Ontslag door corona

De maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals een tijdelijke sluiting van de horeca- en cateringbedrijven, hebben een enorme invloed op iedereen die in deze bedrijfstak werkt. Het kan zelfs zijn dat je in deze tijd je baan kwijt raakt. Misschien vind je snel weer een andere baan in of buiten de horeca of catering. Het kan ook zijn dat dit even duurt. Het is in beide gevallen belangrijk om te weten dat als je (tijdelijk) stopt met werken in de horeca of catering, dit gevolgen heeft voor je pensioen.

Wat moet je weten:

 • Je bouwt geen ouderdomspensioen meer op bij ons zolang je niet werkt in de horeca of catering. Het pensioen dat je hebt opgebouwd blijft van jou.
 • Als je een nabestaandenpensioenverzekering bij ons had afgesloten, dan stopt deze als je stopt met werken in de horeca of catering. Als jij overlijdt, dan ontvangen je partner en kinderen van ons geen pensioen. Als je vóór 1998 nabestaandenpensioen hebt opgebouwd, blijft dat wél staan. Als jij overlijdt, dan ontvangen je partner en kinderen van ons dat pensioen.
   

Ontbinding arbeidsovereenkomst door faillissement

Het kan zijn dat je werkgever in deze periode moet overgaan tot het aanvragen van een faillissement. Hier gaat vaak een vervelende periode aan vooraf waardoor er al vaak een achterstand is opgelopen in betalingen zoals die van je pensioenpremie. Het is belangrijk om bij een faillissement van je werkgever je daarom binnen 6 weken bij het UWV te melden.
 

Regel bij het UWV dat je achterstallige pensioenpremie wordt betaald

Bij een faillissement neemt het UWV de betaling van je achterstallige pensioenpremie over van de werkgever. Hier moet je wel wat voor doen, dit gaat niet automatisch.

 • Vul het formulier ‘Aanvraag overname betalingsverplichtingen vanwege betalingsonmacht werkgever’ van het UWV in. 
 • Stuur dit op naar het UWV, binnen 6 maanden nadat je werkgever failliet ging


Wat moet je weten en doen voor je pensioen als je (tijdelijk) geen baan hebt en daarna weer een nieuwe baan vindt? Kies hieronder wat voor jou van toepassing is:

Wat je moet weten:
 • Je kunt het pensioen dat je bij ons opbouwde meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.
  • Als je pensioen bij ons lager is dan € 503,24 bruto per jaar in (2021), dan maken wij het automatisch over naar je nieuwe pensioenuitvoerder.  
  • Als je pensioen bij ons hoger is dan € 503,24 bruto per jaar in (2021), dan blijft het bij ons staan. Je kunt ervoor kiezen om dat pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Vraag dan bij je nieuwe pensioenuitvoerder de waardeoverdracht aan.  
  • Als je pensioen bij ons lager is dan 2 euro bruto per jaar dan komt het te vervallen.
 • Je kunt eventueel een deel van je ouderdomspensioen omzetten in een nabestaandenpensioen. Dit heet uitruilen. Je ouderdomspensioen wordt dan lager. Je partner en kinderen krijgen dan nabestaandenpensioen van ons als jij overlijdt. 

Wat je moet doen:

 • Log in op je persoonlijke omgeving. Kijk hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd.
 • Als je pensioen bij ons hoger is dan € 503,24 bruto per jaar in (2021) en je wilt dit meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder, vraag dan bij hen de waardeoverdracht aan.  
 • Als je je ouderdomspensioen wilt omzetten in een nabestaandenpensioen, dan moet je dit formulier invullen. 
Wat je moet weten:
 • Als je pensioen bij ons lager is dan 2 euro bruto per jaar, dan komt het te vervallen.
 • Als je pensioen bij ons hoger is dan 2 euro bruto per jaar, dan blijft het staan.
 • Als je later een nieuwe baan vindt, dan kun je het bij ons opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit moet je dan binnen zes maanden na de ingangsdatum van je nieuwe baan bij hen aanvragen.
 • Je kunt eventueel een deel van je ouderdomspensioen omzetten in een nabestaandenpensioen. Dit heet uitruilen. Je ouderdomspensioen wordt dan lager. Je partner en kinderen krijgen dan een pensioen van ons als jij overlijdt.
 • Je kunt eventueel vrijwillig je ouderdomspensioen bij ons blijven opbouwen en/of je nabestaandenpensioen verzekeren. Dit heet vrijwillige voortzetting. Je betaalt dan de hele premie zelf: jouw eigen helft die je al betaalde, én de andere helft die je werkgever betaalde. Dit kun je maximaal drie jaar doen.
   

Wat je moet doen:

 • Log in op je persoonlijke omgeving. Kijk hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd.
 • Als je stopt met werken in de horeca of catering, dan ontvang je van ons bericht om in te loggen op je persoonlijke omgeving en te kijken wat er met je pensioen gebeurt. Je kunt dan bijvoorbeeld online aan ons doorgeven dat je ouderdomspensioen wilt omzetten in nabestaandenpensioen 
 • Als je je pensioenopbouw vrijwillig wilt voorzetten bij ons, lees dan hier alle voorwaarden. Wil je je pensioenopbouw vrijwillig voortzetten bij ons? Stuur ons dan binnen negen maanden na het stoppen met werken in de horeca of catering een mail met je gegevens.