Je gaat uit elkaar

Als je partner en jij uit elkaar gaan, dan worden vaak je spullen verdeeld. Dan wordt er niet altijd stil gestaan bij je pensioen. Als je partner en jij gaan scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor je ouderdoms- en of nabestaandenpensioen. Dit kan verdeeld worden. Het beëindigen van je relatie krijgen wij automatisch door via de gemeente als je in Nederland woont.

Hoe zit het nu met je pensioen als je uit elkaar gaat?

  • Je ex heeft recht op: De helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd in de periode dat je ex-partner en jij getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden.
  • Het nabestaandenpensioen dat je hebt opgebouwd of het gedeelte van het opgebouwde ouderdomspensioen dat je hebt omgezet in nabestaandenpensioen gaat naar je ex-partner.

 

Je ex-partner heeft recht op de helft van jouw ouderdomspensioen

Volgens de wet heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd in de tijd dat jullie bij elkaar waren. Pensioen is namelijk een gemeenschappelijk bezit. Je hebt ook recht op de helft van het ouderdomspensioen van je ex-partner. De wet noemt dit de standaardverdeling. Je pensioen hoeft niet verdeeld te worden als je opgebouwde ouderdomspensioen na verdeling met je ex-partner onder de wettelijke afkoopgrens valt (€ 497,27 bruto per jaar in (2020).  

Woonde je samen (met of zonder samenlevingscontract)?

Je ex-partner heeft geen recht op de helft van jouw ouderdomspensioen als je samenwoonde (met of zonder samenlevingscontract). Je ex-partner (als je samenwoonde en dat was vastgelegd in een notariële akte) komt wel in aanmerking voor het nabestaandenpensioen dat je hebt opgebouwd of omgezet. Dit wordt bijzonder nabestaandenpensioen voor je ex-partner.

Overlijdt je ex-partner?

Als je ex-partner overlijdt, dan krijg jij weer het volledige ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd.

Overlijd jij?

Als jij overlijdt, dan stopt ook het ouderdomspensioen voor je ex-partner. Krijg je nog geen ouderdomspensioen op het moment dat je overlijdt, dan vervalt ook het ouderdomspensioen voor je ex-partner.

 

Je kunt samen andere afspraken maken over de verdeling van je pensioen

Jij én je ex-partner kunnen een andere verdeling afspreken dan de standaardverdeling van ieder de helft. Als jullie beide ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd, kunnen jullie afzien van verdeling van de pensioenen. Ook is het mogelijk om een ander percentage verdeling af te spreken of een afwijkende periode.  De andere afspraken hierover leggen jullie vast in een (scheidings)convenant of je hebt dit al eerder gedaan in je huwelijkse voorwaarden of je partnerschapsvoorwaarden. Lees welke mogelijkheden er zijn voor een andere verdeling.

 

Geef de gemaakte afspraken over de verdeling binnen 2 jaar nadat jullie uit elkaar gingen aan ons door

Geef binnen 2 jaar na je scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap aan ons door welke afspraken jullie gemaakt hebben over de verdeling van je pensioen. Dan betalen wij je ouderdomspensioen later aan jou en je ex-partner volgens de gekozen verdeling. 

Het doorgeven van de verdeling doe je met het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van pensioen’  dat je vindt op de website van de Rijksoverheid. Vul het volledig in en stuur het aan ons op. Hebben wij binnen 2 jaar na je scheiding niets van je gehoord? Dan gaan we ervan uit dat jij en je ex-partner de verdeling zelf regelen. Je maakt het geld dan zelf over naar je ex-partner op het moment dat jij met pensioen gaat omdat je ex-partner recht houdt op een deel van jouw pensioen.

 

Bijzondere gevallen 

Meer dan 2 jaar geleden gescheiden

Ben je meer dan 2 jaar geleden uit elkaar gegaan? En maakte je afspraken over de verdeling van je pensioen? Dan kunnen wij het pensioen helaas niet voor jou en je ex-partner verdelen. Je moet dit dan op het moment dat je met pensioen gaat zelf regelen met je ex-partner. Wij kunnen voor jullie een berekening maken zodat je weet hoe je jouw ouderdomspensioen moet verdelen volgens de afspraken die jullie hebben gemaakt. Je maakt het geld dan op het moment dat jij met pensioen gaat zelf over naar je ex-partner omdat je ex-partner recht houdt op een deel van jouw pensioen. Ben je al gepensioneerd? Kijk dan even op deze pagina.

Let op: jullie hoeven alleen je pensioen te verdelen als je opgebouwde ouderdomspensioen na verdeling met je ex-partner boven de wettelijke afkoopgrens valt (€ 497,27 bruto per jaar in 2020). Heb je minder dan 2 keer de afkoopgrens aan ouderdomspensioen opgebouwd, dan hoef je niets te verdelen. Zit je boven dit bedrag en wil je een berekening? Neem dan contact met ons op.

Ben je in het buitenland getrouwd en/of uit elkaar gegaan?

Ben je in het buitenland getrouwd en/of daar uit elkaar gegaan? Wij krijgen deze gegevens niet automatisch door van de gemeente. Ben jij in het buitenland getrouwd of gescheiden? Neem dan even contact op met onze klantenservice.

 

Je kunt binnen 6 maanden de verzekering voor nabestaandenpensioen stoppen

Ga je uit elkaar en heb je bij ons een nabestaandenpensioenverzekering voor je partner en kinderen? Een nabestaandenpensioenverzekering bij ons geldt niet voor een ex-partner. Als je voor je pensioendatum overlijdt, krijgt je ex-partner dus geen nabestaandenpensioen. Je kinderen krijgen dan nog wel wezenpensioen.

Ben je uit elkaar gegaan en wil je je nabestaandenpensioenverzekering stopzetten? Vul dan het ‘formulier beëindiging individuele nabestaandenpensioenverzekering’ in. Stuur het formulier binnen 6 maanden nadat jullie uit elkaar zijn gegaan aan ons op. Let op: je kinderen krijgen dan geen wezenpensioen meer als je overlijdt.

Maak deze keuze als je uit elkaar gaat. Als wij geen beëindigingsformulier van je ontvangen, gaan wij ervan uit dat de verzekering doorloopt en blijf je premie betalen voor de nabestaandenpensioenverzekering.

 

Nabestaandenpensioen blijft voor de ex-partner

Heb je voor en/of tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap of samenwonen met notariële akte nabestaandenpensioen opgebouwd of een gedeelte van je opgebouwde ouderdomspensioen omgezet in nabestaandenpensioen? Dit opgebouwde nabestaandenpensioen gaat dan naar je ex-partner (en kinderen). We noemen dit ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Je ex-partner krijgt het bijzonder nabestaandenpensioen als je overlijdt. Je kinderen krijgen tot maximaal 27 jaar wezenpensioen. 

 

Bouwde je ex-partner pensioen bij ons op?

Bouwde je ex-partner pensioen bij ons op? Lees dan hier wanneer je nadat je uit elkaar gaat recht kunt hebben op (bijzonder) nabestaandenpensioen