoon nodig.

Postadres
Postbus 7308
2701 AH Zoetermeer

Bezoekadres
Houtsingel 25
2719 EA Zoetermeer
Routebeschrijving

Vanwege het coronavirus ontvangen wij tijdelijk geen bezoekers op onze locatie. Wij helpen je graag verder via bovenstaande contactgegevens. 

 Contactformulier
Heb je het antwoord op je vraag niet op onze website kunnen vinden? Stel dan je vraag via ons contactformulier